فوتبال در اولین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

رقابت‌های فوتبال اولین دورهٔ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با حضور ۱۴ کشور ۱-ایران ۲-عمان ۳-سودان ۴-تاجیکستان ۵-مالی ۶-سوریه ۷-چاد ۸-عربستان سعودی ۹-الجزایر ۱۰-یمن ۱۱-فلسطین ۱۲-مالزی ۱۳-مراکش ۱۴-پاکستان در این رشته آغاز شد و تیم کشورمان یعنی ایران پس از باخت در ضربات پنالتی به مراکش (نام دیگر=مغرب)به مقام سوم بسنده کرد و عربستان سعودی قهرمان و تیمهای مراکش و ایران وسوریه به ترتیب دوم و سوم و چهارم شدند.

گروه اولویرایش

تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل
ایران ۷ ۳ ۲ ۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳
عمان ۷ ۳ ۲ ۱ ۰ ۷ ۱ ۶
سودان ۳ ۳ ۱ ۰ ۲ ۵ ۸
تاجیکستان ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱۶ -۱۶

گروه دومویرایش

تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل
مالی ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۴ ۱ ۳
سوریه ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲
چاد ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۶

گروه سومویرایش

تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل
عربستان سعودی ۹ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲
الجزایر ۶ ۳ ۲ ۰ ۱ ۴ ۵
یمن ۳ ۳ ۱ ۰ ۲ ۳ ۶
فلسطین ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۹

گروه چهارمویرایش

تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل
مالزی ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲
مراکش ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲
پاکستان ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۴

مرحله حذفیویرایش

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی‌ نهایی
                   
-جمعه ۱۵ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی        
 مراکش  ۱
-دوشنبه ۱۸ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
 مالی  ۰  
 ایران(پنالتی)  ۱(۴)
-جمعه ۱۵ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
   مراکش  ۱(۵)  
 سوریه  ۳
-چهارشنبه ۲۰ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
 مالزی  ۱  
 عربستان سعودی  ۱
-شنبه ۱۶ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
   مراکش  ۰
 ایران  ۲
-دوشنبه ۱۸ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
 الجزایر  ۰  
 عربستان سعودی  ۴ مکان سوم
-شنبه ۱۶ آوریل ۲۰۰۵ - عربستان سعودی
   سوریه  ۰  
 عربستان سعودی  ۲  ایران(پنالتی)  ۰(۵)
 عمان  ۱    سوریه  ۰(۳)
-چهارشنبه ۲۰ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی

منابعویرایش