فهرست فرودگاه‌های ساحل عاج

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های ساحل عاج است که بر پایهٔ مکان قرارگیری آن‌ها مرتب شده‌است.

فهرستویرایش

مکان ایکائو یاتا نام فرودگاه
ابنگورو DIAU OGO فرودگاه ابنگووروو
آبیجان DIAP ABJ فرودگاه پورت بوئت
ابوایسو DIAO ABO فرودگاه ابویسو
بوکاندا DIBC فرودگاه بوکاندا
Bondoukou DIBU BDK فرودگاه سوکو
Bouake DIBK BYK فرودگاه بوواک
Bouna DIBN BQO فرودگاه تهینی
Boundiali DIBI BXI فرودگاه بوندیالی
Dabou DIDB فرودگاه دابو
Daloa DIDL DJO فرودگاه دالوا
Dimbokro DIDK DIM فرودگاه دیمبوکرو
Divo DIDV DIV فرودگاه دیوو
Ferkessedougou DIFK FEK فرودگاه فرکسدوگو
Gagnoa DIGA GGN فرودگاه گاگنوا
Grand-Béréby DIGN BBV فرودگاه نرو-مر
Guiglo DIGL GGO فرودگاه گایگلو
Katiola KTC فرودگاه کاتیولا
Korhogo DIKO HGO فرودگاه کوهوگو
Man DIMN MJC فرودگاه من
Odienne DIOD KEO فرودگاه اودین
Ouango Fitini DIOF OFI فرودگاه اوانگو فیتینی
سن-پدرو، ساحل عاج DISP SPY فرودگاه سن پیدرو
Sassandra DISS ZSS فرودگاه سسندرا
Seguela DISG SEO فرودگاه ستی‌گوتی‌لا
Tabou DITB TXU فرودگاه تابو
Touba DITM TOZ فرودگاه ماهانا
یاموسوکرو DIYO ASK فرودگاه یاموسوکرو

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • «ICAO Location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۲۰۰۶-۰۱-۱۲.
  • «UN Location Codes: Côte d'Ivoire] [includes IATA codes». UN/LOCODE 2006-2. UNECE. ۲۰۰۷-۰۴-۳۰.

پیوند به بیرونویرایش