قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۰۳

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۰۳ هفتاد و ششمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۴ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۰۳ در ونکوور، کانادا برگزار گردید.

تاریخ‌ها۱۴–۲۲ نوامبر

خلاصه مدال‌ها ویرایش

مردان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۶ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب وو میجین
  چین
۱۲۷٫۵ ک‌گ سدات آرتوچ
  ترکیه
۱۲۵٫۰ ک‌گ Lu Jinbi
  چین
۱۲۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب وو میجین
  چین
۱۶۰٫۰ ک‌گ Wang Shin-yuan
  تایوان
۱۵۵٫۰ ک‌گ آدریان جیگائو
  رومانی
۱۵۵٫۰ ک‌گ
مجموع وو میجین
  چین
۲۸۷٫۵ ک‌گ آدریان جیگائو
  رومانی
۲۷۷٫۵ ک‌گ سدات آرتوچ
  ترکیه
۲۷۷٫۵ ک‌گ
۶۲ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۴۷٫۵ ک‌گ شی ژیونگ
  چین
۱۴۷٫۵ ک‌گ لی مائوشنگ
  چین
۱۳۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۷۵٫۰ ک‌گ شی ژیونگ
  چین
۱۷۰٫۰ ک‌گ لی مائوشنگ
  چین
۱۷۰٫۰ ک‌گ
مجموع خلیل موتلو
  ترکیه
۳۲۲٫۵ ک‌گ شی ژیونگ
  چین
۳۱۷٫۵ ک‌گ لی مائوشنگ
  چین
۳۰۵٫۰ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ژانگ گوژنگ
  چین
۱۵۲٫۵ ک‌گ Arkadiusz Smółka
  لهستان
۱۵۲٫۵ ک‌گ لی بائه-یونگ
  کرهٔ جنوبی
۱۵۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب ژانگ گوژنگ
  چین
۱۹۲٫۵ ک‌گ لی بائه-یونگ
  کرهٔ جنوبی
۱۹۰٫۰ ک‌گ Afgan Bayramov
  آذربایجان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
مجموع ژانگ گوژنگ
  چین
۳۴۵٫۰ ک‌گ لی بائه-یونگ
  کرهٔ جنوبی
۳۴۰٫۰ ک‌گ توران میرزایف
  آذربایجان
۳۲۷٫۵ ک‌گ
۷۷ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لی هونگلی
  چین
۱۶۲٫۵ ک‌گ Vyacheslav Yershov
  روسیه
۱۶۲٫۵ ک‌گ ریحان عرباجولو
  ترکیه
۱۶۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب محمدعلی فلاحتی‌نژاد
  ایران
۲۰۲٫۵ ک‌گ مهمت یلماز
  ترکیه
۱۹۵٫۰ ک‌گ ریحان عرباجولو
  ترکیه
۱۹۵٫۰ ک‌گ
مجموع محمدعلی فلاحتی‌نژاد
  ایران
۳۵۷٫۵ ک‌گ ریحان عرباجولو
  ترکیه
۳۵۵٫۰ ک‌گ لی هونگلی
  چین
۳۵۲٫۵ ک‌گ
۸۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب سرگو چاخویان
  استرالیا
۱۷۲٫۵ ک‌گ Erdal Sunar
  ترکیه
۱۷۲٫۵ ک‌گ آلیاکساندر آنیشچانکا
  بلاروس
۱۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب والریو کالانچا
  رومانی
۲۱۵٫۰ ک‌گ یوآن آیجون
  چین
۲۱۲٫۵ ک‌گ سرگو چاخویان
  استرالیا
۲۰۵٫۰ ک‌گ
مجموع والریو کالانچا
  رومانی
۳۸۲٫۵ ک‌گ یوآن آیجون
  چین
۳۸۲٫۵ ک‌گ سرگو چاخویان
  استرالیا
۳۷۷٫۵ ک‌گ
۹۴ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب میلن دوبرف
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ الکسی پتروف (وزنه‌بردار)
  روسیه
۱۸۵٫۰ ک‌گ Pavel Harkavy
  بلاروس
۱۸۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب وادیم واکارچوک
  مولدووا
۲۲۲٫۵ ک‌گ میلن دوبرف
  بلغارستان
۲۲۰٫۰ ک‌گ هاکان ایلماز (وزنه‌بردار)
  ترکیه
۲۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع میلن دوبرف
  بلغارستان
۴۰۵٫۰ ک‌گ هاکان ایلماز (وزنه‌بردار)
  ترکیه
۴۰۰٫۰ ک‌گ وادیم واکارچوک
  مولدووا
۴۰۰٫۰ ک‌گ
۱۰۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ولادیمیر اسمورچکوف
  روسیه
۱۹۵٫۰ ک‌گ اسعد سعید سیف
  قطر
۱۹۵٫۰ ک‌گ دنیس گوتفرید
  اوکراین
۱۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب آلان تساگائف
  بلغارستان
۲۳۵٫۰ ک‌گ بنیامین سوداش
  ترکیه
۲۳۰٫۰ ک‌گ گلب پیسارفسکی
  روسیه
۲۲۷٫۵ ک‌گ
مجموع اسعد سعید سیف
  قطر
۴۲۲٫۵ ک‌گ ولادیمیر اسمورچکوف
  روسیه
۴۱۷٫۵ ک‌گ بنیامین سوداش
  ترکیه
۴۱۵٫۰ ک‌گ
۱۰۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب الجابر سعید سالم
  قطر
۲۱۰٫۰ ک‌گ حسین رضازاده
  ایران
۲۰۷٫۵ ک‌گ اوگنی چیگیشف
  روسیه
۲۰۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب حسین رضازاده
  ایران
۲۵۰٫۰ ک‌گ ویکتورس شرباتیس
  لتونی
۲۴۵٫۰ ک‌گ ولیچکو چولاکوف
  بلغارستان
۲۴۲٫۵ ک‌گ
مجموع حسین رضازاده
  ایران
۴۵۷٫۵ ک‌گ ولیچکو چولاکوف
  بلغارستان
۴۴۷٫۵ ک‌گ ویکتورس شرباتیس
  لتونی
۴۴۵٫۰ ک‌گ

