۱۱ خرس کوچک یا فرقد اصغر (به انگلیسی: Pherkad Minor) یک ستاره است که در صورت فلکی خرس کوچک قرار دارد.

۱۱ خرس کوچک
نمایی از گاما خرس بزرگ و ۱۱ خرس کوچک، ستارهٔ کم‌نور سمت راست، ۱۱ خرس کوچک است. – ۲۰۱۱
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000.0      اعتدال J2000.0
صورت فلکی خرس کوچک
بعد ۱۵h ۱۷m ۰۵.۸۸۸۶s
میل ‏ ۲۶.۰۴۴″ ۴۹′ ‎+۷۱°
قدر ظاهری (ع) ۵.۰۲۴
مشخصات
نوع طیف K4III
شاخص رنگ B−V 1.391
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)–۱۷.۸۷ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۳.۷۳ mas/yr
میل: ۹.۳۷ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۸.۳۷ mas
قدر مطلق (MV)–۰.۳۶۳
جزئیات
جرم۱.۸ ± ۰.۲۵ M
شعاع۲۴.۰۸ ± ۱.۸۴ R
درخشندگی۱۸۵ L
گرانش سطحی (log g)۲.۶۲ cgs
درجه حرارت۴۳۴۰ ± ۷۰ کلوین
سن۱.۵۶ ± ۰.۵۴ میلیارد سال
نام‌گذاری‌های دیگر
BD+72°678, GC 20598, GCRV 8864, HD 136726, HIP 74793, HR 5714, PPM 8870, SAO 8207
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
بایگانی سیارات
فراخورشیدی
اطلاعات
دانشنامهٔ سیاره‌های
فراخورشیدی
اطلاعات

منابع ویرایش