فهرست معاونان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا

      بدون حزب       دولت فدرال (۱)       فدرالیست (۱)       دموکرات-جمهوری‌خواه (۶)       نولیفایر (۱)       دموکرات (۱۷)       ویگ (۲)       جمهوری‌خواه (۲۱)       اتحاد ملی (۱)

ردیف معاون رئیس‌جمهور آغاز به کار پایان دوره دوره حزب رئیس‌جمهور منبع
۱ John Adams. جان آدامز ۳۰ آوریل ۱۷۸۹ ۴ مارس ۱۷۹۷ ۱ دولت فدرال جورج واشینگتن [۱]
۲ فدرالیست
۲ Thomas Jefferson. توماس جفرسون ۴ مارس ۱۷۹۷ ۴ مارس ۱۸۰۱ ۳ دموکرات-جمهوری‌خواه جان آدامز [۲]
۳ آرون بر ۴ مارس ۱۸۰۱ ۴ مارس ۱۸۰۵ ۴ دموکرات-جمهوری‌خواه توماس جفرسون [۳]
۴ George Clinton. جورج کلینتون ۴ مارس ۱۸۰۵ ۲۰ آوریل ۱۸۱۲ ۵ دموکرات-جمهوری‌خواه [۴]
۶ جیمز مدیسون
پست خالی از ۲۰ آوریل ۱۸۱۲ تا ۴ مارس ۱۸۱۳
۵ البریج جری ۴ مارس ۱۸۱۳ ۲۳ نوامبر ۱۸۱۴ ۷ دموکرات-جمهوری‌خواه [۵]
پست خالی از ۲۳ نوامبر ۱۸۱۴ تا ۴ مارس ۱۸۱۷
۶ Daniel D. Tompkins. دانیل تامپکینز ۴ مارس ۱۸۱۷ ۴ مارس ۱۸۲۵ ۸ دموکرات-جمهوری‌خواه جیمز مونرو [۶]
۹
۷ جان سی. کلهون ۴ مارس ۱۸۲۵ ۲۸ دسامبر ۱۸۳۲ ۱۰ دموکرات-جمهوری‌خواه جان کوئینسی آدامز [۷]
۱۱ نولیفایر اندرو جکسون
پست خالی از ۲۸ دسامبر ۱۸۳۲ تا ۴ مارس ۱۸۳۳
۸ Martin Van Buren. مارتین ون بورن ۴ مارس ۱۸۳۳ ۴ مارس ۱۸۳۷ ۱۲ دموکرات [۸]
۹ ریچارد ام. جانسون ۴ مارس ۱۸۳۷ ۴ مارس ۱۸۴۱ ۱۳ دموکرات مارتین ون بورن [۹]
۱۰ John Tyler. جان تایلر ۴ مارس ۱۸۴۱ ۴ آوریل ۱۸۴۱ ۱۴ ویگ ویلیام هریسون [۱۰]
پست خالی از ۴ آوریل ۱۸۴۱ تا ۴ مارس ۱۸۴۵ جان تایلر
۱۱ جورج ام. دالاس ۴ مارس ۱۸۴۵ ۴ مارس ۱۸۴۹ ۱۵ دموکرات جیمز ناکس پولک [۱۱]
۱۲ Millard Fillmore. میلارد فیلمور ۴ مارس ۱۸۴۹ ۹ جولای ۱۸۵۰ ۱۶ ویگ زاکری تیلور [۱۲]
پست خالی از ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ تا ۴ مارس ۱۸۵۳ میلارد فیلمور
۱۳ ویلیام آر. کینگ ۴ مارس ۱۸۵۳ ۱۸ آوریل ۱۸۵۳ ۱۷ دموکرات فرانکلین پیرس [۱۳]
پست خالی از ۱۸ آوریل ۱۸۵۳ تا ۴ مارس ۱۸۵۷
۱۴ جان سی. برکینریج ۴ مارس ۱۸۵۷ ۴ مارس ۱۸۶۱ ۱۸ دموکرات جیمز بوکانان [۱۴]
۱۵ هانیبال هملین ۴ مارس ۱۸۶۱ ۴ مارس ۱۸۶۵ ۱۹ جمهوری‌خواه آبراهام لینکلن [۱۵]
۱۶ Andrew Johnson. اندرو جانسون ۴ مارس ۱۸۶۵ ۱۵ آوریل ۱۸۶۵ ۲۰ اتحاد ملی [۱۶]
پست خالی از ۱۵ آوریل ۱۸۶۵ تا ۴ مارس ۱۸۶۹ اندرو جانسون
۱۷ اسکایلر کولفکس ۴ مارس ۱۸۶۹ ۴ مارس ۱۸۷۳ ۲۱ جمهوری‌خواه یولیسیز سایمن گرانت [۱۷]
۱۸ Henry Wilson. هنری ویلسون ۴ مارس ۱۸۷۳ ۲۲ نوامبر ۱۸۷۵ ۲۲ جمهوری‌خواه [۱۸]
پست خالی از ۲۲ نوامبر ۱۸۷۵ تا ۴ مارس ۱۸۷۷
۱۹ ویلیام ا. ویلر ۴ مارس ۱۸۷۷ ۴ مارس ۱۸۸۱ ۲۳ جمهوری‌خواه روترفورد بیر چارد هیس [۱۹]
۲۰ Chester Alan Arthur. چستر آلن آرتور ۴ مارس ۱۸۸۱ ۱۹ سپتامبر ۱۸۸۱ ۲۴ جمهوری‌خواه جیمز آبرام گارفیلد [۲۰]
پست خالی از ۱۹ سپتامبر ۱۸۸۱ تا ۴ مارس ۱۸۸۵ چستر آلن آرتور
۲۱ توماس ای. هندریکس ۴ مارس ۱۸۸۵ ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ ۲۵ دموکرات استیفن گراور کلیولند [۲۱]
پست خالی از ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ تا ۴ مارس ۱۸۸۹
۲۲ Levi P. Morton. لیوای مورتون ۴ مارس ۱۸۸۹ ۴ مارس ۱۸۹۳ ۲۶ جمهوری‌خواه بنیامین هریسون [۲۲]
۲۳ آدلی استیونسون یکم ۴ مارس ۱۸۹۳ ۴ مارس ۱۸۹۷ ۲۷ دموکرات استیفن گراور کلیولند [۲۳]
