هفته فوریه بهمن جمادی‌الثانی
شنبه ۱۷ ۲۸ ۱
یکشنبه ۱۸ ۲۹ ۲
دوشنبه ۱۹ ۳۰ ۳
سه‌شنبه ۲۰ ۱ ۴
چهارشنبه ۲۱ ۲ ۵
پنجشنبه ۲۲ ۳ ۶
جمعه ۲۳ ۴ ۷

چهارشنبه تیرشید ، نام پنجمین روز هفته در تقویم هجری خورشیدی و دومین روز هفته در تقویم میلادی است.

برخی معادل آن را در ایران باستان «تیر شید» می‌نامند در حالیکه این باور اشتباهی است زیرا در ایران باستان هفته وجود نداشته‌است و گاهشماری نزد ایرانیان بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌است. نمونه را روزِ نخستِ هر ماه، به نامِ هورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود و هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن مختص می‌شد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه، به ویژه، میان رودان در فرهنگ ایرانی شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌است.

منابعویرایش