زنان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب وانگ مینگجوآن
  چین
۹۰٫۰ ک‌گ ایزابلا دراگنوا
  بلغارستان
۸۵٫۰ ک‌گ نورجان تایلان
  ترکیه
۸۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب وانگ مینگجوآن
  چین
۱۱۰٫۰ ک‌گ آری ویراتاوورن
  تایلند
۱۰۷٫۵ ک‌گ Rosmainar
  اندونزی
۱۰۵٫۰ ک‌گ
مجموع وانگ مینگجوآن
  چین
۲۰۰٫۰ ک‌گ آری ویراتاوورن
  تایلند
۱۹۰٫۰ ک‌گ نورجان تایلان
  ترکیه
۱۸۷٫۵ ک‌گ
۵۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب اودومپورن پولساک
  تایلند
۱۰۰٫۰ ک‌گ پراپاوادی جارونراتاناتاراکون
  تایلند
۹۷٫۵ ک‌گ ری سونگ-هوی
  کرهٔ شمالی
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب ری سونگ-هوی
  کرهٔ شمالی
۱۲۷٫۵ ک‌گ اودومپورن پولساک
  تایلند
۱۲۲٫۵ ک‌گ پراپاوادی جارونراتاناتاراکون
  تایلند
۱۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع اودومپورن پولساک
  تایلند
۲۲۲٫۵ ک‌گ ری سونگ-هوی
  کرهٔ شمالی
۲۲۲٫۵ ک‌گ پراپاوادی جارونراتاناتاراکون
  تایلند
۲۱۷٫۵ ک‌گ
۵۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Sun Caiyan
  چین
۱۰۰٫۰ ک‌گ Patmawati Abdul Hamid
  اندونزی
۹۷٫۵ ک‌گ الکساندرا اسکوبار
  اکوادور
۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Sun Caiyan
  چین
۱۲۵٫۰ ک‌گ Patmawati Abdul Hamid
  اندونزی
۱۲۰٫۰ ک‌گ Maryse Turcotte
  کانادا
۱۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع Sun Caiyan
  چین
۲۲۵٫۰ ک‌گ Patmawati Abdul Hamid
  اندونزی
۲۱۷٫۵ ک‌گ آیلین داشدلن
  ترکیه
۲۱۰٫۰ ک‌گ
۶۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب هانا باتسیوشگا
  بلاروس
۱۱۳٫۵ ک‌گ
ر.ج
ناتالیا اسکاکون
  اوکراین
۱۱۰٫۰ ک‌گ Liu Xia
  چین
۱۰۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب ناتالیا اسکاکون
  اوکراین
۱۳۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
Liu Xia
  چین
۱۳۷٫۵ ک‌گ Xiong Meiying
  چین
۱۳۵٫۰ ک‌گ
مجموع ناتالیا اسکاکون
  اوکراین
۲۴۷٫۵ ک‌گ Liu Xia
  چین
۲۴۵٫۰ ک‌گ هانا باتسیوشگا
  بلاروس
۲۴۰٫۰ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لیو چونهونگ
  چین
۱۲۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
والنتینا پوپووا
  روسیه
۱۱۷٫۵ ک‌گ استر کروتزلر
  مجارستان
۱۱۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب لیو چونهونگ
  چین
۱۵۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
استر کروتزلر
  مجارستان
۱۴۵٫۰ ک‌گ والنتینا پوپووا
  روسیه
۱۴۰٫۰ ک‌گ
مجموع لیو چونهونگ
  چین
۲۷۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
استر کروتزلر
  مجارستان
۲۶۲٫۵ ک‌گ والنتینا پوپووا
  روسیه
۲۵۷٫۵ ک‌گ
۷۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Nahla Ramadan
  مصر
۱۱۷٫۵ ک‌گ Şule Şahbaz
  ترکیه
۱۱۵٫۰ ک‌گ Rumyana Petkova
  بلغارستان
۱۱۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Nahla Ramadan
  مصر
۱۴۵٫۰ ک‌گ Slaveyka Ruzhinska
  بلغارستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ Nadiya Shamanska
  اوکراین
۱۳۵٫۰ ک‌گ
مجموع Nahla Ramadan
  مصر
۲۶۲٫۵ ک‌گ Slaveyka Ruzhinska
  بلغارستان
۲۵۲٫۵ ک‌گ Şule Şahbaz
  ترکیه
۲۴۲٫۵ ک‌گ
۷۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب دینگ مییوان
  چین
۱۳۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
آلبینا خومیچ
  روسیه
۱۳۰٫۰ ک‌گ اولگ کوروبکا
  اوکراین
۱۲۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب دینگ مییوان
  چین
۱۶۲٫۵ ک‌گ آلبینا خومیچ
  روسیه
۱۶۰٫۰ ک‌گ جانگ می ران
  کرهٔ جنوبی
۱۵۷٫۵ ک‌گ
مجموع دینگ مییوان
  چین
۳۰۰٫۰ ک‌گ آلبینا خومیچ
  روسیه
۲۹۰٫۰ ک‌گ اولگ کوروبکا
  اوکراین
۲۷۷٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۶۳۲۱۱
۲  ایران۲۰۰۲
۳  ترکیه۱۲۵۸
۴  بلغارستان۱۲۰۳
۵  تایلند۱۱۱۳
۶  رومانی۱۱۰۲
۷  اوکراین۱۰۱۲
۸  قطر۱۰۰۱
  مصر۱۰۰۱
۱۰  روسیه۰۲۱۳
۱۱  اندونزی۰۱۰۱
  مجارستان۰۱۰۱
  کرهٔ جنوبی۰۱۰۱
  کرهٔ شمالی۰۱۰۱
۱۵  آذربایجان۰۰۱۱
  استرالیا۰۰۱۱
  بلاروس۰۰۱۱
  لتونی۰۰۱۱
  مولدووا۰۰۱۱
مجموع (۱۹ کشور)۱۵۱۵۱۵۴۵

