فهرست رئیس‌جمهورهای ایالات متحده آمریکا

این فهرست شامل افرادی است که بعد از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مصوب سال ۱۷۸۹ به سمت ریاست جمهوری در آمریکا برگزیده شده‌اند. برای آگاهی از رهبران قبلی آمریکا به رئیس‌جمهورهای کنگره قاره‌ای مراجعه کنید. این فهرست هم‌چنین مطابق متمم بیست و پنجم قانون اساسی ایالات متحده، رئیس جمهوران موقت را در برنمی‌گیرد. رئیس‌جمهور که به صورت غیر مستقیم انتخاب می‌شود دارای بالاترین مسند سیاسیِ ایالات متحده است. او همچنین فرماندهی کل قوای نیروهای مسلح ایالات متحده را نیز بر عهده دارد.

مهر رئیس‌جمهور
پنج رئیس‌جمهور ایالات متحده جورج هربرت واکر بوش، باراک اوباما؛ در آن زمان رئیس‌جمهور منتخب، به دعوت رئیس‌جمهور وقت جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر در نزد هم در سال ۲۰۰۹ در کاخ سفید.

در مواردی این پست به صورت متوالی در اختیار یک فرد قرار گرفته‌است. برای مثال جورج واشینگتن دو دوره متوالی در این سمت خدمت کرد و به عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شود جرالد فورد پس از استعفای ریچارد نیکسون در زمان باقی‌مانده از دور دوم خدمت وی این سمت را در اختیار داشت، در واقع فورد در هیچ انتخابات ملی پیروز نشد و مطابق متمم بیست و پنجم قانون اساسی ایالات متحده در این سمت خدمت کرد. این فهرست شامل ۵۸ دوره انتخابات است که در آن، ۴۵ شخص قسم ریاست جمهوری را خورده‌اند (در واقع ۴۴ نفر قسم خورده‌اند اما چون کلیولند دوبار غیر متوالی رئیس جمهور آمریکا شده‌است ۲ بار شمرده می‌شود) و ۴۵ بار مسند ریاست جمهوری را به عهده گرفته‌اند.[۱] از این افراد ۴ نفر به علت مرگ طبیعی (ویلیام هریسون، زاکری تیلور، وارن هاردینگ و فرانکلین دلانو روزولت)، ۴ نفر به علت ترور (آبراهام لینکلن، جیمز آبرام گارفیلد، ویلیام مک کینلی و جان اف. کندی) و یک نفر به دلیل استعفا (ریچارد نیکسون)، مسند را ترک کرده‌اند. ویلیام هریسون با ۳۲ روز، کوتاه‌ترین دورهٔ ریاست جمهوری و فرانکلین روزولت با ۱۲ سال، طولانی‌ترین دوره را طی کرده‌اند.

تا پیش از ریاست جمهوری فرانکلین دلانو روزولت که در چهار دوره متوالی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد محدودیتی برای دوره‌های ریاست جمهوری در ایالات متحده وجود نداشت. اما بعد از این که در ۱۹۴۵ روزولت در حالی که رئیس‌جمهور بود درگذشت، اصلاحیه بیست و دوم قانون اساسی ایالات متحده به تصویب رسید که طبق آن هیچ فردی حق ندارد بیش از دو دوره رئیس‌جمهور آمریکا باشد.

رئیس‌جمهورهاویرایش

حزب‌ها

      هیچ‌کدام (۱)

      فدرالیست (۱)

      دموکرات-جمهوری‌خواه (۴)

      دموکرات (۱۶)

      ویگ(۴)

      جمهوری‌خواه (۱۸)

