فهرست مربیان باشگاه فوتبال بارسلونا

یوهان کرایف توانست به عنوان مربی چهار بار پشت سرهم بارسلونا را قهرمان لا لیگا کند.
لوییز انریکه با ۳۹ بازی بدون شکست، رکورد دار بیشترین زمان شکست ناپذیری است.
نام مربی ملیت تاریخ شروع فعالیت تاریخ پایان فعالیت افتخارات تعداد جام ها منابع
بدون مربی ۰۱۹۰۲ ۱۹۰۲ ۱۹۱۷ ۳ کوپا دل ری، ۱ کوپا ماکای، ۱ کوپا بارسلونا، ۱ مسابقات فوتبال کاتالونیا
بارو, جانجان بارو  اسپانیا ۰۱۹۱۷ ۱۹۱۷ ۱۹۱۷
گرینول, جکجک گرینول  انگلستان ۰۱۹۱۷ ۱۹۱۷ ۱۹۲۴ ۲ کوپا دل ری، ۴ مسابقات فوتبال کاتالونیا [۱]
پوسونی, جساجسا پوسونی  مجارستان ۰۱۹۲۴ ۱۹۲۴ دسامبر ۱۹۲۴ ۱ کوپا دل ری، ۱ مسابقات فوتبال کاتالونیا
کیربی, رالفرالف کیربی  انگلستان ۰۱۹۲۴-۱۲ دسامبر ۱۹۲۴ فوریه ۱۹۲۶ ۱ کوپا دل ری، ۱ مسابقات فوتبال کاتالونیا [۲]
دامبی, جکجک دامبی  اتریش ۰۱۹۲۶-۰۲ فوریه ۱۹۲۶ دسامبر ۱۹۲۶ ۱ مسابقات فوتبال کاتالونیا [۳]
فورنز, روماروما فورنز  اسپانیا ۰۱۹۲۶-۱۲ دسامبر ۱۹۲۶ مارس ۱۹۲۹ ۱ لا لیگا، ۱ مسابقات فوتبال کاتالونیا، ۱ کوپا دل ری [۴]
بلیمی, جیمجیم بلیمی  انگلستان ۰۱۹۲۹-۰۳ مارس ۱۹۲۹ ژوئیه ۱۹۳۱ ۲ مسابقات فوتبال کاتالونیا [۵]
گرینول, جکجک گرینول  انگلستان ۰۱۹۳۱-۰۷ ژوئیه ۱۹۳۱ ژوئیه ۱۹۳۳ ۱ مسابقات فوتبال کاتالونیا [۶]
دامبی, جکجک دامبی  اتریش ۰۱۹۳۳-۰۷ ژوئیه ۱۹۳۳ ژوئیه ۱۹۳۴ [۷]
پلاتکو, فرانزفرانز پلاتکو  مجارستان ۰۱۹۳۴-۰۷ ژوئیه ۱۹۳۴ ژوئیه ۱۹۳۵ ۱ مسابقات فوتبال کاتالونیا [۸]
او کانل, پتریکپتریک او کانل  جمهوری ایرلند ۰۱۹۳۵-۰۷ ژوئیه ۱۹۳۵ مارس ۱۹۴۰ ۲ مسابقات فوتبال کاتالونیا [۹]
پلاناز, جوزپجوزپ پلاناز  اسپانیا ۰۱۹۴۰-۰۳ مارس ۱۹۴۰ ژوئیه ۱۹۴۱ [۱۰]
گوزمن, رامونرامون گوزمن  اسپانیا ۰۱۹۴۱-۰۷ ژوئیه ۱۹۴۱ ژانویه ۱۹۴۲ [۱۱]
نوگوئز, خوان جوزپخوان جوزپ نوگوئز  اسپانیا ۰۱۹۴۲-۰۱ ژانویه ۱۹۴۲ ژوئن ۱۹۴۴ ۱ کوپا دل ری [۱۲]
سامیتیر, جوزپجوزپ سامیتیر  اسپانیا ۰۱۹۴۴-۰۶ ژوئن ۱۹۴۴ ژوئیه ۱۹۴۷ ۱ لا لیگا، ۱ کوپا اوا دیورته [۱۳]
فرناندز, انریکهانریکه فرناندز  اسپانیا ۰۱۹۴۷-۰۷ ژوئیه ۱۹۴۷ مه ۱۹۵۰ ۲ لا لیگا، ۱ کوپا اوا دیورته، ۱ جام لاتین [۱۴]
لیورنز, رامونرامون لیورنز  اسپانیا ۰۱۹۵۰-۰۵ مه ۱۹۵۰ ژوئن ۱۹۵۰ [۱۵]
دائوییک, فردیناندفردیناند دائوییک  چکسلواکی ۰۱۹۵۰-۰۶ ژوئن ۱۹۵۰ ژوئیه ۱۹۵۴ ۲ لا لیگا، ۳ کوپا دل ری، ۲ کوپا اوا دیورته، ۱ جام لاتین [۱۶]
پوپو, ساندروساندرو پوپو  ایتالیا ۰۱۹۵۴-۰۷ ژوئیه ۱۹۵۴ ژوئن ۱۹۵۵ [۱۷]
پلاتکو, فرانزفرانز پلاتکو  مجارستان ۰۱۹۵۵-۰۶ ژوئن ۱۹۵۵ ژوئن ۱۹۵۶ [۱۸]
