فهرست اعضای پارلمان ۲۰۰۹–۲۰۱۷ لبنان

نام حزب/بلوک ناحیه مذهب توضیحات
نایله توینی   مستقل تا ۱۴ مارس بیروت ۱ ارتدکس یونانی دختر جبران توینی، نوهٔ میشال مر
ندیم جمیل   حزب کتائب بیروت ۱ مارونی پسر بشیر جمیل، برادرزادهٔ امین جمیل
میشال فرعون   جریان مستقبل بیروت ۱ کاتولیک یونانی پسر پیر فرعون
سرژ تورسارکیسیان   هنچاکیان بیروت ۱ کاتولیک ارمنی
ژان اوگاساپیان   جریان مستقبل بیروت ۱ حواری ارمنی
صبوح کالپاکیان   هنچاکیان بیروت ۲ حواری ارمنی
آرتور نازاریان   داشنا بیروت ۲ حواری ارمنی
هانی کوبیسی   جنبش امل بیروت ۲ شیعه
نهاد المشنوق   جریان مستقبل بیروت ۲ سنی
سعد حریری   جریان مستقبل بیروت ۳ سنی پسر رفیق حریری، برادرزادهٔ بهیه حریری
عمار حوری   جریان مستقبل بیروت ۳ سنی
محمد کبانی   جریان مستقبل بیروت ۳ سنی
تمام سلام   جریان مستقبل بیروت ۳ سنی پسر صائب سلام
عماد الحوت   جماعت اسلامی بیروت ۳ سنی
قازی یوسف   جریان مستقبل بیروت ۳ شیعه
قازی اریدی   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه بیروت ۳ دروز
عاتف مجدالانی   جریان مستقبل بیروت ۳ ارتدکس یونانی
باسم چب   جریان مستقبل بیروت ۳ پروتستان
نبیل دو فریجه   جریان مستقبل بیروت ۳ اقلیت‌های مسیحی
خالد زهرمان   جریان مستقبل شهرستان عکار سنی
خالد الدحار   مستقل تا ۱۴ مارس شهرستان عکار سنی
معین المربی   جریان مستقبل شهرستان عکار سنی
خضر حبیب   جریان مستقبل شهرستان عکار علوی
ریاض رحال   جریان مستقبل شهرستان عکار ارتدکس یونانی
نزال تحمه   جریان مستقبل شهرستان عکار ارتدکس یونانی
هادی حبیش   جریان مستقبل شهرستان عکار مارونی پسر فائزه حبیشه
هاشم المدینه   جریان مستقبل منیه ضنیه سنی پسر محمد المدینه
احمد فتفت   جریان مستقبل منیه ضنیه سنی
قاسم عبدالعزیز   جریان مستقبل منیه ضنیه سنی
محمد صفدی   بلوک طرابلس طرابلس سنی
نجیب میقاتی   بلوک همبستگی طرابلس طرابلس سنی
احمد کرامی   بلوک همبستگی طرابلس طرابلس سنی
سمیر الجسر   جریان مستقبل طرابلس سنی
کحکد کابارا   جریان مستقبل طرابلس سنی
بدر ونوس   جریان مستقبل طرابلس علوی
رابرت فاضل   بلوک طرابلس طرابلس ارتدکس یونانی پسر ماریس فرال
ثمر سعاده   حزب کتائب طرابلس مارونی پسر جورج سعاده
سلیمان فرنجیه   جنبش مرده زغرتا مارونی پسر طونی فرنجیه، نوهٔ سلیمان فرنجیه
سلیم کرم   جنبش مرده زغرتا مارونی پسر یوسف سلیم کرم
استفان دویهی   جنبش مرده زغرتا مارونی برادرزادهٔ سمعان دویهی
فرید مکاری   جریان مستقبل کوره ارتدکس یونانی سخنگوی جانشین
نیکلاس گوسن   جریان مستقبل کوره ارتدکس یونانی پسر فؤاد غصن
فرید حبیب   نیروهای لبنانی کوره ارتدکس یونانی در پی مرگش در سال ۲۰۱۲، با فادی کرم جایگزین شد
ستریدا جعجع   نیروهای لبنانی بشری مارونی همسر سمیر جعجع، خواهرزادهٔ جبران تاک
الی کیروز   نیروهای لبنانی بشری مارونی
انطوان زهرا   نیروهای لبنانی البترون مارونی
بطرس حرب   مستقل تا ۱۴ مارس البترون مارونی
ولید خوری   جنبش میهنی آزاد جبیل مارونی پسر نجیب خوری، پسر عموی ناظم خوری
سیمون ابورامی   جنبش میهنی آزاد جبیل مارونی
عباس هاشم   جنبش میهنی آزاد جبیل شیعه
میشل عون   جنبش میهنی آزاد کسروان مارونی پدرخواندهٔ جبران باسیل، عموی آلن عون. در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ به‌عنوان رئیس جمهوری لبنان انتخاب شد.
