فی مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

فی مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بُعد ۱۵h ۵۷m ۱۴.۶s
میل +۱۴° ۲۴' ۵۲"
قدر ظاهری (V) +۵.۵۴
قدر مطلق (V)+۵.۵۴
فاصله۲۲۷ ± ۱۳ ly
(۷۰ ± ۴ pc)
رده طیفیK1IV
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 5940, HD 142980, SAO 101834, HIP 78132

منابعویرایش