بالمانیا, دومینگودومینگو بالمانیا  اسپانیا ۰۱۹۵۶-۰۶ ژوئن ۱۹۵۶ آوریل ۱۹۵۸ ۱ کوپا دل ری، ۱ جام بین شهری [۱۹]
هررا, هلنیوهلنیو هررا  اسپانیا ۰۱۹۵۸-۰۴ آوریل ۱۹۵۸ مه ۱۹۶۰ ۲ لا لیگا، ۱ کوپا دل ری، ۱ جام بین شهری [۲۰]
راباسا, انریکانریک راباسا  اسپانیا ۰۱۹۶۰-۰۵ مه ۱۹۶۰ ژوئن ۱۹۶۰ [۲۱]
بروشیش, لیوبیسالیوبیسا بروشیش Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg یوگسلاوی ۰۱۹۶۰-۰۶ ژوئن ۱۹۶۰ ژانویه ۱۹۶۱ [۲۲]
اوریزائولا, انریکهانریکه اوریزائولا  اسپانیا ۰۱۹۶۱-۰۱ ژانویه ۱۹۶۱ ژوئن ۱۹۶۱ [۲۳]
میرو, لوییزلوییز میرو  اسپانیا ۰۱۹۶۱-۰۶ ژوئن ۱۹۶۱ نوامبر ۱۹۶۱ [۲۴]
کوبالا, لادیسلائولادیسلائو کوبالا  مجارستان ۰۱۹۶۱-۱۱ نوامبر ۱۹۶۱ ژانویه ۱۹۶۳ [۲۵]
گونزالوو, جوزپجوزپ گونزالوو  اسپانیا ۰۱۹۶۳-۰۱ ژانویه ۱۹۶۳ ژوئیه ۱۹۶۳ ۱ کوپا دل ری [۲۶]
رودریگز, سزارسزار رودریگز  اسپانیا ۰۱۹۶۳-۰۷ ژوئیه ۱۹۶۳ اکتبر ۱۹۶۴ [۱۱]
ساسوت, ویسنتهویسنته ساسوت  اسپانیا ۰۱۹۶۴-۱۰ اکتبر ۱۹۶۴ ژوئن ۱۹۶۵ [۲۷]
اولسن, روکهروکه اولسن  آرژانتین ۰۱۹۶۵-۰۶ ژوئن ۱۹۶۵ ژوئن ۱۹۶۷ ۱ جام بین شهری [۲۸]
آرتیگاس, سالوادورسالوادور آرتیگاس  اسپانیا ۰۱۹۶۷-۰۶ ژوئن ۱۹۶۷ اکتبر ۱۹۶۹ ۱ کوپا دل ری [۲۹]
سگوئر, جوزپجوزپ سگوئر  اسپانیا ۰۱۹۶۹-۱۰ اکتبر ۱۹۶۹ دسامبر ۱۹۶۹ [۳۰]
لوکینگهام, وایسوایس لوکینگهام  انگلستان ۰۱۹۶۹-۱۲ دسامبر ۱۹۶۹ ژوئیه ۱۹۷۱ ۱ کوپا دل ری [۳۱]
میشلز, راینوسراینوس میشلز  هلند ۰۱۹۷۱-۰۷ ژوئیه ۱۹۷۱ مه ۱۹۵۷ ۱ لا لیگا [۳۲]
ویسولر, هنزهنز ویسولر  آلمان ۰۱۹۷۵-۰۵ مه ۱۹۷۵ اوریل ۱۹۷۶ [۳۳]
رویز, لائورئانولائورئانو رویز  اسپانیا ۰۱۹۷۶-۰۴ آوریل ۱۹۷۶ مه ۱۹۷۶ [۳۴]
میشلز, راینوسراینوس میشلز  هلند ۰۱۹۷۶-۰۵ مه ۱۹۷۶ مه ۱۹۷۸ ۱ کوپا دل ری [۳۵]
مولر, لوسینلوسین مولر  فرانسه ۰۱۹۷۸-۰۵ مه ۱۹۷۸ آوریل ۱۹۷۹ [۳۶]
رایف, یواخیمیواخیم رایف  اسپانیا ۰۱۹۷۹-۰۴ آوریل ۱۹۷۹ مارس ۱۹۸۰ ۱ جام در جام اروپا [۳۷]
هررا, هلنیوهلنیو هررا  اسپانیا ۰۱۹۸۰-۰۳ مارس ۱۹۸۰ مه ۱۹۸۰ [۳۸]
کوبالا, لادیسلائولادیسلائو کوبالا  مجارستان ۰۱۹۸۰-۰۵ مه ۱۹۸۰ نوامبر ۱۹۸۰ [۳۹]
هررا, هلنیوهلنیو هررا  اسپانیا ۰۱۹۸۰-۱۱ نوامبر ۱۹۸۰ ژوئن ۱۹۸۱ ۱ کوپا دل ری [۴۰]
لاتک, اودواودو لاتک  آلمان ۰۱۹۸۱-۰۶ ژوئن ۱۹۸۱ مارس ۱۹۸۳ ۱ کوپا دل ری، ۱ کوپا دی لالیگا، ۱ جام در جام اروپا [۴۱]
رومرو, خوزه لوییسخوزه لوییس رومرو  اسپانیا ۰۱۹۸۳-۰۳ مارس ۱۹۸۳ مارس ۱۹۸۳ [۴۲]
منوتی, سزار لوییسسزار لوییس منوتی  آرژانتین ۰۱۹۸۳-۰۳ مارس ۱۹۸۳ ژوئن ۱۹۸۴ ۱ سوپر کوپا د اسپانا [۴۳]
