فهرست ستاره‌های خرس کوچک

فهرست ستاره‌های خرس کوچک این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی خرس کوچک است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
ستاره قطبی α 1 8890 11767 02h 31m 47.08s ‏ 50.9″ 15′ ‎+89° 1.97 −3.64 431 F7:Ib-IIv SB Pole Star, Lodestar, Alruccabah, Cynosura, Phoenice, Tramontana, Angel Stern, Navigatoria, Star of Arcady, Yilduz, Mismar, Polyarnaya; متغیر دلتا قیفاووسی
β UMi β 7 131873 72607 14h 50m 42.40s ‏ 19.7″ 09′ ‎+74° 2.07 −0.87 126 K4IIIvar Kochab, Kokab, Kochah
γ UMi γ 13 137422 75097 15h 20m 43.75s ‏ 02.3″ 50′ ‎+71° 3.00 −2.84 480 A3II-III Pherkad, Pherkad Major; δ Sct variable
ε UMi ε 22 153751 82080 16h 45m 58.16s ‏ 14.1″ 02′ ‎+82° 4.21 −0.92 346 G5IIIvar Urodelus; RS CVn variable
5 UMi 5 127700 70692 14h 27m 31.52s ‏ 45.4″ 41′ ‎+75° 4.25 −0.87 345 K4III
ζ UMi ζ 16 142105 77055 15h 44m 03.46s ‏ 40.2″ 47′ ‎+77° 4.29 −1.02 376 A3Vn Alifa al Farkadain
δ UMi δ 23 166205 85822 17h 32m 12.90s ‏ 10.8″ 35′ ‎+86° 4.35 0.61 183 A1Vn Yildun, Gildun, Vildiur, Yilduz, Pherkard
RR UMi 132813 73199 14h 57m 35.12s ‏ 56.6″ 55′ ‎+65° 4.63 −0.80 398 M5III ستاره متغیر
4 UMi 4 124547 69112 14h 08m 51.01s ‏ 50.8″ 32′ ‎+77° 4.80 −1.13 500 K3III
η UMi η 21 148048 79822 16h 17m 30.50s ‏ 16.9″ 45′ ‎+75° 4.95 2.58 97 F5V Anwar al Farkadain, Alasco
θ UMi θ 15 139669 76008 15h 31m 25.05s ‏ 57.6″ 20′ ‎+77° 5.00 −2.03 832 K5III
11 UMi 11 136726 74793 15h 17m 05.88s ‏ 26.0″ 49′ ‎+71° 5.02 −0.37 389 K4III Pherkad Minor
136064 74605 15h 14m 38.00s ‏ 51.6″ 20′ ‎+67° 5.15 3.13 83 F9IV
124730 69373 14h 12m 04.05s ‏ 57.6″ 25′ ‎+69° 5.18 −0.50 445 M2III
19 UMi 19 146926 79280 16h 10m 49.53s ‏ 39.1″ 52′ ‎+75° 5.48 −1.07 665 B8V
118904 66435 13h 37m 11.05s ‏ 32.2″ 14′ ‎+71° 5.50 0.05 400 K2III
149681 80480 16h 25m 43.53s ‏ 49.0″ 57′ ‎+78° 5.55 2.42 138 F0V
133002 72573 14h 50m 19.63s ‏ 45.0″ 30′ ‎+82° 5.63 2.45 141 F9V
140227 76519 15h 37m 39.21s ‏ 59.6″ 16′ ‎+69° 5.65 −1.51 881 M0III
18 UMi 18 145622 78661 16h 03m 31.40s ‏ 38.0″ 47′ ‎+76° 5.73 −0.53 581 A3V
158996 84769 17h 19m 37.05s ‏ 11.0″ 08′ ‎+80° 5.74 −1.67 991 K5III
24 UMi 24 166926 85699 17h 30m 46.97s ‏ 04.9″ 58′ ‎+86° 5.78 2.38 156 A2m
117187 65536 13h 26m 08.02s ‏ 29.4″ 23′ ‎+72° 5.82 −1.63 1009 M1III
120084 66903 13h 42m 39.38s ‏ 51.6″ 03′ ‎+78° 5.91 0.96 318 G7III:
152303 81854 16h 43m 06.14s ‏ 48.5″ 30′ ‎+77° 5.99 3.21 117 F4V
147321 79601 16h 14m 33.47s ‏ 41.3″ 23′ ‎+73° 6.02 −0.78 748 A3V
155154 83317 17h 01m 40.08s ‏ 51.6″ 17′ ‎+75° 6.17 2.91 146 F0IVn
135384 74272 15h 10m 44.40s ‏ 51.8″ 46′ ‎+67° 6.18 0.23 504 A8Vn
133994 73706 15h 03m 57.73s ‏ 11.0″ 55′ ‎+65° 6.22 0.45 464 A2Vs
107192 59767 12h 15m 20.67s ‏ 00.0″ 42′ ‎+87° 6.27 2.93 152 F2V
129245 71196 14h 33m 38.62s ‏ 36.8″ 39′ ‎+79° 6.27 0.52 461 K3III
λ UMi λ 183030 84535 17h 16m 57.26s ‏ 15.8″ 02′ ‎+89° 6.31 −0.84 876 M1III
107113 59879 12h 16m 49.35s ‏ 09.0″ 26′ ‎+86° 6.33 3.34 129 F4V
151623 81428 16h 37m 52.81s ‏ 06.8″ 55′ ‎+78° 6.33 0.81 414 G9III
150275 80850 16h 30m 39.08s ‏ 45.1″ 26′ ‎+77° 6.35 0.87 408 K1III
20 UMi 20 147142 79420 16h 12m 32.20s ‏ 38.1″ 12′ ‎+75° 6.36 −0.49 765 K2IV
113889 63822 13h 04m 49.78s ‏ 29.8″ 01′ ‎+73° 6.43 1.01 396 F0V
3 UMi 3 124063 68956 14h 06m 56.48s ‏ 37.5″ 35′ ‎+74° 6.43 0.79 438 A7V
5914 7283 01h 33m 48.52s ‏ 56.6″ 00′ ‎+89° 6.46 1.49 321 A3V
π1 UMi A π1 139777 75809 15h 29m 11.97s ‏ 54.0″ 26′ ‎+80° 6.57 4.85 72 G8IV-V+...
9 UMi 9 133621 73440 15h 00m 27.71s ‏ 54.9″ 45′ ‎+71° 6.64 4.00 110 G0
8 UMi 8 133086 73136 14h 56m 48.32s ‏ 03.3″ 54′ ‎+74° 6.83 0.95 489 K0
π2 UMi π2 141652 76695 15h 39m 38.72s ‏ 59.2″ 58′ ‎+79° 6.89 1.54 384 F2
اچ‌دی ۱۵۰۷۰۶ 150706 80902 16h 31m 17.59s ‏ 23.2″ 47′ ‎+79° 7.03 4.85 89 G0 یک سیاره دارد (b)
π1 UMi B π1 139813 75829 15h 29m 24.36s ‏ 00.0″ 27′ ‎+80° 7.30 5.62 71 G5
14 UMi 14 137686 75152 15h 21m 30.52s ‏ 35.1″ 28′ ‎+73° 7.38 3.51 194 F5
کالورا (منبع پرتو ایکس) 14h 12m 56s ‏ 4″ 22′ ‎+79° 250.000 X ستاره نوترونی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", (به انگلیسی) {{citation}}: External link in |مقاله= (help); Missing or empty |title= (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) Retrieved on 2006-12-26.