چهارشنبه

از روز‌های هفته
هفته مه اردیبهشت رمضان
شنبه ۱۶ ۲۷ ۲۳
یکشنبه ۱۷ ۲۸ ۲۴
دوشنبه ۱۸ ۲۹ ۲۵
سه‌شنبه ۱۹ ۳۰ ۲۶
چهارشنبه ۲۰ ۳۱ ۲۷
پنجشنبه ۲۱ ۱ ۲۸
جمعه ۲۲ ۲ ۲۹

چهارشنبه تیرشید، نام پنجمین روز هفته در تقویم هجری خورشیدی و سومین روز هفته در تقویم میلادی است.

منابعویرایش