فهرست معاونان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

      بدون حزب       دولت فدرال (۱)       فدرالیست (۱)       دموکرات-جمهوری‌خواه (۶)       نولیفایر (۱)       دموکرات (۱۷)       ویگ (۲)       جمهوری‌خواه (۲۱)       اتحاد ملی (۱)

ردیف معاون رئیس‌جمهور آغاز به کار پایان دوره دوره حزب رئیس‌جمهور منبع
۱ John Adams. جان آدامز ۳۰ آوریل ۱۷۸۹ ۴ مارس ۱۷۹۷ ۱ دولت فدرال جورج واشینگتن [۱]
۲ فدرالیست
۲ Thomas Jefferson. توماس جفرسون ۴ مارس ۱۷۹۷ ۴ مارس ۱۸۰۱ ۳ دموکرات-جمهوری‌خواه جان آدامز [۲]
۳ Vanderlyn Burr.jpg آرون بر ۴ مارس ۱۸۰۱ ۴ مارس ۱۸۰۵ ۴ دموکرات-جمهوری‌خواه توماس جفرسون [۳]
۴ George Clinton. جورج کلینتون ۴ مارس ۱۸۰۵ ۲۰ آوریل ۱۸۱۲ ۵ دموکرات-جمهوری‌خواه [۴]
۶ جیمز مدیسون
پست خالی از ۲۰ آوریل ۱۸۱۲ تا ۴ مارس ۱۸۱۳
۵ Elbridge-gerry-painting.jpg البریج جری ۴ مارس ۱۸۱۳ ۲۳ نوامبر ۱۸۱۴ ۷ دموکرات-جمهوری‌خواه [۵]
پست خالی از ۲۳ نوامبر ۱۸۱۴ تا ۴ مارس ۱۸۱۷
۶ Daniel D. Tompkins. دانیل تامپکینز ۴ مارس ۱۸۱۷ ۴ مارس ۱۸۲۵ ۸ دموکرات-جمهوری‌خواه جیمز مونرو [۶]
۹
۷ John C. Calhoun.jpeg جان سی. کلهون ۴ مارس ۱۸۲۵ ۲۸ دسامبر ۱۸۳۲ ۱۰ دموکرات-جمهوری‌خواه جان کوئینسی آدامز [۷]
۱۱ نولیفایر اندرو جکسون
پست خالی از ۲۸ دسامبر ۱۸۳۲ تا ۴ مارس ۱۸۳۳
۸ Martin Van Buren. مارتین ون بورن ۴ مارس ۱۸۳۳ ۴ مارس ۱۸۳۷ ۱۲ دموکرات [۸]
۹ Richard-Mentor-Johnson.jpg ریچارد ام. جانسون ۴ مارس ۱۸۳۷ ۴ مارس ۱۸۴۱ ۱۳ دموکرات مارتین ون بورن [۹]
۱۰ John Tyler. جان تایلر ۴ مارس ۱۸۴۱ ۴ آوریل ۱۸۴۱ ۱۴ ویگ ویلیام هریسون [۱۰]
پست خالی از ۴ آوریل ۱۸۴۱ تا ۴ مارس ۱۸۴۵ جان تایلر
۱۱ George Mifflin Dallas.jpg جورج ام. دالاس ۴ مارس ۱۸۴۵ ۴ مارس ۱۸۴۹ ۱۵ دموکرات جیمز ناکس پولک [۱۱]
۱۲ Millard Fillmore. میلارد فیلمور ۴ مارس ۱۸۴۹ ۹ جولای ۱۸۵۰ ۱۶ ویگ زاکری تیلور [۱۲]
پست خالی از ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ تا ۴ مارس ۱۸۵۳ میلارد فیلمور
۱۳ Fernando Wood Daguerreotype Crop.jpg ویلیام آر. کینگ ۴ مارس ۱۸۵۳ ۱۸ آوریل ۱۸۵۳ ۱۷ دموکرات فرانکلین پیرس [۱۳]
پست خالی از ۱۸ آوریل ۱۸۵۳ تا ۴ مارس ۱۸۵۷
۱۴ John C Breckinridge-04775-restored.jpg جان سی. برکینریج ۴ مارس ۱۸۵۷ ۴ مارس ۱۸۶۱ ۱۸ دموکرات جیمز بوکانان [۱۴]
۱۵ Hannibal Hamlin, photo portrait seated, c1860-65.jpg هانیبال هملین ۴ مارس ۱۸۶۱ ۴ مارس ۱۸۶۵ ۱۹ جمهوری‌خواه آبراهام لینکلن [۱۵]
۱۶ Andrew Johnson. اندرو جانسون ۴ مارس ۱۸۶۵ ۱۵ آوریل ۱۸۶۵ ۲۰ اتحاد ملی [۱۶]
پست خالی از ۱۵ آوریل ۱۸۶۵ تا ۴ مارس ۱۸۶۹ اندرو جانسون
۱۷ Schuyler Colfax, photo portrait seated, c1855-1865.jpg اسکایلر کولفکس ۴ مارس ۱۸۶۹ ۴ مارس ۱۸۷۳ ۲۱ جمهوری‌خواه یولیسیز سایمن گرانت [۱۷]
۱۸ Henry Wilson. هنری ویلسون ۴ مارس ۱۸۷۳ ۲۲ نوامبر ۱۸۷۵ ۲۲ جمهوری‌خواه [۱۸]
پست خالی از ۲۲ نوامبر ۱۸۷۵ تا ۴ مارس ۱۸۷۷
۱۹ VicePresident-WmAlWheeler.jpg ویلیام ا. ویلر ۴ مارس ۱۸۷۷ ۴ مارس ۱۸۸۱ ۲۳ جمهوری‌خواه روترفورد بیر چارد هیس [۱۹]
۲۰ Chester Alan Arthur. چستر آلن آرتور ۴ مارس ۱۸۸۱ ۱۹ سپتامبر ۱۸۸۱ ۲۴ جمهوری‌خواه جیمز آبرام گارفیلد [۲۰]
پست خالی از ۱۹ سپتامبر ۱۸۸۱ تا ۴ مارس ۱۸۸۵ چستر آلن آرتور
۲۱ Thomas Andrews Hendricks, photo portrait seated, 1860-65.jpg توماس ای. هندریکس ۴ مارس ۱۸۸۵ ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ ۲۵ دموکرات استیفن گراور کلیولند [۲۱]
پست خالی از ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ تا ۴ مارس ۱۸۸۹
