قاراچورلو یا قره چورلو نام یکی از ایل های کورد کرمانج که خاستگاهشان در کناره دریاچه وان ترکیه امروزی است و به قره داغ ، اطراف دریاچه ی ارومیه شمال خراسان، شمال گیلان، دشت ورامین، سمنان نیز مهاجرت نموده اند.[نیازمند منبع]

قاراچورلو
مناطق با جمعیت چشمگیر

ایران
زبان‌ها
[[ترکی آذربایجانی ]]
دین
شیعه

وجه تسمیه ویرایش

  • قاراچورلولار به معنای صاحبان شمشیرهای سیاه آبدیده[نیازمند منبع] می باشد.
  • واژه قاراچورلو (به ترکی استانبولی: Karaçorlu) (به انگلیسی: Qarachurlu) دارای دو کلمه قارا (به ترکی استانبولی: Kara) به معنی سیاه و چور (به ترکی استانبولی: çor) و پسوند نسبت لو می باشد. اصل واژه اما به زبان کرمانجی برمیگردد.
  • چورها در اساطیر ترکی موجوداتی روحانی هستند که در متون پیش از اسلام و سنت های شفاهی از آنها یاد شده است و در ابعادی فراتر از جهان مرئی انسان ها در دنیایی غیبی ساکن هستند. در روایات عامیانه ذکر شده است که چورها از آتش ساخته شده اند، اما ماهیتی فیزیکی نیز دارند و می توانند با افراد و اشیاء تعامل فیزیکی داشته باشند. یک چور می‌تواند خوب (سفید) (Aq-çor)، شر (سیاه) (Kara-çor) یا بی طرفانه خیرخواه بوده ولذا مانند انسان‌ها و بر خلاف فرشتگان دارای اراده آزاد است. [۱]

کلمه قاراچورلو یا قره چورلو کلمه است ترکی که به دلایل سیاسی و تسلط ترکان آن زمان بر طوایف کرد اثر گذاشته است ولی در اصل این کلمه اصالتا به کورد های مبارز کرمانج که در نواحی خراسان شمال یا خراسان کردیه گفته میشود ولی متاسفانه مردم از این طائفه در آذربایجان به دلیل همنشینی با ترکان غز به اشتباه خویش را ترک قلمداد میکنند

تاریخچه ویرایش

دوران صفویه ویرایش

در حدود سالهای ۱۵۹۸ تا ۱۶۱۰ میلادی در دوره دودمان صفویه جمعیت تورک در منطقه خراسان ایران ساکن بوده اند که از اقوام ایل قارا چورلو کاراچورلو بوده و به لهجه تورک و تورکی تکلم و شیعه بوده اند. [۲]

دوران افشاریه ویرایش

در فتح بغداد قاراچورلوها در کنار نادر شاه بودند و در کتاب جهانگشای نادری به دفعات از قاراچورلوها نام برده شده‌است.

دوران حکومت نادر‌شاه افشار، در عرصه‌های خارجی، با موفقیت‌های نظامی و سیاسی همراه بود؛ اما در درون کشور، این دوران مملو از کنش‌ها و واکنش‌های ایلات و طوایف مختلف، در قالب درگیری‌های نظامی و چالش‌های سیاسی بود. ایل قراچورلو یکی از ایلاتی است که به نظر می‌رسد در درگیری‌ها و چالش‌های عصر نادر، حضوری جدی و اثرگذار داشته است. بررسی نقش و جایگاه این ایل در تحولات نظامی و سیاسی ایران و نتایج منتج از آن، مسئلۀ اصلی این پژوهش است. این ایل که از ایلات نیرومند کرمانج زبان خراسان شمرده می‌شد، با مجموعۀ کوشش‌های رهبران خود، موفق شد برخی از معادلات سیاسی و نظامی را در مخالفت و سپس در موافقت با حکومت نادرشاه به هم ریزد؛ درنهایت نیز، در لشکرکشی‌های نادر، ایل قراچورلو به یکی از متحدان اصلی او تبدیل شد. نتیجۀ بررسی‌های گوناگون در این باره، نشان می‌دهد طوایف مختلف وابسته به این ایل در مقام پیش‌قراولان سپاه نادر، به‌ویژه در نبرد با افغان‌ها و عثمانی‌ها و سایر نبردهای خارجی، حضوری فعال داشته‌اند؛ علاوه بر این، تورکهای قراچورلو در سرکوبی شورش‌های داخلی همواره در کنار حکومت نادرشاه بوده‌اند. ایل قراچورلو و طوایف مختلف وابسته به آن از ایلاتی بود که در تحولات سیاسی و نظامی عصر نادری نقش بسزایی داشت. به‌دنبال تحولات سال‌های پایانی حکومت صفویه، قراچورلوها در گسترۀ کوهپایه‌های آلاداغ خراسان مستقر شدند. در سال‌های ابتدایی حرکت نادر، نخست مخالفت‌هایی با او کردند؛ اما باتوجه به تمهیداتی که نادر در تعامل با ایلات و طوایف اندیشیده بود، به‌زودی به یکی از متحدان اصلی او تبدیل شدند. در پژوهش حاضر، مسئلۀ اصلی این است که نقش و‌ جایگاه این ایل و کوشش رهبران آن در تحولات عصر نادری تجزیه و تحلیل شود. [۳]

امیران قره چورلو ویرایش

شهباز بیگ قره چورلو

منابع ویرایش

{{DEFAULTSORT:قراچورلو}

  1. Sulteev, R. (2018). Arçura/Şüräle: Mythical Spirits of the Volga-Ural Forests. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 71(1), 45-69.
  2. İran’da Kürtler ve Kürt Milliyetçiliği, İran Çalışmaları Dergi̇si, E-ISSN: 2651-4370, Cilt: 5, Sayı: 2, ss. 543-571, DOI: 10.33201/iranian.972497
  3. رحمتی, اعرابی‌هاشمی, ‌شکوه‌السادات, & ترابی‌فارسانی. (2019). بررسی جایگاه ایل قراچورلو در درگیری‌های نظامی و چالشهای سیاسی عصر نادر‌شاه. پژوهش های تاریخی, 44(11), 17-36.‎