فهرست فرودگاه‌های پاپوآ گینه نو

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های پاپوآ گینه نو است که بر پایهٔ مکان قرارگیری آن‌ها مرتب شده است.

فرودگاه‌هاویرایش

شهر استان ایکائو یاتا نام فرودگاه مختصات
Scheduled service
آلوتائو استان خلیج میلنه AYGN GUR فرودگاه گورنی ۱۰°۱۸٫۷′ جنوبی ۱۵۰°۲۰٫۳۵′ شرقی / ۱۰٫۳۱۱۷°جنوبی ۱۵۰٫۳۳۹۱۷°شرقی / -10.3117; 150.33917 (Gurney (Alotau))
Awaba استان غربی (پاپوآ گینه نو) AWB فرودگاه آوابا ۰۸°۰۰٫۸۶′ جنوبی ۱۴۲°۴۵٫۰۶′ شرقی / ۸٫۰۱۴۳۳°جنوبی ۱۴۲٫۷۵۱۰۰°شرقی / -8.01433; 142.75100 (Awaba)
Baimuru استان خلیج VMU فرودگاه بایمورو ۰۷°۲۹٫۶۹′ جنوبی ۱۴۴°۴۹٫۳۶′ شرقی / ۷٫۴۹۴۸۳°جنوبی ۱۴۴٫۸۲۲۶۷°شرقی / -7.49483; 144.82267 (Baimuru)
Balimo استان غربی (پاپوآ گینه نو) OPU Balimo Airport ۰۸°۰۳٫۰۷′ جنوبی ۱۴۲°۵۶٫۴۲′ شرقی / ۸٫۰۵۱۱۷°جنوبی ۱۴۲٫۹۴۰۳۳°شرقی / -8.05117; 142.94033 (Balimo)
Bosset استان غربی (پاپوآ گینه نو) BOT فرودگاه بوسیت ۰۷°۱۴٫۴۵′ جنوبی ۱۴۱°۰۵٫۵۴′ شرقی / ۷٫۲۴۰۸۳°جنوبی ۱۴۱٫۰۹۲۳۳°شرقی / -7.24083; 141.09233 (Bosset)
بوکا استان خودمختار بوگاینویل AYBK BUA Buka Airport ۰۵°۲۵٫۲۹′ جنوبی ۱۵۴°۴۰٫۴۹′ شرقی / ۵٫۴۲۱۵۰°جنوبی ۱۵۴٫۶۷۴۸۳°شرقی / -5.42150; 154.67483 (Buka)
بولولو استان موروبه BUL فرودگاه بولولو ۰۷°۱۳٫۰۵′ جنوبی ۱۴۶°۳۸٫۹۲′ شرقی / ۷٫۲۱۷۵۰°جنوبی ۱۴۶٫۶۴۸۶۷°شرقی / -7.21750; 146.64867 (Bulolo)
دارو استان غربی (پاپوآ گینه نو) AYDU DAU فرودگاه دارو ۰۹°۰۵٫۲۵′ جنوبی ۱۴۳°۱۲٫۵′ شرقی / ۹٫۰۸۷۵۰°جنوبی ۱۴۳٫۲۰۸۳°شرقی / -9.08750; 143.2083 (Daru)
افوگی Central EFG فرودگاه افوگی ۰۹°۰۹٫۳۴′ جنوبی ۱۴۷°۳۹٫۶۰′ شرقی / ۹٫۱۵۵۶۷°جنوبی ۱۴۷٫۶۶۰۰۰°شرقی / -9.15567; 147.66000 (Efogi)
Fane Central FNE فرودگاه فن ۰۸°۳۳٫۰۷′ جنوبی ۱۴۷°۰۵٫۱۱′ شرقی / ۸٫۵۵۱۱۷°جنوبی ۱۴۷٫۰۸۵۱۷°شرقی / -8.55117; 147.08517 (Fane)
گوروکا استان ارتفاعات شرقی AYGA GKA فرودگاه گرکا ۰۶°۰۴٫۹′ جنوبی ۱۴۵°۲۳٫۴۵′ شرقی / ۶٫۰۸۱۷°جنوبی ۱۴۵٫۳۹۰۸۳°شرقی / -6.0817; 145.39083 (Goroka)