نعمت‌الله ابوناصر   جنبش میهنی آزاد کسروان مارونی
یوسف خلیل   جنبش میهنی آزاد کسروان مارونی
ژیلبرت زوعین   جنبش میهنی آزاد کسروان مارونی دختر ماریس زعین، نوهٔ جورج زعین
فرید الیاس الخازن   جنبش میهنی آزاد کسروان مارونی
ابراهیم کنعان   جنبش میهنی آزاد المتن مارونی
نبیل نیکلاس   جنبش میهنی آزاد المتن مارونی
سلیم سلحب   جنبش میهنی آزاد المتن مارونی
سامی جمیل   حزب کتائب المتن مارونی پسر امین جمیل، برادرزادهٔ بشیر جمیل
غسان موخیبر   جنبش میهنی آزاد المتن ارتدکس یونانی برادرزادهٔ آلبرت موخیبر
میشال المر   مستقل المتن ارتدکس یونانی پدر الیاس مر، پدربزرگ نایله توینی
ادگارد معلوف   جنبش میهنی آزاد المتن کاتولیک یونانی
هاکوب باگرادونیان   داشنا المتن حواری ارمنی
ناجی غاریوس   جنبش میهنی آزاد بعبدا مارونی
حکمت دیب   جنبش میهنی آزاد بعبدا مارونی
آلن عون   جنبش میهنی آزاد بعبدا مارونی برادرزادهٔ میشل عون
علی عمار   حزب‌الله بعبدا شیعه برادرزادهٔ محمود عمار
بلال فرحات   حزب‌الله بعبدا شیعه
فادی الآوار   حزب دموکرات لبنان بعبدا دروز
طلال ارسلان   حزب دموکرات لبنان عالیه دروز پسر مجید ارسلان
اکرم شهیب   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه عالیه دروز
هنری الحلو   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه عالیه مارونی پسر پیر حلو
فؤاد سعد   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه عالیه مارونی نوهٔ حبیب پاشا السعد
فادی حبر   حزب کتائب عالیه ارتدکس یونانی
ولید جنبلاط   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه شوف دروز پسر کمال جنبلاط
مروان حماده   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه شوف دروز برادرخواندهٔ غسان توینی، عموی جبران توینی
الی عون   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه شوف مارونی
دوری شمعون   حرب لیبرال ملی شوف مارونی پسر کمیل شمعون
جورج عدوان   نیروهای لبنانی شوف مارونی
نعمه تحمه   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه شوف کاتولیک یونانی
علاءالدین ترو   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه شوف سنی
محمد الحجار   جریان مستقبل شوف سنی
بهیه الحریری   جریان مستقبل صیدا سنی خواهر رفیق حریری، عمهٔ سعد حریری
فؤاد سنیوره   جریان مستقبل صیدا سنی
نبیه بری   جنبش امل زهرانی شیعه سخنگوی پارلمان
علی عسیران   جنبش امل زهرانی شیعه پسر عادل عسیران
میشال موسی   مستقل با گروه پارلمانی نبیه بری زهرانی کاتولیک یونانی
