بختیاری

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بختیاری می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

اقوام و گویش‌ها

افراد

مکان‌ها

خوراکی