باز کردن منو اصلی

انوشتکین نیای بزرگ خوارزمشاهیان، جنگاوری ترک بود از اهالی غرجستان که توسط سپهسالار کل سپاه خراسان در زمان سامانیان به مزدوری گرفته شد. انوشتکین در دوران فرمانروایی سلجوقیان به سبب استعداد سرشار و کفایتی که از خود نشان داد به زودی مدارج ترقی را طی کرد و به مقامات عالی رسید تا این که سرانجام به فرمانداری خوارزم برگزیده شد. انوشتکین صاحب ۹ پسر بود که بزرگ‌ترین آنها، قطب الدین محمد نام داشت.

نوشتکین غرچه
شهنای خوارزم
سلطنت۱۰۷۷ الی ۱۰۹۷ میلادی
پیشینحکومت مستقیم سلجوقی
جانشیناکینچی
فرزند(ها)قطب‌الدین محمد و ۸ پسر دیگر
نام کامل
لقب: نامعلوم
کنیه: نامعلوم
نام کوچک: انوشتگین
نسبت: غرچای
دودماندودمان انوشتکین Khwarezmian Empire 1190 - 1220 (AD).PNG
پدرنامعلوم
مادرنامعلوم
زادروزنامعلوم
مرگ۱۰۹۷ میلادی
دین و مذهباسلام، سنی

پس از انوشتکین، در سال ۴۷۶ خورشیدی، برای مدت کوتاهی اکینچی حکمرانی کرد و در همان سال با جریان مرگ اکینچی توسط برخی امرای سلجوقی شورشی، پسر ارشد انوشتکین، قطب‌الدین محمد به شاهی خوارزم رسید.

منابعویرایش

تاریخ ایران، میترا مهرآبادی، دنیای کتاب، تهران، ۱۳۷۴