Hoskins استان بریتانیای نو غربی AYHK HKN فرودگاه هسکینس (Kimbe Airport) ۰۵°۲۷٫۶۲′ جنوبی ۱۵۰°۲۴٫۰۶′ شرقی / ۵٫۴۶۰۳۳°جنوبی ۱۵۰٫۴۰۱۰۰°شرقی / -5.46033; 150.40100 (Kimbe (Hoskins))
Itokama استان شمالی (پاپوآ گینه نو) ITK Itokama Airport ۰۹°۱۲٫۰۱′ جنوبی ۱۴۸°۱۵٫۸۸′ شرقی / ۹٫۲۰۰۱۷°جنوبی ۱۴۸٫۲۶۴۶۷°شرقی / -9.20017; 148.26467 (Itokama)
Kagi Central KGW Kagi Airport ۰۹°۰۸٫۲۲′ جنوبی ۱۴۷°۴۰٫۲′ شرقی / ۹٫۱۳۷۰۰°جنوبی ۱۴۷٫۶۷۰۰°شرقی / -9.13700; 147.6700 (Kagi)
Kamusi استان خلیج KUY Kamusi Airport ۰۷°۲۵٫۳۹′ جنوبی ۱۴۳°۰۷٫۲۶′ شرقی / ۷٫۴۲۳۱۷°جنوبی ۱۴۳٫۱۲۱۰۰°شرقی / -7.42317; 143.12100 (Kamusi)
کاوینگ استان ایرلند نو AYKV KVG فرودگاه کاوینگ ۰۲°۳۴٫۵۲′ جنوبی ۱۵۰°۴۹٫۰۵′ شرقی / ۲٫۵۷۵۳۳°جنوبی ۱۵۰٫۸۱۷۵۰°شرقی / -2.57533; 150.81750 (Kavieng)
کرما استان خلیج AYKM KMA فرودگاه کرما ۰۷°۵۷٫۹′ جنوبی ۱۴۵°۴۶٫۲۲′ شرقی / ۷٫۹۶۵۰°جنوبی ۱۴۵٫۷۷۰۳۳°شرقی / -7.9650; 145.77033 (Kerema)
کیکوری استان خلیج AYKK KRI فرودگاه کیکوری ۰۷°۲۵٫۵۲′ جنوبی ۱۴۴°۱۴٫۸۷′ شرقی / ۷٫۴۲۵۳۳°جنوبی ۱۴۴٫۲۴۷۸۳°شرقی / -7.42533; 144.24783 (Kikori)
کیونگا استان غربی (پاپوآ گینه نو) AYKI UNG Kiunga Airport ۰۶°۰۷٫۴۵′ جنوبی ۱۴۱°۱۷٫۱۵′ شرقی / ۶٫۱۲۴۱۷°جنوبی ۱۴۱٫۲۸۵۸۳°شرقی / -6.12417; 141.28583 (Kiunga)
کوکودا استان شمالی (پاپوآ گینه نو) KKD Kokoda Airport ۰۸°۵۳٫۳۸′ جنوبی ۱۴۷°۴۳٫۸′ شرقی / ۸٫۸۸۹۶۷°جنوبی ۱۴۷٫۷۳۰۰°شرقی / -8.88967; 147.7300 (Kokoda)
Kunaye / Londolovit استان ایرلند نو AYKY LNV فرودگاه جزیره لیهیر (Kunaye / Londolovit) ۰۳°۰۲٫۵۷′ جنوبی ۱۵۲°۳۷٫۶۴′ شرقی / ۳٫۰۴۲۸۳°جنوبی ۱۵۲٫۶۲۷۳۳°شرقی / -3.04283; 152.62733 (Lihir Island (Kunaye/Londolovit))
کوندیاوا استان چیمبو AYCH CMU فرودگاه چیمبو ۰۶°۰۱٫۷۵′ جنوبی ۱۴۴°۵۸٫۰۷′ شرقی / ۶٫۰۲۹۱۷°جنوبی ۱۴۴٫۹۶۷۸۳°شرقی / -6.02917; 144.96783 (Chimbu (Kundiawa))