ردیف رئیس‌جمهور آغاز به کار پایان دوره حزب معاون رئیس‌جمهور دوره
۱ جورج واشینگتن
(۱۷۳۲–۱۷۹۹)
  ۳۰ آوریل، ۱۷۸۹ ۴ مارس، ۱۷۹۷ فاقد حزب جان آدامز ۱
۲
۲ جان آدامز
(۱۸۲۶–۱۷۳۵)
  ۴ مارس، ۱۷۹۷ ۴ مارس، ۱۸۰۱ فدرالیست توماس جفرسون ۳
۳ توماس جفرسون
(۱۸۲۶–۱۷۴۷)
  ۴ مارس، ۱۸۰۱ ۴ مارس، ۱۸۰۹ حزب دموکرات-جمهوری‌خواه آرون بور ۴
جورج کلینتون[۲] ۵
۴ جیمز مدیسون
(۱۸۳۵–۱۷۵۱)
  ۴ مارس، ۱۸۰۹ ۴ مارس، ۱۸۱۷ حزب دموکرات-جمهوری‌خواه ۶
البریج جری[۲] ۷
۵ جیمز مونرو
(۱۸۳۱–۱۷۵۸)
  ۴ مارس، ۱۸۱۷ ۴ مارس، ۱۸۲۵ حزب دموکرات-جمهوری‌خواه دانیل تامپکینز ۸
۹
۶ جان کوینزی آدامز
(۱۸۴۸–۱۷۶۷)
  ۴ مارس، ۱۸۲۵ ۴ مارس، ۱۸۲۹ حزب دموکرات-جمهوری‌خواه
حزب جمهوری‌خواه
جان سی. کلهون ۱۰
۷ اندرو جکسون
(۱۸۴۵–۱۷۶۷)
  ۴ مارس، ۱۸۲۹ ۴ مارس، ۱۸۳۷ حزب دموکرات جان سی. کلهون[۳] ۱۱
مارتین ون بورن ۱۲
۸ مارتین ون بورن
(۱۸۶۲–۱۷۸۲)
  ۴ مارس، ۱۸۳۷ ۴ مارس، ۱۸۴۱ حزب دموکرات ریچارد ام. جانسون ۱۳
۹ ویلیام هریسون
(۱۸۴۱–۱۷۷۳)
  ۴ مارس، ۱۸۴۱ ۴ آوریل، ۱۸۴۱[۲] حزب ویگ جان تایلر ۱۴
۱۰ جان تایلر
(۱۸۶۲–۱۷۹۰)
  ۴ آوریل، ۱۸۴۱ ۴ مارس، ۱۸۴۵ حزب ویگ
بدون حزب[۴]
۱۱ جیمز ناکس پولک
(۱۸۴۹–۱۷۹۵)
  ۴ مارس، ۱۸۴۵ ۴ مارس، ۱۸۴۹ حزب دموکرات جورج ام. دالاس ۱۵
۱۲ زاکری تیلور
(۱۸۵۰–۱۷۸۴)
  ۴ مارس، ۱۸۴۹ ۹ ژوئیه، ۱۸۵۰[۲] حزب ویگ میلارد فیلمور ۱۶
۱۳ میلارد فیلمور
(۱۸۷۴–۱۸۰۰)
  ۹ ژوئیه، ۱۸۵۰ ۴ مارس، ۱۸۵۳ حزب ویگ
۱۴ فرانکلین پیرس
(۱۸۶۹–۱۸۰۴)
  ۴ مارس، ۱۸۵۳ ۴ مارس، ۱۸۵۷ حزب دموکرات ویلیام آر. کینگ[۲] ۱۷
۱۵ جیمز بوکانان
(۱۸۶۸–۱۷۹۱)
  ۴ مارس، ۱۸۵۷ ۴ مارس، ۱۸۶۱ حزب دموکرات جان برکینریج ۱۸
۱۶ آبراهام لینکلن
(۱۸۶۵–۱۸۰۹)
  ۴ مارس، ۱۸۶۱ ۱۵ آوریل، ۱۸۶۵[۵] حزب جمهوری‌خواه
حزب متحد ملی[۶]
هانیبال هملین ۱۹
اندرو جانسون ۲۰
۱۷ اندرو جانسون
(۱۸۷۵–۱۸۰۸)
  ۱۵ آوریل، ۱۸۶۵ ۴ مارس، ۱۸۶۹ حزب دموکرات
حزب متحد ملی[۶]
۱۸ یولیسیز سایمن گرانت
(۱۸۸۵–۱۸۲۲)
  ۴ مارس، ۱۸۶۹ ۴ مارس، ۱۸۷۷ حزب جمهوری‌خواه اسکایلر کولفکس ۲۱
هنری ویلسون[۲] ۲۲
۱۹ روترفورد بیر چارد هیس
(۱۸۹۳–۱۸۲۲)
  ۴ مارس، ۱۸۷۷ ۴ مارس، ۱۸۸۱ حزب جمهوری‌خواه ویلیام ویلر ۲۳
۲۰ جیمز آبرام گارفیلد
(۱۸۸۱–۱۸۳۱)
  ۴ مارس، ۱۸۸۱ ۱۹ سپتامبر، ۱۸۸۱[۵] حزب جمهوری‌خواه چستر آلن آرتور ۲۴
۲۱ چستر آلن آرتور
(۱۸۸۶–۱۸۲۹)
  ۱۹ سپتامبر، ۱۸۸۱ ۴ مارس، ۱۸۸۵ حزب جمهوری‌خواه
۲۲ استیفن گراور کلیولند
(۱۹۰۸–۱۸۳۷)
  ۴ مارس، ۱۸۸۵ ۴ مارس، ۱۸۸۹ حزب دموکرات توماس ای. هندریکس[۲] ۲۵
۲۳ بنیامین هریسون
(۱۹۰۱–۱۸۳۳)
  ۴ مارس، ۱۸۸۹ ۴ مارس، ۱۸۹۳ حزب جمهوری‌خواه لیوای مورتون ۲۶
۲۴ استیفن گراور کلیولند
(۱۹۰۸–۱۸۳۷)
(دور دوم)
  ۴ مارس، ۱۸۹۳ ۴ مارس، ۱۸۹۷ حزب دموکرات آدلی استیونسون یکم ۲۷
۲۵ ویلیام مک کینلی
(۱۹۰۱–۱۸۴۳)
  ۴ مارس، ۱۸۹۷ ۱۴ سپتامبر، ۱۹۰۱[۵] حزب جمهوری‌خواه گرت هوبارت[۲] ۲۸
تئودور روزولت ۲۹
۲۶ تئودور روزولت
(۱۹۱۹–۱۸۵۸)
  ۱۴ سپتامبر، ۱۹۰۱ ۴ مارس، ۱۹۰۹ حزب جمهوری‌خواه
چارلز دبلیو. فربنکس ۳۰
۲۷ ویلیام هووارد تافت
(۱۹۳۰–۱۸۵۷)
  ۴ مارس، ۱۹۰۹ ۴ مارس، ۱۹۱۳ حزب جمهوری‌خواه جیمز شرمن[۲] ۳۱
۲۸ توماس وودرو ویلسون
(۱۹۲۶–۱۸۵۶)
  ۴ مارس، ۱۹۱۳ ۴ مارس، ۱۹۲۱ حزب دموکرات توماس مارشال ۳۲
۳۳
۲۹ وارن هاردینگ
(۱۹۲۳–۱۸۶۵)
  ۴ مارس، ۱۹۲۱ ۲ اوت، ۱۹۲۳[۲] حزب جمهوری‌خواه جان کالوین کولیج ۳۴
۳۰ جان کولیج
(۱۹۳۳–۱۸۷۲)
  ۲ اوت، ۱۹۲۳ ۴ مارس، ۱۹۲۹ حزب جمهوری‌خواه
چارلز گیتس دویز ۳۵
۳۱ هربرت هوور
(۱۹۶۴–۱۸۷۴)
  ۴ مارس، ۱۹۲۹ ۴ مارس، ۱۹۳۳ حزب جمهوری‌خواه چارلز کورتیس ۳۶
۳۲ فرانکلین دلانو روزولت
(۱۹۴۵–۱۸۸۲)
  ۴ مارس، ۱۹۳۳ ۱۲ آوریل، ۱۹۴۵[۲] حزب دموکرات جان نانس گارنر ۳۷
۳۸
هنری والاس ۳۹
هری ترومن ۴۰
۳۳ هری اس ترومن
(۱۹۷۲–۱۸۸۴)
  ۱۲ آوریل، ۱۹۴۵ ۲۰ ژانویه، ۱۹۵۳ حزب دموکرات
آلبن دابلیو. بارکلی ۴۱
۳۴ دوایت آیزنهاور
(۱۹۶۹–۱۸۹۰)
  ۲۰ ژانویه، ۱۹۵۳ ۲۰ ژانویه، ۱۹۶۱ حزب جمهوری‌خواه ریچارد نیکسون ۴۲
۴۳
۳۵ جان اف. کندی
(۱۹۶۳–۱۹۱۷)
  ۲۰ ژانویه، ۱۹۶۱ ۲۲ نوامبر، ۱۹۶۳[۵] حزب دموکرات لیندون بنیز جانسون ۴۴
۳۶ لیندون بنیز جانسون
(۱۹۷۳–۱۹۰۸)
  ۲۲ نوامبر، ۱۹۶۳ ۲۰ ژانویه، ۱۹۶۹ حزب دموکرات هوبرت هامفری ۴۵
۳۷ ریچارد نیکسون
(۱۹۹۴–۱۹۱۳)
  ۲۰ ژانویه، ۱۹۶۹ ۹ اوت، ۱۹۷۴[۳] حزب جمهوری‌خواه اسپیرو اگنیو ۴۶
اسپیرو اگنیو[۳]