۲۴ Garret Hobart. گرت هوبارت ۴ مارس ۱۸۹۷ ۲۱ نوامبر ۱۸۹۹ ۲۸ جمهوری‌خواه ویلیام مک کینلی [۲۴]
پست خالی از ۲۱ نوامبر ۱۸۹۹ تا ۴ مارس ۱۹۰۱
۲۵ تئودور روزولت ۴ مارس ۱۹۰۱ ۱۴ سپتامبر ۱۹۰۱ ۲۹ جمهوری‌خواه [۲۵]
پست خالی از ۱۴ سپتامبر ۱۹۰۱ تا ۴ مارس ۱۹۰۵ تئودور روزولت
۲۶ Charles Warren Fairbanks. چارلز دبلیو. فربنکس ۴ مارس ۱۹۰۵ ۴ مارس ۱۹۰۹ ۳۰ جمهوری‌خواه [۲۶]
۲۷ جیمز شرمن ۴ مارس ۱۹۰۹ ۳۰ اکتبر ۱۹۱۲ ۳۱ جمهوری‌خواه ویلیام هووارد تافت [۲۷]
پست خالی از ۳۰ اکتبر ۱۹۱۲ تا ۴ مارس ۱۹۱۳
۲۸ Thomas R. Marshall. توماس آر. مارشال ۴ مارس ۱۹۱۳ ۴ مارس ۱۹۲۱ ۳۲ دموکرات توماس وودرو ویلسون [۲۸]
۳۳
۲۹ جان کولیج ۴ مارس ۱۹۲۱ ۲ آگوست ۱۹۲۳ ۳۴ جمهوری‌خواه وارن هاردینگ [۲۹]
پست خالی از ۲ اوت ۱۹۲۳ تا ۴ مارس ۱۹۲۵ جان کولیج
۳۰ Charles Gates Dawes. چارلز گیتس دویز ۴ مارس ۱۹۲۵ ۴ مارس ۱۹۲۹ ۳۵ جمهوری‌خواه [۳۰]
۳۱ چارلز کورتیس ۴ مارس ۱۹۲۹ ۴ مارس ۱۹۳۳ ۳۶ جمهوری‌خواه هربرت هوور [۳۱]
۳۲ John N. Garner. جان نانس گارنر ۴ مارس ۱۹۳۳ ۲۰ ژانویه ۱۹۴۱ ۳۷ دموکرات فرانکلین دلانو روزولت [۳۲]
۳۸
۳۳ هنری والاس ۲۰ ژانویه ۱۹۴۱ ۲۰ ژانویه ۱۹۴۵ ۳۹ دموکرات [۳۳]
۳۴ Harry S. Truman. هری اس ترومن ۲۰ ژانویه ۱۹۴۵ ۱۲ آوریل ۱۹۴۵ ۴۰ دموکرات [۳۴]
پست خالی از ۲ آوریل ۱۹۴۵ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ هری اس ترومن
۳۵ آلبن دابلیو. بارکلی ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ ۴۱ دموکرات [۳۵]
۳۶ Richard Nixon. ریچارد نیکسون ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱ ۴۲ جمهوری‌خواه دوایت آیزنهاور [۳۶]
۴۳
۳۷ لیندون بنیز جانسون ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ ۴۴ دموکرات جان اف. کندی [۳۷]
پست خالی از ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۶۵ لیندون بنیز جانسون
۳۸ Hubert Humphrey. هوبرت هامفری ۲۰ ژانویه ۱۹۶۵ ۲۰ ژانویه ۱۹۶۹ ۴۵ دموکرات [۳۸]
۳۹ اسپیرو اگنیو ۲۰ ژانویه ۱۹۶۹ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳ ۴۶ جمهوری‌خواه ریچارد نیکسون [۳۹]
پست خالی از ۱۰ اکتبر تا ۶ دسامبر ۱۹۶۵ ۴۷ جمهوری‌خواه
۴۰ Gerald Ford. جرالد فورد ۶ دسامبر ۱۹۷۳ ۹ آگوست ۱۹۷۴ [۴۰]
پست خالی از ۹ آگوست ۱۹ دسامبر ۱۹۷۴ جمهوری‌خواه جرالد فورد
۴۱ نلسون راکفلر ۱۹ دسامبر ۱۹۷۴ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷ [۴۱]
۴۲ Walter Mondale. والتر ماندیل ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ ۴۸ دموکرات جیمی کارتر [۴۲]
۴۳ جورج هربرت واکر بوش ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۹ ۴۹ جمهوری‌خواه رونالد ویلسون ریگان [۴۳]
۵۰
۴۴ Dan Quayle. دن کویل ۲۰ ژانویه ۱۹۸۹ ۲۰ ژانویه ۱۹۹۳ ۵۱ جمهوری‌خواه جورج هربرت واکر بوش [۴۴]
۴۵ ال گور ۲۰ ژانویه ۱۹۹۳ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱ ۵۲ دموکرات بیل کلینتون [۴۵]
۵۳
۴۶ Dick Cheney. دیک چنی ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۵۴ جمهوری‌خواه جرج واکر بوش [۴۶]
۵۵
۴۷ جوزف بایدن ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ ۵۶ دموکرات باراک اوباما [۴۷]
۵۷
۴۸ مایک پنس ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ ۵۸ جمهوری‌خواه دونالد ترامپ
۴۹ کامالا هریس ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ در حال فعالیت ۵۹ دموکرات جو بایدن

منابع ویرایش