۲۲ Levi P. Morton. لیوای مورتون ۴ مارس ۱۸۸۹ ۴ مارس ۱۸۹۳ ۲۶ جمهوری‌خواه بنیامین هریسون [۲۲]
۲۳ Adlai Ewing Stevenson I head-on-shoulders.jpg آدلی استیونسون یکم ۴ مارس ۱۸۹۳ ۴ مارس ۱۸۹۷ ۲۷ دموکرات استیفن گراور کلیولند [۲۳]
۲۴ Garret Hobart. گرت هوبارت ۴ مارس ۱۸۹۷ ۲۱ نوامبر ۱۸۹۹ ۲۸ جمهوری‌خواه ویلیام مک کینلی [۲۴]
پست خالی از ۲۱ نوامبر ۱۸۹۹ تا ۴ مارس ۱۹۰۱
۲۵ Theodore Roosevelt circa 1902.jpg تئودور روزولت ۴ مارس ۱۹۰۱ ۱۴ سپتامبر ۱۹۰۱ ۲۹ جمهوری‌خواه [۲۵]
پست خالی از ۱۴ سپتامبر ۱۹۰۱ تا ۴ مارس ۱۹۰۵ تئودور روزولت
۲۶ Charles Warren Fairbanks. چارلز دبلیو. فربنکس ۴ مارس ۱۹۰۵ ۴ مارس ۱۹۰۹ ۳۰ جمهوری‌خواه [۲۶]
۲۷ James Sherman, Bain bw photo portrait facing left.jpg جیمز شرمن ۴ مارس ۱۹۰۹ ۳۰ اکتبر ۱۹۱۲ ۳۱ جمهوری‌خواه ویلیام هووارد تافت [۲۷]
پست خالی از ۳۰ اکتبر ۱۹۱۲ تا ۴ مارس ۱۹۱۳
۲۸ Thomas R. Marshall. توماس آر. مارشال ۴ مارس ۱۹۱۳ ۴ مارس ۱۹۲۱ ۳۲ دموکرات توماس وودرو ویلسون [۲۸]
۳۳
۲۹ John Calvin Coolidge, Bain bw photo portrait.jpg جان کولیج ۴ مارس ۱۹۲۱ ۲ آگوست ۱۹۲۳ ۳۴ جمهوری‌خواه وارن هاردینگ [۲۹]
پست خالی از ۲ اوت ۱۹۲۳ تا ۴ مارس ۱۹۲۵ جان کولیج
۳۰ Charles Gates Dawes. چارلز گیتس دویز ۴ مارس ۱۹۲۵ ۴ مارس ۱۹۲۹ ۳۵ جمهوری‌خواه [۳۰]
۳۱ Charles Curtis.jpg چارلز کورتیس ۴ مارس ۱۹۲۹ ۴ مارس ۱۹۳۳ ۳۶ جمهوری‌خواه هربرت هوور [۳۱]
۳۲ John N. Garner. جان نانس گارنر ۴ مارس ۱۹۳۳ ۲۰ ژانویه ۱۹۴۱ ۳۷ دموکرات فرانکلین دلانو روزولت [۳۲]
۳۸
۳۳ 33 Henry Wallace 3x4.jpg هنری والاس ۲۰ ژانویه ۱۹۴۱ ۲۰ ژانویه ۱۹۴۵ ۳۹ دموکرات [۳۳]
۳۴ Harry S. Truman. هری اس ترومن ۲۰ ژانویه ۱۹۴۵ ۱۲ آوریل ۱۹۴۵ ۴۰ دموکرات [۳۴]
پست خالی از ۲ آوریل ۱۹۴۵ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ هری اس ترومن
۳۵ AlbenBarkley.jpg آلبن دابلیو. بارکلی ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ ۴۱ دموکرات [۳۵]
۳۶ Richard Nixon. ریچارد نیکسون ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱ ۴۲ جمهوری‌خواه دوایت آیزنهاور [۳۶]
۴۳
۳۷ 37 Lyndon Johnson 3x4.jpg لیندون بنیز جانسون ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ ۴۴ دموکرات جان اف. کندی [۳۷]
پست خالی از ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۶۵ لیندون بنیز جانسون
۳۸ Hubert Humphrey. هوبرت هامفری ۲۰ ژانویه ۱۹۶۵ ۲۰ ژانویه ۱۹۶۹ ۴۵ دموکرات [۳۸]
۳۹ Spiro Agnew.jpg اسپیرو اگنیو ۲۰ ژانویه ۱۹۶۹ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳ ۴۶ جمهوری‌خواه ریچارد نیکسون [۳۹]
پست خالی از ۱۰ اکتبر تا ۶ دسامبر ۱۹۶۵ ۴۷ جمهوری‌خواه
۴۰ Gerald Ford. جرالد فورد ۶ دسامبر ۱۹۷۳ ۹ آگوست ۱۹۷۴ [۴۰]
پست خالی از ۹ آگوست ۱۹ دسامبر ۱۹۷۴ جمهوری‌خواه جرالد فورد
۴۱ Nelson Rockefeller.jpg نلسون راکفلر ۱۹ دسامبر ۱۹۷۴ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷ [۴۱]
۴۲ Walter Mondale. والتر ماندیل ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ ۴۸ دموکرات جیمی کارتر [۴۲]
۴۳ Vice President George H. W. Bush portrait.jpg جورج هربرت واکر بوش ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۹ ۴۹ جمهوری‌خواه رونالد ویلسون ریگان [۴۳]
۵۰
۴۴ Dan Quayle. دن کویل ۲۰ ژانویه ۱۹۸۹ ۲۰ ژانویه ۱۹۹۳ ۵۱ جمهوری‌خواه جورج هربرت واکر بوش [۴۴]
۴۵ Al Gore 1994.jpg ال گور ۲۰ ژانویه ۱۹۹۳ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱ ۵۲ دموکرات بیل کلینتون [۴۵]
۵۳
۴۶ Dick Cheney. دیک چنی ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۵۴ جمهوری‌خواه جرج واکر بوش [۴۶]
