فهرست رئیس‌جمهورهای ترکیه

رئیس‌های کشور ترکیه

این مقاله شامل فهرست کاملی از افرادی است که منصب رئیس‌جمهور ترکیه را بر عهده داشتند. از زمان آغاز دوره جمهوری در سال ۱۹۲۳، پس از جنگ استقلال ترکیه، دوازده رئیس‌جمهور در قدرت بوده‌اند.

فهرست رئیس‌جمهورها ویرایش

شماره تصویر نام
(طول عمر)
مدت خدمت
مدت زمان بر اساس سال و روز
حزب سیاسی مسئولیت قبلی
۱   مصطفی کمال آتاترک
(۱۸۸۱–۱۹۳۸)
۲۹ اکتبر
۱۹۲۳
۱۰ نوامبر
۱۹۳۸
۱۹۲۳ حزب جمهوری خواه خلق نخستین رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه
۱۹۲۷
۱۹۳۷
۱۹۳۵
۱۵ سال و ۱۳ روز
۲   عصمت اینونو
(۱۸۸۴–۱۹۷۳)
۱۰ نوامبر
۱۹۳۸
۲۷ مه
۱۹۵۰
۱۹۳۸ نخستین نخست‌وزیر ترکیه
۱۹۳۹
۱۹۴۳
۱۹۴۶
۱۱ سال و ۱۹۸ روز
۳   جلال بایار
(۱۸۸۳–۱۹۸۶)
۲۷ مه
۱۹۵۰
۲۷ مه
۱۹۶۰
۱۹۵۰ حزب دموکرات سومین نخست‌وزیر ترکیه
۱۹۵۴
۱۹۵۷
۱۰ سال و ۱ روز
۴   جمال گورسل
(۱۸۹۵–۱۹۶۶)
۲۷ مه
۱۹۶۰
۲۸ مارس
۱۹۶۶
مستقل رئیس کمیته وحدت ملی
۱۹۶۱
۴ سال و ۱۷۰ روز
۵   جودت سونای
(۱۸۹۹–۱۹۸۲)
۲۸ مارس
۱۹۶۶
۲۸ مارس
۱۹۷۳
۱۹۶۶ دوازدهمین رئیس ستاد کل ترکیه
۷ سال و ۱ روز
۶ فخری کوروترک
(۱۹۰۳–۱۹۸۷)
۲۸ مارس
۱۹۷۳
۶ آوریل
۱۹۸۰
۱۹۷۳ سومین فرمانده نیروی دریایی ترکیه
۷ سال و ۱ روز
۷   کنان اورن
(۱۹۱۷–۲۰۱۵)
۶ آوریل
۱۹۸۰
۹ نوامبر
۱۹۸۹
رئیس شورای امنیت ملی
۱۹۸۲
۷ سال و ۱ روز
۸   تورگوت اوزال
(۱۹۲۷–۱۹۹۳)
۹ نوامبر
۱۹۸۹
۱۷ آوریل
۱۹۹۳
۱۹۸۹ نوزدهمین نخست‌وزیر ترکیه
۳ سال و ۱۶۰ روز
۹   سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴–۲۰۱۵)
۱۷ آوریل
۱۹۹۳
۱۶ مه
۲۰۰۰
۱۹۹۳ دوازدهمین نخست‌وزیر ترکیه
۷ سال و ۱ روز
۱۰   احمد نجدت سزر
(متولد ۱۹۴۲)
۱۶ مه
۲۰۰۰
۲۸ اوت
۲۰۰۷
۲۰۰۰ چهاردهمین رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه
۷ سال و ۱۰۵ روز
۱۱   عبدالله گل
(متولد ۱۹۴۹)
۲۸ اوت
۲۰۰۷
۲۸ اوت
۲۰۱۴
۲۰۰۷ چهلمین وزیر امور خارجه ترکیه
۷ سال و ۱ روز
۱۲   رجب طیب اردوغان
(متولد ۱۹۵۴)
۲۸ اوت
۲۰۱۴
متصدی ۲۰۱۴ بیست و پنجمین نخست‌وزیر ترکیه
۲۰۱۸ حزب عدالت و توسعه
۲۰۲۳

پانویس ویرایش