 1. «U.S. Senate: John Adams, 1st Vice President (1789-1797)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 2. «U.S. Senate: Thomas Jefferson, 2nd Vice President (1797-1801)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 3. «U.S. Senate: Aaron Burr, 3rd Vice President (1801-1805)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 4. «U.S. Senate: George Clinton, 4th Vice President (1805-1812)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 5. «U.S. Senate: Elbridge Gerry, 5th Vice President (1813-1814)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 6. «U.S. Senate: Daniel D. Tompkins, 6th Vice President (1817-1825)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 7. «U.S. Senate: John C. Calhoun, 7th Vice President (1825-1832)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 8. «U.S. Senate: Martin Van Buren, 8th Vice President (1833-1837)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 9. «U.S. Senate: Richard Mentor Johnson, 9th Vice President (1837-1841)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 10. «U.S. Senate: John Tyler, Tenth Vice President (1841)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 11. «U.S. Senate: George Mifflin Dallas, 11th Vice President (1845-1849)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 12. «U.S. Senate: Millard Fillmore, 12th Vice President (1849-1850)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 13. «U.S. Senate: William Rufus King, 13th Vice President (1853)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 14. «U.S. Senate: John Cabell Breckinridge, 14th Vice President (1857-1861)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 15. «U.S. Senate: Hannibal Hamlin, 15th Vice President (1861-1865)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 16. «U.S. Senate: Andrew Johnson, 16th Vice President (1865)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 17. «U.S. Senate: Schuyler Colfax, 17th Vice President (1869-1873)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 18. «U.S. Senate: Henry Wilson, 18th Vice President (1873-1875)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 19. «U.S. Senate: William A. Wheeler, 19th Vice President (1877-1881)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 20. «U.S. Senate: Chester Alan Arthur, 20th Vice President (1881)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 21. «U.S. Senate: Thomas A. Hendricks, 21st Vice President (1885)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 22. «U.S. Senate: Levi Parsons Morton, 22nd Vice President (1889-1893)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 23. «U.S. Senate: Adlai Ewing Stevenson, 23rd Vice President (1893-1897)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 24. «U.S. Senate: Garret Augustus Hobart, 24th Vice President (1897-1899)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 