قانون اساسی استونی

قانون اساسی استونی برترین قانون جمهوری استونی است که در آن دولت به عنوان جمهوری دموکراتیک تعیین شده که قدرت توسط مردم به دولت محول شده است. اولین قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان که در انتخابات ۱۵ ژوئن ۱۹۲۰ تشکیل شد به تصویب رسید و در ۲۱ دسامبر ۱۰۲۰ به اجرا درآمد.[۱] دومین قانون اساسی در ۲۴ ژانویه ۱۹۳۴ پس از رفراندوم سال ۱۹۳۳ تصویب شد که تا تصویب قانون اساسی سوم در ۱ ژانویه ۱۹۳۸ پایدار ماند.[۲] این قانون به طور رسمی تا ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ به اجرا در آمد تا وقتی که در این تاریخ استونی توسط شوروی اشغال شد و این قانون به صورت غیر رسمی تا ۲۸ ژوئن ۱۹۹۲ قانون اساسی کشور ماند [۳] در این تاریخ قانون اساسی چهارم و فعلی استونی در یک رفراندوم تصویب شد.[۴]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Mart Nutt (09.10.2009). «The First Constitution of the Republic of Estonia (1920–1933)». Estonica. Estonian Institute. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در 31 October 2010. تاریخ وارد شده در |date= را بررسی کنید (کمک)
  2. Mart Nutt (09.10.2009). «The Second Constitution of the Republic of Estonia (1934 -1937) and the Coup d'Etat of 1934». Estonica. Estonian Institute. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ ژوئن ۲۰۱۱. دریافت‌شده در 31 October 2010. تاریخ وارد شده در |date= را بررسی کنید (کمک)
  3. Mart Nutt (۲۰۱۰-۰۵-۲۷). «The Third Constitution of the Republic of Estonia (De Facto 1938–1940, De Jure 1938–1992)». Estonica. Estonian Institute. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ ژوئن ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰.
  4. Mart Nutt (09.10.2009). «Restoration of Independence and the Fourth Constitution (1992 -… )». Estonica. Estonian Institute. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در 31 October 2010. تاریخ وارد شده در |date= را بررسی کنید (کمک)