باز کردن منو اصلی
هفته اکتبر مهر صفر
شنبه ۵ ۱۳ ۵
یکشنبه ۶ ۱۴ ۶
دوشنبه ۷ ۱۵ ۷
سه‌شنبه ۸ ۱۶ ۸
چهارشنبه ۹ ۱۷ ۹
پنجشنبه ۱۰ ۱۸ ۱۰
جمعه ۱۱ ۱۹ ۱۱

شَنبه کیوان شید در پارسی ، اولین روز هفته در گاه‌شماری خورشیدی و ششمین روز هفته در تقویم میلادی است. شنبه اولین روز رسمی کار هفتگی در ایران است.
در زبان فارسی (مخصوصا در شیراز) به شنبه شنبد نیز گفته میشود که به 6 روز پس از شنبه و به نوعی 6 روز قبل از آن روز گفته میشود. یعنی شنبه ای که 6 روز میگذرد تا به شنبه بعدی برسد.

منابعویرایش