۵۵
۴۷ Joe Biden 2013.jpg جوزف بایدن ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ ۵۶ دموکرات باراک اوباما [۴۷]
۵۷
۴۸ Mike Pence official Vice Presidential portrait (cropped).jpg مایک پنس ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ ۵۸ جمهوری‌خواه دونالد ترامپ
۴۹ Kamala Harris Vice Presidential Portrait (cropped).jpg کامالا هریس ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ در حال فعالیت ۵۹ دموکرات جو بایدن

منابعویرایش

 1. «U.S. Senate: John Adams, 1st Vice President (1789-1797)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 2. «U.S. Senate: Thomas Jefferson, 2nd Vice President (1797-1801)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 3. «U.S. Senate: Aaron Burr, 3rd Vice President (1801-1805)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 4. «U.S. Senate: George Clinton, 4th Vice President (1805-1812)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 5. «U.S. Senate: Elbridge Gerry, 5th Vice President (1813-1814)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 6. «U.S. Senate: Daniel D. Tompkins, 6th Vice President (1817-1825)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 7. «U.S. Senate: John C. Calhoun, 7th Vice President (1825-1832)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 8. «U.S. Senate: Martin Van Buren, 8th Vice President (1833-1837)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 9. «U.S. Senate: Richard Mentor Johnson, 9th Vice President (1837-1841)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 10. «U.S. Senate: John Tyler, Tenth Vice President (1841)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 11. «U.S. Senate: George Mifflin Dallas, 11th Vice President (1845-1849)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 12. «U.S. Senate: Millard Fillmore, 12th Vice President (1849-1850)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 13. «U.S. Senate: William Rufus King, 13th Vice President (1853)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 14. «U.S. Senate: John Cabell Breckinridge, 14th Vice President (1857-1861)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 15. «U.S. Senate: Hannibal Hamlin, 15th Vice President (1861-1865)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 16. «U.S. Senate: Andrew Johnson, 16th Vice President (1865)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 17. «U.S. Senate: Schuyler Colfax, 17th Vice President (1869-1873)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 18. «U.S. Senate: Henry Wilson, 18th Vice President (1873-1875)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 19. «U.S. Senate: William A. Wheeler, 19th Vice President (1877-1881)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 20. «U.S. Senate: Chester Alan Arthur, 20th Vice President (1881)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 21. «U.S. Senate: Thomas A. Hendricks, 21st Vice President (1885)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 22. «U.S. Senate: Levi Parsons Morton, 22nd Vice President (1889-1893)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 