لائه استان موروبه AYNZ LAE فرودگاه لای نادزاب ۰۶°۳۴٫۲۷′ جنوبی ۱۴۶°۴۳٫۵۴′ شرقی / ۶٫۵۷۱۱۷°جنوبی ۱۴۶٫۷۲۵۶۷°شرقی / -6.57117; 146.72567 (Nadzab (Lae))
Lake Murray استان غربی (پاپوآ گینه نو) LMY Lake Murray Airport ۰۷°۰۰٫۴۹′ جنوبی ۱۴۱°۲۹٫۵۴′ شرقی / ۷٫۰۰۸۱۷°جنوبی ۱۴۱٫۴۹۲۳۳°شرقی / -7.00817; 141.49233 (Lake Murray)
لورنگائو استان مانوس AYMO MAS فرودگاه موموت ۰۲°۰۳٫۵۱′ جنوبی ۱۴۷°۲۵٫۲۶′ شرقی / ۲٫۰۵۸۵۰°جنوبی ۱۴۷٫۴۲۱۰۰°شرقی / -2.05850; 147.42100 (Momote (Lorengau))
لوزوئیا، کیریوینا استان خلیج میلنه AYKA LSA Losuia Airport (Kiriwina Airport) ۰۸°۳۰٫۶۵′ جنوبی ۱۵۱°۰۵′ شرقی / ۸٫۵۱۰۸۳°جنوبی ۱۵۱٫۰۸۳°شرقی / -8.51083; 151.083 (Losuia (Kiriwina))
شهر مادانگ استان مادانگ AYMD MAG فرودگاه مادانگ ۰۵°۱۲٫۶′ جنوبی ۱۴۵°۴۷٫۲۲′ شرقی / ۵٫۲۱۰۰°جنوبی ۱۴۵٫۷۸۷۰۰°شرقی / -5.2100; 145.78700 (Madang)
Manari (Manare) Central MRM Manari Airport ۰۹°۱۱٫۵۳′ جنوبی ۱۴۷°۳۷٫۲۵′ شرقی / ۹٫۱۹۲۱۷°جنوبی ۱۴۷٫۶۲۰۸۳°شرقی / -9.19217; 147.62083 (Manari)
مندی استان ارتفاعات جنوبی AYMN MDU فرودگاه مندی ۰۶°۰۸٫۹۶′ جنوبی ۱۴۳°۳۹٫۳۶′ شرقی / ۶٫۱۴۹۳۳°جنوبی ۱۴۳٫۶۵۶۰۰°شرقی / -6.14933; 143.65600 (Mendi)
Milei Central MMV Milei Airport ۰۹°۰۴٫۸۱′ جنوبی ۱۴۷°۳۶٫۱۷′ شرقی / ۹٫۰۸۰۱۷°جنوبی ۱۴۷٫۶۰۲۸۳°شرقی / -9.08017; 147.60283 (Milei)
Misima Island استان خلیج میلنه AYMS MIS Misima Airport ۱۰°۴۱٫۴۴′ جنوبی ۱۵۲°۵۰٫۱۳′ شرقی / ۱۰٫۶۹۰۶۷°جنوبی ۱۵۲٫۸۳۵۵۰°شرقی / -10.69067; 152.83550 (Misima)
Moro استان ارتفاعات جنوبی AYMR MXH فرودگاه مورو ۰۶°۲۱٫۷۵′ جنوبی ۱۴۳°۱۳٫۸۶′ شرقی / ۶٫۳۶۲۵۰°جنوبی ۱۴۳٫۲۳۱۰۰°شرقی / -6.36250; 143.23100 (Moro)
مونت هاگن استان ارتفاعات غربی AYMH HGU فرودگاه ماونت هاگن (Kagamuga Airport) ۰۵°۴۹٫۸۴′ جنوبی ۱۴۴°۱۷٫۹۹′ شرقی / ۵٫۸۳۰۶۷°جنوبی ۱۴۴٫۲۹۹۸۳°شرقی / -5.83067; 144.29983 (Mount Hagen)
Nomad River استان غربی (پاپوآ گینه نو) NOM Nomad River Airport ۰۶°۱۷٫۶۲′ جنوبی ۱۴۲°۱۳٫۹۸′ شرقی / ۶٫۲۹۳۶۷°جنوبی ۱۴۲٫۲۳۳۰۰°شرقی / -6.29367; 142.23300 (Nomad River)
