فهرست شهرهای سوریه

فهرست

فهرست شهرهای سوریه


فهرست چهارده استان سوریه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شهرهای سوریه
رتبـه نام جمـعیـت نام استـان
شهـر به عربی سرشماری ۱۹۸۱ تخـمیـن ۲۰۰۶
۱. حلب حلب ۹۸۵٬۴۱۳ ۱٬۶۲۶٬۲۱۸ حلب
۲. دمشق دمشق ۱٬۱۱۲٬۲۱۴ ۱٬۵۸۰٬۹۰۹ دمشق
۳. حمص حمص ۳۴۶٬۸۷۱ ۷۹۸٬۷۸۱ حمص
۴. حماه حماة ۱۷۷٬۲۰۸ ۴۷۷٬۸۱۲ حمات
۵. لاذقیه اللاذقیة ۱۹۶٬۷۹۱ ۳۴۷٬۰۲۶ لاذقیه
۶. دیرالزور دیرالزور ۹۲٬۰۹۱ ۲۵۲٬۵۸۸ دیرالزور
۷. رقه الرقة ۸۷٬۱۳۸ ۱۸۲٬۳۹۴ رقه
۸. الباب الباب ۳۰٬۰۰۸ ۱۳۷٬۵۶۵ حلب
۹. ادلب إدلب ۵۱٬۶۸۲ ۱۳۵٬۶۱۹ ادلب
۱۰. دوما دوما ۵۱٬۳۳۷ ۱۱۴٬۷۶۱ ریف دمشق
۱۱. السفیره السفیرة ۲۱٬۱۹۷ ۱۰۰٬۹۸۰ حلب
۱۲. سلمیه سلمیة ۳۵٬۹۰۹ ۹۸٬۵۹۵ حمات
۱۳. حجر الاسود الحجر الأسود ۲۳٬۵۶۳ ۸۴٬۹۴۸ ریف دمشق
۱۴. طرطوس طرطوس ۵۲٬۵۸۹ ۹۱٬۲۶۹ طرطوس
۱۵. الثوره الثورة ۴۴٬۷۸۲ ۸۹٬۸۱۵ رقه
۱۶. قامشلی القامشلی ۹۲٬۹۹۰ ۸۶٬۱۲۹ حسکه
۱۷. حسکه الحسکة ۷۳٬۴۲۶ ۸۱٬۸۰۹ حسکه
۱۸. معره نعمان معرة النعمان ۲۵٬۵۷۹ ۷۷٬۴۳۳ ادلب
۱۹. درعا درعا ۴۹٬۵۳۴ ۷۳٬۵۲۳ درعا
۲۰. داریا داریا ۳۴٬۰۴۸ ۷۳٬۳۶۲ ریف دمشق
۲۱. منبج منبج ۳۰٬۸۱۲ ۷۰٬۳۴۶ حلب
۲۲. جبله جبلة ۲۴٬۷۸۴ ۶۸٬۳۶۸ لاذقیه
۲۳. اعزاز اعزاز ۱۶٬۵۵۷ ۶۰٬۷۳۷ حلب
۲۴. سویداء السویداء ۴۳٬۴۱۴ ۶۰٬۵۳۳ سویداء
۲۵. ابوکمال أبوکمال ۱۷٬۵۰۷ ۶۰٬۵۰۵ دیرالزور
۲۶. التل التل ۱۸٬۱۹۸ ۵۷٬۶۸۵ ریف دمشق
۲۷. میادین المیادین ۱۴٬۹۶۶ ۵۷٬۵۲۲ دیرالزور
۲۸. نوا نوی ۳۰٬۳۰۹ ۵۶٬۹۴۶ درعا
۲۹. الرستن الرستن ۱۵٬۰۹۱ ۵۵٬۷۴۹ حمص
۳۰. پالمیرا تدمر ۱۸٬۱۲۲ ۵۳٬۰۸۷ حمص
۳۱. اریحا أریحا ۱۷٬۸۰۵ ۵۲٬۷۴۲ ادلب
۳۲. عین العرب عین‌العرب ۱۲٬۳۹۳ ۵۲٬۱۱۵ حلب
۳۳. عفرین عفرین ۱۱٬۹۱۴ ۵۱٬۱۳۹ حلب
۳۴. خان شیخون خان شیخون k.A. ۵۰٬۹۴۰ ادلب
۳۵. النبک النبک ۱۹٬۵۲۱ ۵۰٬۹۲۳ ریف دمشق
۳۶. صافیتا ۳۳٬۰۰۰ طرطوس
۳۷. صیدنایا ۲۵٬۱۹۴ ریف دمشق
۳۸. شهبا ۱۴٬۷۸۴ سویداء
۳۹. قرداحه
۴۰. قنیطره ۴٬۳۱۸ قنیطره

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش