استان‌های سوئد

(تغییرمسیر از فهرست استان‌های سوئد)

استان‌های سوئد یا سرزمین‌های سوئد (به سوئدی: Landskap) باقیمانده تقسیمات کشوریِ قدیمی سوئد هستند که از لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی تقسیم شده‌اند. سوئد دارای ۲۵ «استان» یا «سرزمین» است. استان‌های سوئد (به سوئدی: Landskap) هر یک چندین شهرستان (Län) را در بر می‌گیرند.

برخلاف عبارت به‌کاررفته برای استان‌های سوئد در انگلیسی، یعنی Province، این مناطق استان نیستند و در تقسیمات کشوریِ سوئد نقش رسمی ندارند. سرزمین‌های سوئد را می‌توان با سرزمین‌های تاریخی/فرهنگی در ایران، هم‌چون خراسان، آذربایجان و لارستان مقایسه کرد.

استان‌های سوئد