علی خریس   جنبش امل صور شیعه
عبدالمجید صالح   جنبش امل صور شیعه
محمد فنیش   حزب‌الله صور شیعه
نواف موسوی   حزب‌الله صور شیعه
زیاد السعاد   جنبش میهنی آزاد جزین مارونی
میشال حلو   جنبش میهنی آزاد جزین مارونی تا ۲۲ مهٔ ۲۰۱۶ (مرگ)
عمال ابوزید   جنبش میهنی آزاد جزین مارونی پس از مرگ میشال حلو، در ۲۲ مهٔ ۲۰۱۶ انتخاب شد
عصام صوایا   جنبش میهنی آزاد جزین کاتولیک یونانی
علی احمد بزی   جنبش امل بنت جبیل شیعه
ایوب حمید   جنبش امل بنت جبیل شیعه
حسن فضل‌الله   حزب‌الله بنت جبیل شیعه
عبداللطیف زین   جنبش امل نبطیه شیعه پسر یوسف زین، برادر عبدالمجید زین و عبدالکریم زین
یاسین جابر   جنبش امل نبطیه شیعه
محمد راد   حزب‌الله نبطیه شیعه
علی حسن خلیل   جنبش امل حاصبیا/مرجعیون شیعه
علی فیاض   حزب‌الله حاصبیا/مرجعیون شیعه
انور خلیل   جنبش امل حاصبیا/مرجعیون دروز
قاسم هاشم   جنبش امل حاصبیا/مرجعیون سنی
اسعد حردان   حزب سوسیال ناسیونالیست سوری حاصبیا/مرجعیون ارتدکس یونانی
جمال جراح   جریان مستقبل بقاع غربی/راشیا سنی
زیاد القادری   جریان مستقبل بقاع غربی/راشیا سنی پسر ناظم الغدیری
امینه وهابه   جنبش چپ دموکراتیک بقاع غربی/راشیا شیعه
وائل ابوفاعور   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه بقاع غربی/راشیا دروز
انطوان سعد   حزب سوسیالیست ترقی‌خواه بقاع غربی/راشیا ارتدکس یونانی
روبیر غانم   مستقل تا ۱۴ مارس بقاع غربی/راشیا مارونی پسر اسکندر غانم
نیکلاس فتوچی   بلوک زحله در قلب‌های ما زحله کاتولیک یونانی
تونی ابوخاطر   نیروهای لبنانی و بلوک زحله زحله کاتولیک یونانی
ژوزف معلوف   نیروهای لبنانی و بلوک زحله زحله ارتدکس یونانی
شنت چینچینیان (جینجینیان)   نیروهای لبنانی و بلوک زحله زحله حواری ارمنی
الی مرعونی   کتائب و بلوک زحله زحله مارونی
عاصم عراجی   جریان مستقبل زحله سنی
عقاب صقر   اول لبنان و بلوک زحله زحله شیعه
حسین موسوی   حزب‌الله بعلبک/هرمل شیعه
حسین الحاج حسن   حزب‌الله بعلبک/هرمل شیعه
نوار الساحلی   حزب‌الله بعلبک/هرمل شیعه
علی المقداد   حزب‌الله بعلبک/هرمل شیعه
غازی زعیتر   جنبش امل بعلبک/هرمل شیعه
عاصو قانصوه   حزب بعث سوسیالیت عرب لبنان بعلبک/هرمل شیعه
الولید سکریه   حزب‌الله بعلبک/هرمل سنی برادر اسماعیل سکریه
کمال رفیعی   حزب عمل اسلامی بعلبک/هرمل سنی
مروان فارس   حزب سوسیال ناسیونالیست سوری بعلبک/هرمل کاتولیک یونانی
امیل رحمه   حزب همبستگی بعلبک/هرمل مارونی برادرزادهٔ مرشد حبشی

منابع ویرایش