25. «U.S. Senate: Theodore Roosevelt, 25th Vice President (1901)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 26. «U.S. Senate: Charles Warren Fairbanks, 26th Vice President (1905-1909)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 27. «U.S. Senate: James S. Sherman, 27th Vice President (1909-1912)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 28. «U.S. Senate: Thomas R. Marshall, 28th Vice President (1913-1921)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 29. «U.S. Senate: Calvin Coolidge, 29th Vice President (1921-1923)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 30. «U.S. Senate: Charles G. Dawes, 30th Vice President (1925-1929)». www.senate.gov. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ نوامبر ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 31. «U.S. Senate: Charles Curtis, 31st Vice President (1929-1933)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 32. «U.S. Senate: John Nance Garner, 32nd Vice President (1933-1941)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 33. «U.S. Senate: Henry Agard Wallace, 33rd Vice President (1941-1945)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 34. «U.S. Senate: Harry S. Truman, 34th Vice President (1945)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 35. «U.S. Senate: Alben W. Barkley, 35th Vice President (1949-1953)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 36. «U.S. Senate: Richard M. Nixon, 36th Vice President (1953-1961)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 37. «U.S. Senate: Lyndon Baines Johnson, 37th Vice President (1961-1963)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 38. «U.S. Senate: Hubert H. Humphrey, 38th Vice President (1965-1969)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 39. «U.S. Senate: Spiro T. Agnew, 39th Vice President (1969-1973)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 40. «U.S. Senate: Gerald R. Ford, 40th Vice President (1973-1974)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 41. «U.S. Senate: Nelson Aldrich Rockefeller, 41st Vice President (1974-1977)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 42. «U.S. Senate: Walter F. Mondale, 42nd Vice President (1977-1981)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 43. «U.S. Senate: George H. W. Bush, 43rd Vice President (1981-1989)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 44. «U.S. Senate: J. Danforth Quayle, 44th Vice President (1989-1993)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 45. «U.S. Senate: Albert A. Gore, Jr. , 45th Vice President (1993-2001)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 46. «U.S. Senate: Richard B. Cheney, 46th Vice President (2001-2009)». www.senate.gov. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۰.
 47. http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=B000444