باز کردن منو اصلی
هفته مارس اسفند رجب
شنبه ۱۶ ۲۵ ۹
یکشنبه ۱۷ ۲۶ ۱۰
دوشنبه ۱۸ ۲۷ ۱۱
سه‌شنبه ۱۹ ۲۸ ۱۲
چهارشنبه ۲۰ ۲۹ ۱۳
پنجشنبه ۲۱ ۱ ۱۴
جمعه ۲۲ ۲ ۱۵

چهارشنبه تیرشید، نام پنجمین روز هفته در تقویم هجری خورشیدی و سومین روز هفته در تقویم میلادی است.

برخی معادل آن را در ایران باستان «تیر شید» می‌نامند در حالیکه این باور اشتباهی است زیرا در ایران باستان هفته وجود نداشته‌است و گاهشماری نزد ایرانیان بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌است. نمونه را روزِ نخستِ هر ماه، به نامِ هورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود و هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن مختص می‌شد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه، به ویژه، میان رودان در فرهنگ ایرانی شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌است.

منابعویرایش