Obo استان غربی (پاپوآ گینه نو) OBX Obo Airport ۰۷°۳۵٫۴۳′ جنوبی ۱۴۱°۱۹٫۳۴′ شرقی / ۷٫۵۹۰۵۰°جنوبی ۱۴۱٫۳۲۲۳۳°شرقی / -7.59050; 141.32233 (Obo)
Ononge Central ONB Ononge Airport ۰۸°۴۰٫۴۹′ جنوبی ۱۴۷°۱۵٫۶۶′ شرقی / ۸٫۶۷۴۸۳°جنوبی ۱۴۷٫۲۶۱۰۰°شرقی / -8.67483; 147.26100 (Ononge)
پوپوندتا استان شمالی (پاپوآ گینه نو) AYGR PNP فرودگاه گیروا (Popondetta Airport) ۰۸°۴۸٫۳۵′ جنوبی ۱۴۸°۱۸٫۴۱′ شرقی / ۸٫۸۰۵۸۳°جنوبی ۱۴۸٫۳۰۶۸۳°شرقی / -8.80583; 148.30683 (Girua (Popondetta))
پورت مورسبی National Capital District AYPY POM فرودگاه بین‌المللی جکسنز (Port Moresby) ۰۹°۲۷٫۲۷′ جنوبی ۱۴۷°۱۲٫۸۵′ شرقی / ۹٫۴۵۴۵۰°جنوبی ۱۴۷٫۲۱۴۱۷°شرقی / -9.45450; 147.21417 (Jacksons International (Port Moresby))
رابائول / کوکوپو استان بریتانیای نو شرقی AYTK RAB فرودگاه ربائول (Rabaul Airport) ۰۴°۲۰٫۴۹′ جنوبی ۱۵۲°۲۲٫۶۷′ شرقی / ۴٫۳۴۱۵۰°جنوبی ۱۵۲٫۳۷۷۸۳°شرقی / -4.34150; 152.37783 (Tokua (Rabaul))
Sasereme استان خلیج TDS Sasereme Airport ۰۷°۳۷′۲۲″ جنوبی ۱۴۲°۵۲′۸″ شرقی / ۷٫۶۲۲۷۸°جنوبی ۱۴۲٫۸۶۸۸۹°شرقی / -7.62278; 142.86889 (Sasereme)
Suki استان غربی (پاپوآ گینه نو) SKC Suki Airport ۰۸°۰۲٫۹۷′ جنوبی ۱۴۱°۴۳٫۵′ شرقی / ۸٫۰۴۹۵۰°جنوبی ۱۴۱٫۷۲۵۰°شرقی / -8.04950; 141.7250 (Suki)
Tabubil استان غربی (پاپوآ گینه نو) AYTB TBG Tabubil Airport ۰۵°۱۶٫۶۷′ جنوبی ۱۴۱°۱۳٫۵۶′ شرقی / ۵٫۲۷۷۸۳°جنوبی ۱۴۱٫۲۲۶۰۰°شرقی / -5.27783; 141.22600 (Tabubil)
Tapini Central TPI Tapini Airport ۰۸°۲۱٫۳۸′ جنوبی ۱۴۶°۵۹٫۱۱′ شرقی / ۸٫۳۵۶۳۳°جنوبی ۱۴۶٫۹۸۵۱۷°شرقی / -8.35633; 146.98517 (Tapini)
تاری استان هلا AYTA TIZ Tari Airport ۰۵°۵۰٫۶۶′ جنوبی ۱۴۲°۵۶٫۸′ شرقی / ۵٫۸۴۴۳۳°جنوبی ۱۴۲٫۹۴۶۷°شرقی / -5.84433; 142.9467 (Tari)
Tufi استان شمالی (پاپوآ گینه نو) TFI Tufi Airport ۰۹°۰۴٫۶۴′ جنوبی ۱۴۹°۱۹٫۱۶′ شرقی / ۹٫۰۷۷۳۳°جنوبی ۱۴۹٫۳۱۹۳۳°شرقی / -9.07733; 149.31933 (Tufi)
