شنبه

از روز‌های هفته
هفته نوامبر آذر ربیع‌الثانی
شنبه ۲۰ ۲۹ ۱۴
یکشنبه ۲۱ ۳۰ ۱۵
دوشنبه ۲۲ ۱ ۱۶
سه‌شنبه ۲۳ ۲ ۱۷
چهارشنبه ۲۴ ۳ ۱۸
پنجشنبه ۲۵ ۴ ۱۹
جمعه ۲۶ ۵ ۲۰

شَنبه اولین روز هفته در گاه‌شماری خورشیدی و ششمین روز هفته در تقویم میلادی است. شنبه اولین روز رسمی کار هفتگی در ایران است.
در زبان فارسی (مخصوصا در شیراز) به شنبه شنبد نیز گفته می‌شود که به ۶ روز پس از شنبه و به نوعی ۶ روز قبل از آن روز گفته می‌شود. یعنی شنبه ای که ۶ روز می‌گذرد تا به شنبه بعدی برسد.در دین یهود شنبه روز تعطیل است.

منابع