فهرست استانداران قم

این فهرست اسامی استانداران استان قم (از سال تشکیل استان در سال ۱۳۷۵ تاکنون) می‌باشد:


فهرست استانداران استان قم
نام شروع پایان مدت دوره
سیدهاشم بنی هاشمی ۲۸ خرداد ۱۳۷۵ ۲۹ اسفند ۱۳۷۶ اکبر هاشمی رفسنجانی
قربانعلی سعادت ۱ فروردین ۱۳۷۷ ۳۰ آبان ۱۳۸۱ سید محمد خاتمی
سید حمید طهایی ۱۲ آبان ۱۳۸۱ ۱۴ تیر ۱۳۸۴ سید محمد خاتمی
عباس محتاج ۲۰ آبان ۱۳۸۴ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ محمود احمدی‌نژاد
محمد ناظمی اردکانی ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ ۱۶ مهر ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد
محمدحسین موسی‌پور ۱۳ مهر ۱۳۸۸ ۱۱ تیر ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد
کرم‌رضا پیریایی ۱۱ تیر ۱۳۹۱ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ محمود احمدی‌نژاد
محمدصادق صالحی‌منش ۲۷ آذر ۱۳۹۲ ۴ تیر ۱۳۹۴ حسن روحانی
سید مهدی صادقی ۲۴ تیر ۱۳۹۴ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ حسن روحانی
بهرام سرمست ۱۲ دی ۱۳۹۷ تاکنون حسن روحانی

منابعویرایش