وانیمو استان سپیک غربی AYVN VAI فرودگاه وانیمو ۰۲°۴۱٫۲۹′ جنوبی ۱۴۱°۱۷٫۸۷′ شرقی / ۲٫۶۸۸۱۷°جنوبی ۱۴۱٫۲۹۷۸۳°شرقی / -2.68817; 141.29783 (Vanimo)
Wabo استان خلیج WAO Wabo Airport ۰۷°۰۰′ جنوبی ۱۴۵°۰۴′ شرقی / ۷٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۵٫۰۶۷°شرقی / -7.000; 145.067 (Wabo)
Wanigela استان شمالی (پاپوآ گینه نو) AGL Wanigela Airport ۰۹°۲۰٫۳۴′ جنوبی ۱۴۹°۰۹٫۴۲′ شرقی / ۹٫۳۳۹۰۰°جنوبی ۱۴۹٫۱۵۷۰۰°شرقی / -9.33900; 149.15700 (Wanigela)
Wapenamanda استان انگا AYWD WBM فرودگاه واپناماندا ۰۵°۳۸٫۲۶′ جنوبی ۱۴۳°۵۳٫۵۲′ شرقی / ۵٫۶۳۷۶۷°جنوبی ۱۴۳٫۸۹۲۰۰°شرقی / -5.63767; 143.89200 (Wapenamanda)
وواک استان سپیک شرقی AYWK WWK فرودگاه ویواک ۰۳°۳۵٫۱′ جنوبی ۱۴۳°۴۰٫۰۵′ شرقی / ۳٫۵۸۵۰°جنوبی ۱۴۳٫۶۶۷۵۰°شرقی / -3.5850; 143.66750 (Wewak)
Wipim استان غربی (پاپوآ گینه نو) WPM Wipim Airport ۰۸°۴۷٫۳۶′ جنوبی ۱۴۲°۵۲٫۸۶′ شرقی / ۸٫۷۸۹۳۳°جنوبی ۱۴۲٫۸۸۱۰۰°شرقی / -8.78933; 142.88100 (Wipim)
Woitape Central WTP Woitape Airport ۰۸°۳۲٫۸۶′ جنوبی ۱۴۷°۱۵٫۱۲′ شرقی / ۸٫۵۴۷۶۷°جنوبی ۱۴۷٫۲۵۲۰۰°شرقی / -8.54767; 147.25200 (Woitape)
Other airports/airfields
Abau Central ABW فرودگاه اباو
Agaun استان خلیج میلنه AUP فرودگاه اگاو ۰۹°۵۵٫۸۵′ جنوبی ۱۴۹°۲۳٫۱۴′ شرقی / ۹٫۹۳۰۸۳°جنوبی ۱۴۹٫۳۸۵۶۷°شرقی / -9.93083; 149.38567 (Agaun)
Aiambak استان غربی (پاپوآ گینه نو) AIH فرودگاه ایامبک ۰۷°۲۰٫۵۵′ جنوبی ۱۴۱°۱۵٫۹۹′ شرقی / ۷٫۳۴۲۵۰°جنوبی ۱۴۱٫۲۶۶۵۰°شرقی / -7.34250; 141.26650 (Aiambak)
Aiome استان خلیج AYAO AIE Aiome Airport ۵°۰۸′۳۲″ جنوبی ۱۴۴°۴۳′۵۵″ شرقی / ۵٫۱۴۲۲۲°جنوبی ۱۴۴٫۷۳۱۹۴°شرقی / -5.14222; 144.73194 (Aiome)
Aiyura استان ارتفاعات شرقی AYU فرودگاه اییورا ۰۶°۲۰٫۰۲′ جنوبی ۱۴۵°۵۳٫۹۸′ شرقی / ۶٫۳۳۳۶۷°جنوبی ۱۴۵٫۸۹۹۶۷°شرقی / -6.33367; 145.89967 (Aiyura)
