باز کردن منو اصلی

قطب الدین محمد فرزند انوشتکین غرجه پس از مرگ پدرش به فرمان سلطان سنجر که پادشاه خراسان بود جانشین پدر و حاکم خوارزم شد. قطب الدین محمد فردی درست کار بود و علاقه زیادی نیز به علم و دانش داشت. پس از مرگ او فرزندش علاءالدین اتسز به پادشاهی رسید.

قطب‌الدین محمد
فرمانروای خوارزم
سلطنت ۱۰۹۷ تا ۱۱۲۷ میلادی
پیشین اکینچی
جانشین علاءالدین اتسز
فرزند(ها) علاءالدین اتسز
اینال‌تکین
یوسف
نام کامل
لقب: قطب‌الدنیا والدین
کنیه: ابوالفتح
نام کوچک: محمد
نام خودمانی ترکی: ارسلان‌تگین
دودمان دودمان خوارزمشاهی
پدر نوشتکین غرچه
مادر نامعلوم
زادروز نامعلوم
مرگ ۱۱۲۷ میلادی
دین و مذهب اسلام، سنی

منابعویرایش

  • قانعی، سعید (۱۳۸۹). گنجینه تاریخ ایران، از ترکان خاتون تا پادشاهان محلی. تهران: انتشارات پل. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۳-۰۴۱-۶.