باز کردن منو اصلی

درام نام ژانری در سینماست که در آن کاراکترهای فیلم در چارچوبی واقعی با مشکلات احساسی روبرو می‌شوند. بطور کلی فیلم‌های این ژانر را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

منابعویرایش

  • Marie-Thérèse JOURNOT, LE VOCABULAIRE DU CINÉMA, Armand Colin, 2006, ISBN 2200-34106-7