Bensbach استان غربی (پاپوآ گینه نو) BSP فرودگاه بنسباچ ۰۸°۵۱٫۳۸′ جنوبی ۱۴۱°۱۵٫۳۶′ شرقی / ۸٫۸۵۶۳۳°جنوبی ۱۴۱٫۲۵۶۰۰°شرقی / -8.85633; 141.25600 (Bensbach)
Cape Gloucester استان بریتانیای نو غربی CGC فرودگاه کیپ گلاستر ۰۵°۲۷′ جنوبی ۱۴۸°۲۶٫۵′ شرقی / ۵٫۴۵۰°جنوبی ۱۴۸٫۴۴۱۷°شرقی / -5.450; 148.4417 (Cape Gloucester)
Finschhafen استان موروبه FIN فرودگاه فینشافن ۰۶°۳۷٫۴۳′ جنوبی ۱۴۷°۵۱٫۱۹′ شرقی / ۶٫۶۲۳۸۳°جنوبی ۱۴۷٫۸۵۳۱۷°شرقی / -6.62383; 147.85317 (Finschhafen)
Gasmata استان بریتانیای نو غربی GMI فرودگاه گاسماتا ۰۶°۱۶٫۵′ جنوبی ۱۵۰°۲۰′ شرقی / ۶٫۲۷۵۰°جنوبی ۱۵۰٫۳۳۳°شرقی / -6.2750; 150.333 (Gasmata)
Gusap استان موروبه GAP فرودگاه گوسپ ۰۶°۰۳′ جنوبی ۱۴۵°۵۵٫۷′ شرقی / ۶٫۰۵۰°جنوبی ۱۴۵٫۹۲۸۳°شرقی / -6.050; 145.9283 (Gusap)
Haelogo Central HEO فرودگاه هائلوگو ۰۹°۰۸٫۲۵′ جنوبی ۱۴۷°۳۵٫۹۷′ شرقی / ۹٫۱۳۷۵۰°جنوبی ۱۴۷٫۵۹۹۵۰°شرقی / -9.13750; 147.59950 (Haelogo)
Ihu استان خلیج IHU فرودگاه ایهو ۰۷°۵۴٫۰۱′ جنوبی ۱۴۵°۲۴٫۰۱′ شرقی / ۷٫۹۰۰۱۷°جنوبی ۱۴۵٫۴۰۰۱۷°شرقی / -7.90017; 145.40017 (Ihu)
Jacquinot Bay استان بریتانیای نو شرقی JAQ فرودگاه خلیج جکینوت ۰۵°۳۹′ جنوبی ۱۵۱°۳۰′ شرقی / ۵٫۶۵۰°جنوبی ۱۵۱٫۵۰۰°شرقی / -5.650; 151.500 (Jacquinot Bay)
کاندریان استان بریتانیای نو غربی KDR فرودگاه کاندریان ۰۶°۱۲٫۵′ جنوبی ۱۴۹°۳۲٫۵′ شرقی / ۶٫۲۰۸۳°جنوبی ۱۴۹٫۵۴۱۷°شرقی / -6.2083; 149.5417 (Kandrian)
کئیتا استان خودمختار بوگاینویل KIE Kieta Aropa Airport ۰۶°۱۸٫۲′ جنوبی ۱۵۵°۴۳٫۴′ شرقی / ۶٫۳۰۳۳°جنوبی ۱۵۵٫۷۲۳۳°شرقی / -6.3033; 155.7233 (Aropa (Kieta))
Manguna استان بریتانیای نو شرقی MFO فرودگاه منگونا ۰۵°۳۴٫۹۵′ جنوبی ۱۵۱°۴۷٫۵۵′ شرقی / ۵٫۵۸۲۵۰°جنوبی ۱۵۱٫۷۹۲۵۰°شرقی / -5.58250; 151.79250 (Manguna)
ناماتانائی استان ایرلند نو ATN فرودگاه ناماتانائی ۰۳°۴۰′ جنوبی ۱۵۲°۲۶٫۵′ شرقی / ۳٫۶۶۷°جنوبی ۱۵۲٫۴۴۱۷°شرقی / -3.667; 152.4417 (Namatanai)
Nissan Island استان خودمختار بوگاینویل IIS فرودگاه نیسان آیلند ۰۴°۳۰′ جنوبی ۱۵۴°۱۳٫۵′ شرقی / ۴٫۵۰۰°جنوبی ۱۵۴٫۲۲۵۰°شرقی / -4.500; 154.2250 (Nissan Island)