23. «U.S. Senate: Adlai Ewing Stevenson, 23rd Vice President (1893-1897)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 24. «U.S. Senate: Garret Augustus Hobart, 24th Vice President (1897-1899)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 25. «U.S. Senate: Theodore Roosevelt, 25th Vice President (1901)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 26. «U.S. Senate: Charles Warren Fairbanks, 26th Vice President (1905-1909)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 27. «U.S. Senate: James S. Sherman, 27th Vice President (1909-1912)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 28. «U.S. Senate: Thomas R. Marshall, 28th Vice President (1913-1921)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 29. «U.S. Senate: Calvin Coolidge, 29th Vice President (1921-1923)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 30. «U.S. Senate: Charles G. Dawes, 30th Vice President (1925-1929)». www.senate.gov. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ نوامبر ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 31. «U.S. Senate: Charles Curtis, 31st Vice President (1929-1933)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 32. «U.S. Senate: John Nance Garner, 32nd Vice President (1933-1941)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 33. «U.S. Senate: Henry Agard Wallace, 33rd Vice President (1941-1945)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 34. «U.S. Senate: Harry S. Truman, 34th Vice President (1945)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 35. «U.S. Senate: Alben W. Barkley, 35th Vice President (1949-1953)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 36. «U.S. Senate: Richard M. Nixon, 36th Vice President (1953-1961)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 37. «U.S. Senate: Lyndon Baines Johnson, 37th Vice President (1961-1963)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 38. «U.S. Senate: Hubert H. Humphrey, 38th Vice President (1965-1969)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 39. «U.S. Senate: Spiro T. Agnew, 39th Vice President (1969-1973)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 40. «U.S. Senate: Gerald R. Ford, 40th Vice President (1973-1974)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 41. «U.S. Senate: Nelson Aldrich Rockefeller, 41st Vice President (1974-1977)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 42. «U.S. Senate: Walter F. Mondale, 42nd Vice President (1977-1981)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 43. «U.S. Senate: George H. W. Bush, 43rd Vice President (1981-1989)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 44. «U.S. Senate: J. Danforth Quayle, 44th Vice President (1989-1993)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 45. «U.S. Senate: Albert A. Gore, Jr. , 45th Vice President (1993-2001)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 46. «U.S. Senate: Richard B. Cheney, 46th Vice President (2001-2009)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 47. http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=B000444