قاسم بن محمد

قاسم بن محمد نخستین فرزند محمد، پیامبر اسلام، از خدیجه بود. گرچه تاریخ دقیق تولدش معلوم نیست، باور بر این است که ده یا یازده سال پیش از بعثت محمد به دنیا آمد. به خاطر قاسم بود که محمد به «ابوالقاسم» کنیه یافت. قاسم دو سالش تمام نشده بود که به علت نامعلومی درگذشت.[۱] جسدش را در قبرستان جنةالمعلی واقع در مکه دفن کردند.

پانویس

منابع

  • Aleem, Shamim (2011). Prophet Muhammad (S) and His Family: A Sociological Perspective. AuthorHouse. ISBN 978-1-4670-2818-9.