ونابلز, تریتری ونابلز  انگلستان ۰۱۹۸۴-۰۶ ژوئن ۱۹۸۴ سپتامبر ۱۹۸۷ ۱ لا لیگا، ۱ کوپا دی لالیگا [۴۴]
آراگونز, لوییسلوییس آراگونز  اسپانیا ۰۱۹۸۷-۰۹ سپتامبر ۱۹۸۷ مه ۱۹۸۸ ۱ کوپا دل ری [۴۵]
کرایف, یوهانیوهان کرایف  هلند ۰۱۹۸۸-۰۵ مه ۱۹۸۸ مه ۱۹۹۶ ۴ لا لیگا، ۳ سوپر کوپا د اسپانا، ۱ لیگ قهرمانان اروپا، ۱ سوپر جام اروپا، ۱ کوپا دل ری، ۱ جام در جام اروپا [۴۶][۴۷]
رکساچ, کارلسکارلس رکساچ  اسپانیا ۰۱۹۹۶-۰۵ مه ۱۹۹۶ مه ۱۹۹۶ [۴۸]
رابسون, بابیبابی رابسون  انگلستان ۰۱۹۹۶-۰۵ مه ۱۹۹۶ ژوئن ۱۹۹۷ ۱ کوپا دل ری، ۱ سوپر کوپا د اسپانا، ۱ جام در جام اروپا [۴۹]
فان خال, لوئیلوئی فان خال  هلند ۰۱۹۹۷-۰۶ ژوئن ۱۹۹۷ مه ۲۰۰۰ ۲ لا لیگا، ۱ کوپا دل ری، ۱ سوپر جام اروپا [۵۰]
فرره, لیورنس سرالیورنس سرا فرره  اسپانیا ۰۲۰۰۰-۰۵ مه ۲۰۰۰ آوریل ۲۰۰۱ [۵۱]
فان خال, لوئیلوئی فان خال  هلند ۰۲۰۰۲-۰۵ مه ۲۰۰۲ ژانویه ۲۰۰۳ [۵۲]
کروز, آنتونیو دلاآنتونیو دلا کروز  اسپانیا ۰۲۰۰۳-۰۲ فوریه ۲۰۰۳ فوریه ۲۰۰۳ [۵۳]
آنتیک, رادمیررادمیر آنتیک  صربستان ۰۲۰۰۳-۰۱ ژانویه ۲۰۰۳ ژوئن ۲۰۰۳ [۵۴]
ریکارد, فرانکفرانک ریکارد  هلند ۰۲۰۰۳-۰۶ ژوئن ۲۰۰۳ ژوئن ۲۰۰۸ ۲ لا لیگا، ۲ سوپر کوپا د اسپانا، ۱ لیگ قهرمانان اروپا [۵۵]
گواردیولا, جوزپجوزپ گواردیولا  اسپانیا ۰۲۰۰۸-۰۶ ژوئن ۲۰۰۸ ژوئن ۲۰۱۲ ۳ لا لیگا، ۲ کوپا دل ری، ۳ سوپر کوپا د اسپانا، ۲ لیگ قهرمانان اروپا، ۲ سوپر جام اروپا، ۲ جام باشگاه‌های جهان [۵۶]
ویلانوا, تیتوتیتو ویلانوا  اسپانیا ۰۲۰۱۲-۰۶ ژوئن ۲۰۱۲ تا ژوئیه ۲۰۱۳ ۱ لا لیگا [۵۷]
مارتینو, خراردوخراردو مارتینو  آرژانتین ۰۲۰۱۳-۰۷ ژوئیه ۲۰۱۳ تا می ۲۰۱۴ ۱ سوپر کوپا د اسپانا [۵۸]
انریکه, لوییزلوییز انریکه  اسپانیا ۰۲۰۱۴-۰۵ مه ۲۰۱۴ تا مه ۲۰۱۷ ۲ لا لیگا، ۳ کوپا دل ری، ۱ لیگ قهرمانان اروپا، ۱ سوپر جام اروپا، ۱ سوپر کوپا د اسپانا [۵۹]
والورده, ارنستوارنستو والورده  اسپانیا ۰۲۰۱۷-۰۵ مه ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۲۰ ۲ لا لیگا، ۱ کوپا دل ری [۶۰]
کیکه ستین ژانویه۲۰۲۰ تاکنون

پانویسویرایش

 1. "Edición del martes, 22 mayo 1917, página 3". El Mundo Deportivo (به Spanish). 22 May 1917. p. 3. Retrieved 22 September 2010.
 2. "Edición del viernes, 05 diciembre 1924, página 2". El Mundo Deportivo (به Spanish). 5 December 1924. p. 2. Retrieved 22 September 2010.
 3. "Edición del miércoles, 10 febrero 1926, página 13" (PDF). La Vanguardia (به Spanish). 10 February 1926. p. 13. Retrieved 17 September 2010.
