قطب‌الدین محمد

قطب‌الدین محمد فرزند انوشتکین غرجه پس از مرگ پدرش به فرمان سلطان سنجر که پادشاه خراسان بود جانشین پدر و حاکم خوارزم شد. قطب الدین محمد را فردی درست کار و علاقمند به علم و دانش نوشته اند. پس از مرگ او فرزندش علاءالدین اتسز به پادشاهی رسید.

قطب‌الدین محمد
فرمانروای خوارزم
سلطنت۱۰۹۷ تا ۱۱۲۷ میلادی
پیشیناکینچی
جانشینعلاءالدین اتسز
زادهنامعلوم
درگذشته۱۱۲۷ میلادی
فرزند(ان)علاءالدین اتسز
اینال‌تکین
یوسف
نام کامل
لقب: قطب‌الدنیا والدین
کنیه: ابوالفتح
نام کوچک: محمد
نام خودمانی ترکی: ارسلان‌تگین
دودماندودمان خوارزمشاهی
پدرنوشتکین غرچه
مادرنامعلوم

منابع ویرایش

  • قانعی، سعید (۱۳۸۹). گنجینه تاریخ ایران، از ترکان خاتون تا پادشاهان محلی. تهران: انتشارات پل. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۳-۰۴۱-۶.