جرالد فورد
۴۷
۳۸ جرالد فورد
(۲۰۰۶–۱۹۱۳)
  ۹ اوت، ۱۹۷۴ ۲۰ ژانویه، ۱۹۷۷ حزب جمهوری‌خواه
نلسون راکفلر
۳۹ جیمی کارتر
(متولد ۱۹۲۴)
  ۲۰ ژانویه، ۱۹۷۷ ۲۰ ژانویه، ۱۹۸۱ حزب دموکرات والتر ماندیل ۴۸
۴۰ رونالد ویلسون ریگان
(۲۰۰۴–۱۹۱۱)
  ۲۰ ژانویه، ۱۹۸۱ ۲۰ ژانویه، ۱۹۸۹ حزب جمهوری‌خواه جورج هربرت واکر بوش ۴۹
۵۰
۴۱ جورج هربرت واکر بوش
(۱۹۲۴–۲۰۱۸)
  ۲۰ ژانویه، ۱۹۸۹ ۲۰ ژانویه، ۱۹۹۳ حزب جمهوری‌خواه دن کویل ۵۱
۴۲ بیل کلینتون
(متولد ۱۹۴۶)
  ۲۰ ژانویه، ۱۹۹۳ ۲۰ ژانویه، ۲۰۰۱ حزب دموکرات ال گور ۵۲
۵۳
۴۳ جرج واکر بوش
(متولد ۱۹۴۶)
  ۲۰ ژانویه، ۲۰۰۱
۲۰ ژانویه ۲۰۰۹
حزب جمهوری‌خواه دیک چنی ۵۴
۵۵
۴۴ باراک اوباما
(متولد ۱۹۶۱)
 