 4. "Edición del miércoles, 17 diciembre 1926, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 17 December 1926. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 5. "Edición del miércoles, 27 marzo 1929, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 27 March 1929. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 6. "Edición del sábado, 15 agosto 1931, página 12" (PDF). La Vanguardia (به Spanish). 15 August 1931. p. 12. Retrieved 17 September 2010.
 7. "Edición del domingo, 20 agosto 1933, página 10" (PDF). La Vanguardia (به Spanish). 20 August 1933. p. 10. Retrieved 17 September 2010.
 8. "Edición del domingo, 02 septiembre 1934, página 2" (PDF). La Vanguardia (به Spanish). 2 September 1934. p. 2. Retrieved 17 September 2010.
 9. "Edición del miércoles, 07 agosto 1935, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 7 August 1935. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 10. "Edición del sábado, 23 marzo 1940, página 7" (PDF). La Vanguardia (به Spanish). 23 March 1940. p. 7. Retrieved 17 September 2010.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ "Edición del viernes, 25 julio 1941, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 25 July 1941. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 12. "Edición del domingo, 18 enero 1942, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 18 January 1942. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 13. "Edición del domingo, 23 julio 1944, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 23 July 1944. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 14. "Edición del miércoles, 20 agosto 1947, página 2" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 20 August 1947. p. 2. Retrieved 17 September 2010.
 15. "Edición del jueves, 26 enero 1950, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 26 January 1950. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 16. "Edición del domingo, 18 junio 1950, página 4" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 18 June 1950. p. 4. Retrieved 17 September 2010.