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۱۹۷۷۳۳
۲  ایران۴۱۰۵
۳  ترکیه۳۷۹۱۹
۴  بلغارستان۳۵۲۱۰
۵  مصر۳۰۰۳
۶  تایلند۲۴۲۸
۷  اوکراین۲۱۴۷
۸  رومانی۲۱۱۴
۹  قطر۲۱۰۳
۱۰  روسیه۱۷۴۱۲
۱۱  کرهٔ شمالی۱۱۱۳
۱۲  بلاروس۱۰۳۴
۱۳  استرالیا۱۰۲۳
۱۴  مولدووا۱۰۱۲
۱۵  اندونزی۰۳۱۴
۱۶  کرهٔ جنوبی۰۲۲۴
۱۷  مجارستان۰۲۱۳
۱۸  لتونی۰۱۱۲
۱۹  تایوان۰۱۰۱
  لهستان۰۱۰۱
۲۱  آذربایجان۰۰۲۲
۲۲  اکوادور۰۰۱۱
  کانادا۰۰۱۱
مجموع (۲۳ کشور)۴۵۴۵۴۵۱۳۵

رده‌بندی تیمی ویرایش

کشورهای شرکت‌کننده ویرایش

۵۰۵ شرکت‌کننده از ۶۷ کشور به رقابت پرداختند.

منابع ویرایش