فهرست قوللرآغاسی‌ها

قوللرآغاسی‌ها فرماندهٔ غلامان امپراتوری صفوی بودند. دارندهٔ این عنوان فدرتمندترین فرد نظامی در تمام حکومت صفوی بعد از قورچی‌باشی بود.

فهرست قوللرآغاسی‌هاویرایش

سلطنت شاه عباس یکمویرایش

سلطنت شاه صفیویرایش

سلطنت شاه عباس دومویرایش

 • سیاوش بیگ (۱۶۳۲–۱۶۵۵)
 • الله‌وردی خان (۱۶۵۵–۱۶۶۳)
 • جمشید خان (۱۶۶۳–۱۶۶۷)

سلطنت شاه سلیمانویرایش

 • جمشید خان (۱۶۶۳–۱۶۶۷)
 • کی‌خسرو خان (قبل از ۱۶۹۳)
 • منصور خان (قبل از ۱۶۹۳)
 • عیسی بیگ (۱۶۹۳)
 • اسلاماس بیگ (۱۶۹۳–۱۶۹۵)

سلطنت سلطان حسینویرایش

 • اسلاماس بیگ (۱۶۹۳–۱۶۹۵)
 • موسی خان (۱۷۰۱)
 • فتحعلی خان داغستانی (?-۱۷۱۵)
 • صفی‌قلی خان (۱۷۱۵–۱۷۱۷)
 • رستم خان (۱۷۱۷–۱۷۲۲)
 • احمد آقا (1722)[پ]
 • با کار میرزا (Shahnavaz) (1722)

سلطنت شاه طهماسب دومویرایش

 • محمد علی خان (۱۷۲۴)
 • محمد مؤمن بیگ (۱۷۳۰–۱۷۳۲)

سلطنت شاه عباس سومویرایش

 • محمد مؤمن بیگ (۱۷۳۰–۱۷۳۲)
 • رضا قلی خان (۱۷۳۳)
 • محمدعلی (۱۷۳۴–۱۷۳۶)

یادداشتویرایش

 1. بعدها با نام رستم شناخته شد.
 2. بعدها با نام رستم شناخته شد
 3. 'جای نشین قوللرآغاسی بود.

منابعویرایش

 • Floor, Willem (2001). Safavid Government Institutions. Costa Mesa, California: Mazda Publishers. pp. 171-174. ISBN 978-1-56859-135-3.
 • Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers. p. 308. ISBN 978-1-933823-23-2.
 • Haneda, M. (1986). Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 5. pp. 503–506 http://www.iranicaonline.org/articles/army-iii. {{cite encyclopedia}}: Missing or empty |title= (help)