۲۰ ژانویه، ۲۰۰۹

۲۰ ژانویه، ۲۰۱۷
حزب دموکرات جوزف بایدن ۵۶
۵۷
۴۵ دونالد ترامپ
(متولد ۱۹۴۶)
 
۲۰ ژانویه، ۲۰۱۷
در حال فعالیت حزب جمهوری‌خواه مایک پنس ۵۸

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. استیون گراور کلیولند به عنوان بیست و دومین و بیست و چهارمین رئیس‌جمهور، دو بار غیر متوالی رئیس جمهور شد و قسم خورد.
  2. ۲٫۰۰ ۲٫۰۱ ۲٫۰۲ ۲٫۰۳ ۲٫۰۴ ۲٫۰۵ ۲٫۰۶ ۲٫۰۷ ۲٫۰۸ ۲٫۰۹ ۲٫۱۰ درگذشته در دوران خدمت به دلایل طبیعی
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ مستعفی.
  4. Former Democrat who ran for Vice President on Whig ticket. Clashed with Whig congressional leaders and was expelled from the Whig party in 1841.
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ترور شده.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ Abraham Lincoln and Andrew Johnson were, respectively, a Republican and a Democrat who ran on the National Union ticket in 1864.

فهرست گزیدهٔ منابعویرایش

  • «رؤسای جمهور آمریکا از اعلامیه استقلال تا امروز»، هفته‌نامه شهروند امروز، سوم (۷۱)، ص. ۵۶، ۱۸ آبان ۱۳۸۷

پیوند به بیرونویرایش

رئیس‌جمهورهای آمریکا در پروژه‌های خواهر

  گفتاوردهای مرتبط در ویکی‌گفتاورد
  نگارخانهٔ مرتبط در ویکی‌انبار