فهرست شورش‌ها در دوره افشاریه

فهرست ویکی‌مدیا

شورش‌های زیادی در دوره افشار به وقوع پیوست که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

منابع ویرایش

  • نادر شاه، بازتاب حماسه و فاجعه ملی، پناهی سمنانی، کتاب نمونه، چاپ چهارم، ۱۳۷۰.

وب سایت تاریخ طایفه دنبلی http://www.donboli.info