 17. "Edición del miércoles, 07 julio 1954, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 7 July 1954. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 18. "Edición del domingo, 03 julio 1955, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 3 July 1955. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 19. "Edición del miércoles, 27 junio 1956, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 27 June 1956. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 20. "Edición del sábado, 12 abril 1958, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 12 April 1958. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 21. "Edición del domingo, 01 mayo 1960, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 1 May 1960. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 22. "Edición del miércoles, 01 junio 1960, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 1 June 1960. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 23. "Edición del sábado, 14 enero 1961, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 14 January 1961. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 24. "Edición del domingo, 11 junio 1961, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 11 June 1961. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 25. "Edición del jueves, 23 noviembre 1961, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 23 November 1961. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 26. "Edición del miércoles, 09 enero 1963, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 9 January 1963. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 27. "Edición del jueves, 15 octubre 1964, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 15 October 1964. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 28. "Edición del domingo, 27 junio 1965, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 27 June 1965. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 29. "Edición del domingo, 04 junio 1967, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 4 June 1967. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 30. "Edición del miércoles, 15 octubre 1969, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 15 October 1969. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 31. "Edición del miércoles, 24 diciembre 1969, página 2" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 24 December 1969. p. 2. Retrieved 17 September 2010.
 32. "Edición del lunes, 12 julio 1971, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 12 July 1971. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 33. "Edición del jueves, 22 mayo 1975, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 22 May 1975. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 34. "Edición del viernes, 02 abril 1976, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 2 April 1976. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 35. "Edición del domingo, 09 mayo 1976, página 19" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 9 May 1976. Retrieved 17 September 2010.
 36. "Edición del miércoles, 17 mayo 1978, página 2" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 17 May 1978. p. 2. Retrieved 17 September 2010.
 37. "Edición del viernes, 20 abril 1979, página 3" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 20 April 1979. p. 3. Retrieved 17 September 2010.
 38. "Edición del sábado, 08 marzo 1980, página 2" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 8 March 1980. p. 2. Retrieved 17 September 2010.
 39. "Edición del sábado, 05 julio 1980, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 5 July 1980. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 40. "Edición del sábado, 08 noviembre 1980, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 8 November 1980. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 41. "Edición del lunes, 11 mayo 1981, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 11 May 1980. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 42. "Edición del viernes, 04 marzo 1983, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 4 March 1983. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 43. "Edición del lunes, 07 marzo 1983, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 7 March 1983. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 44. "Edición del sábado, 26 mayo 1984, página 1" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 26 May 1984. p. 1. Retrieved 17 September 2010.
 45. "Edición del jueves, 24 septiembre 1987, página 6" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 24 September 1987. p. 6. Retrieved 17 September 2010.
 46. "Edición del lunes, 23 mayo 1988, página 7" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 23 May 1988. p. 7. Retrieved 17 September 2010.
 47. "Edición del jueves, 05 mayo 1988, página 12" (PDF). El Mundo Deportivo (به Spanish). 5 May 1988. p. 12. Retrieved 17 September 2010.
 48. "La cantera del Barça cerró un ciclo en Riazor". SPORT.es (به Spanish). 4 December 2009. Retrieved 17 September 2010.
 49. AFP (19 May 1996). "Robson bound for Spanish giants". New Straits Times. Retrieved 15 September 2010.
 50. AFP (1 July 1997). "Van Gall set to take over from Robson". The Nation. Retrieved 15 September 2010.
 51. "Overmars warms to Barcelona overtures – Premier League, Football". The Independent. 27 July 2000. Retrieved 17 September 2010.
 52. "Van Gaal takes Barcelona reins again, stressing need for unity". Associated Press. 17 May 2002. Archived from the original on 4 November 2012. Retrieved 17 September 2010.
 53. "Antic named as new Barcelona coach". ABC. 1 February 2003. Retrieved 17 September 2010.[پیوند مرده]
 54. "Soccer-Spain: Barcelona post handed to Antic". The Sports Network. 31 January 2003. Archived from the original on 3 January 2013. Retrieved 17 September 2010.
 55. "Rijkaard given job of making Barcelona great again". ABC. 24 July 2003. Retrieved 17 September 2010.
 56. "Barcelona replaces Rijkaard with Guardiola". TSN. 5 August 2008. Retrieved 17 September 2010.
 57. "Vilanova follows Guardiola". ESPN Soccernet. 27 April 2012. Retrieved 27 April 2012.
 58. "Barcelona appoint Gerardo Martino as successor to Tito Vilanova". The Guardian. 22 July 2013. Retrieved 23 July 2013.
 59. "Barcelona appoint Luis Enrique as first-team coach". BBC Sport. 19 May 2014. Retrieved 19 May 2014.
 60. "Barcelona confirm Ernesto Valverde as new manager at Camp Nou". The Guardian. 29 May 2017. Retrieved 31 May 2017.