Saidor استان مادانگ SDI فرودگاه سیدر ۰۵°۳۷٫۵۹′ جنوبی ۱۴۶°۲۷٫۵′ شرقی / ۵٫۶۲۶۵۰°جنوبی ۱۴۶٫۴۵۸۳°شرقی / -5.62650; 146.4583 (Saidor)
Salamo استان خلیج میلنه SAM فرودگاه سالمو ۰۹°۴۰٫۲۸′ جنوبی ۱۵۰°۴۷٫۳۵′ شرقی / ۹٫۶۷۱۳۳°جنوبی ۱۵۰٫۷۸۹۱۷°شرقی / -9.67133; 150.78917 (Salamo)
Samberigi (Siwea) استان ارتفاعات جنوبی SWE فرودگاه سمبریگی ۰۶°۴۳٫۳۳′ جنوبی ۱۴۳°۵۶٫۱۲′ شرقی / ۶٫۷۲۲۱۷°جنوبی ۱۴۳٫۹۳۵۳۳°شرقی / -6.72217; 143.93533 (Samberigi)
Sangapi استان خلیج SGK Sangapi Airport ۰۵°۰۷′۳۰″ جنوبی ۱۴۴°۱۹′۲۳″ شرقی / ۵٫۱۲۵۰۰°جنوبی ۱۴۴٫۳۲۳۰۶°شرقی / -5.12500; 144.32306 (Sangapi)
Tadji / آئیتاپه استان سپیک غربی TAJ فرودگاه تدیج (Aitape Airport) ۰۳°۱۱٫۹۴′ جنوبی ۱۴۲°۲۵٫۷′ شرقی / ۳٫۱۹۹۰۰°جنوبی ۱۴۲٫۴۲۸۳°شرقی / -3.19900; 142.4283 (Tadji)
Talasea استان بریتانیای نو غربی TLW Talasea Airport ۰۵°۱۶٫۲۱′ جنوبی ۱۵۰°۰۵٫۳۲′ شرقی / ۵٫۲۷۰۱۷°جنوبی ۱۵۰٫۰۸۸۶۷°شرقی / -5.27017; 150.08867 (Talasea)
Vivigani، Goodenough Is. استان خلیج میلنه VIV فرودگاه ویویگانی ۰۹°۱۸٫۵۲′ جنوبی ۱۵۰°۱۹٫۲۸′ شرقی / ۹٫۳۰۸۶۷°جنوبی ۱۵۰٫۳۲۱۳۳°شرقی / -9.30867; 150.32133 (Vivigani)
فرودگاه‌های سابق
لائه استان موروبه AYLA Lae Airfield (تعطیل‌شده در دههٔ ۸۰ میلادی)
رابائول استان بریتانیای نو شرقی AYRB فرودگاه ربائول (نابودشده در سال ۱۹۹۴ میلادی)

جستارهای وابستهویرایش

نمایش مختصات در نقشهٔ: اوپن‌استریت‌مپ 
بارگیری مختصات: KML · GPX

منابعویرایش

  • «ICAO Location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۲۰۰۶-۰۱-۱۲.
  • «UN Location Codes: Papua New Guinea». UN/LOCODE 2009-1. UNECE. ۲۰۰۹-۰۹-۲۳. - includes IATA codes
  • Great Circle Mapper: Airports in Papua New Guinea - IATA and ICAO codes
  • World Aero Data: Airports in Papua New Guinea - ICAO codes
  • PNG Airstrip Guide - coordinates