یحیی سوم ادریسی

سلطان مراکش

یحیی بن قاسم بن ادریس دوم، هشتمین فرمانروا و سلطان مراکش از دودمان ادریسی بود. او سه سال پیش از وفات پسرعمویش (علی دوم) در سال ۸۸۰ بر تخت نشست و تا ۲۴ سال بعد بر مراکش حکومت کرد. او در سال ۹۰۴ درگذشت و یحیی چهارم (که فرزند پسرعمویش بود) بر تخت نشست.

یحیی سوم ادریسی
هشتمین فرمانروای مراکش
سلطنت۸۸۰ تا ۹۰۴
پیشینعلی دوم ادریسی
جانشینیحیی چهارم ادریسی
درگذشته۹۰۴ میلادی
نام کامل
یحیی بن قاسم بن ادریس بن ادریس
دودماندودمان ادریسی Flag of Morocco (780 1070) (1258 1659).svg
پدرقاسم بن ادریس ادریسی
دین و مذهبشیعه زیدی

منابعویرایش