فهرست نمایندگان دوره نوزدهم مجلس شورای ملی

آنچه در پی می‌آید فهرست نمایندگان دورهٔ نوزدهم مجلس شورای ملی ایران است که از ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹ دایر بود.

منابعویرایش

  • فرهنگ قهرمانی، عطاالله. اسامی نمایندگان مجلس شورای ملّی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه از ۲۵۰۸ تا ۲۵۳۶ شاهنشاهی. ص. ۲۴۲–۲۴۹.

پیوند به بیرونویرایش