قاسم بن ادریس ادریسی

قاسم بن ادریس دوم ادریسی از فرزندان ادریس دوم و برادر محمد یکم بود.

قاسم بن ادریس ادریسی
فرزند(ان)
دودمانادریسیان Flag of Morocco (780 1070) (1258 1659).svg
پدرادریس دوم ادریسی
دین و مذهبشیعه زیدی

نسبویرایش

او قاسم پسر ادریس دوم پسر ادریس یکم پسر عبدالله محض پسر حسن مجتبی پسر علی امیرالمؤمنین پسر عمران ابوطالب پسر شیبه عبدالمطلب بود.

منابعویرایش