فهرست گاه‌شماری‌ها

این یک فهرست از گاهنامه‌های رایج و تاریخی است. گاهشماری‌های تاریخی بر حسب فضای فرهنگی و دوران تاریخی به دسته‌های بزرگتری تعلق می‌گیرند. اونیل (۱۹۷۶) گاهشماری‌ها را به صورت زیر گروه‌بندی کرد: گاه‌شماری مصری، گاه‌شماری بابلی، گاه‌شماری هندو، گاه‌شماری چینی و گاهشماری آمریکای میانه.

گاهشماری‌های تاریخیویرایش

گاهشماری‌های رایجویرایش

استانداردهای گاهشماری و محاسبه زمانویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی