قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۰۲

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۰۲ هفتاد و پنجمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۸ تا ۲۶ نوامبر ۲۰۰۲ در ورشو، لهستان برگزار گردید.

تاریخ‌ها۱۸–۲۶ نوامبر

خلاصه مدال‌ها ویرایش

مردان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۶ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب وو میجین
  چین
۱۲۷٫۵ ک‌گ Yang Chin-yi
  تایوان
۱۲۵٫۰ ک‌گ آدریان جیگائو
  رومانی
۱۲۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب وو میجین
  چین
۱۶۰٫۰ ک‌گ Wang Shin-yuan
  تایوان
۱۵۲٫۵ ک‌گ Yang Chin-yi
  تایوان
۱۵۲٫۵ ک‌گ
مجموع وو میجین
  چین
۲۸۷٫۵ ک‌گ Yang Chin-yi
  تایوان
۲۷۷٫۵ ک‌گ آدریان جیگائو
  رومانی
۲۷۷٫۵ ک‌گ
۶۲ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لی مائوشنگ
  چین
۱۴۰٫۰ ک‌گ لئونیداس سابانیس
  یونان
۱۴۰٫۰ ک‌گ ایم یونگ-سو
  کرهٔ شمالی
۱۴۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب ایم یونگ-سو
  کرهٔ شمالی
۱۷۵٫۰ ک‌گ Stefan Georgiev
  بلغارستان
۱۷۲٫۵ ک‌گ لی مائوشنگ
  چین
۱۷۰٫۰ ک‌گ
مجموع ایم یونگ-سو
  کرهٔ شمالی
۳۱۵٫۰ ک‌گ لی مائوشنگ
  چین
۳۱۰٫۰ ک‌گ Stefan Georgiev
  بلغارستان
۳۱۰٫۰ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Chen Chufu
  چین
۱۵۷٫۵ ک‌گ ژانگ گوژنگ
  چین
۱۵۵٫۰ ک‌گ Youssef Sbai
  تونس
۱۵۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب ژانگ گوژنگ
  چین
۱۹۲٫۵ ک‌گ Chen Chufu
  چین
۱۸۷٫۵ ک‌گ Mohamed El-Tantawy
  مصر
۱۸۷٫۵ ک‌گ
مجموع ژانگ گوژنگ
  چین
۳۴۷٫۵ ک‌گ Chen Chufu
  چین
۳۴۵٫۰ ک‌گ Youssef Sbai
  تونس
۳۳۵٫۰ ک‌گ
۷۷ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لی هونگلی
  چین
۱۷۲٫۵ ک‌گ گیورگی مارکوف (وزنه‌بردار)
  بلغارستان
۱۷۰٫۰ ک‌گ محمدحسین برخواه
  ایران
۱۶۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Oleg Perepetchenov
  روسیه
۲۰۲٫۵ ک‌گ ریحان عرباجولو
  ترکیه
۲۰۰٫۰ ک‌گ گیورگی مارکوف (وزنه‌بردار)
  بلغارستان
۲۰۰٫۰ ک‌گ
مجموع گیورگی مارکوف (وزنه‌بردار)
  بلغارستان
۳۷۰٫۰ ک‌گ Oleg Perepetchenov
  روسیه
۳۶۷٫۵ ک‌گ محمدحسین برخواه
  ایران
۳۶۵٫۰ ک‌گ
۸۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب گیورگی آسانیدزه
  گرجستان
۱۷۷٫۵ ک‌گ ایلیرجان سولی
  آلبانی
۱۷۵٫۰ ک‌گ Ruslan Novikau
  بلاروس
۱۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب زلاتان وانف
  بلغارستان
۲۱۷٫۵ ک‌گ Ruslan Novikau
  بلاروس
۲۰۷٫۵ ک‌گ والریو کالانچا
  رومانی
۲۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع زلاتان وانف
  بلغارستان
۳۸۵٫۰ ک‌گ گیورگی آسانیدزه
  گرجستان
۳۸۵٫۰ ک‌گ Ruslan Novikau
  بلاروس
۳۸۰٫۰ ک‌گ
۹۴ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب الیور کاروسو
  آلمان
۱۸۰٫۰ ک‌گ Nizami Pashayev
  آذربایجان
۱۷۷٫۵ ک‌گ میلن دوبرف
  بلغارستان
۱۷۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Nizami Pashayev
  آذربایجان
۲۱۵٫۰ ک‌گ میلن دوبرف
  بلغارستان
۲۱۲٫۵ ک‌گ کوروش باقری
  ایران
۲۱۰٫۰ ک‌گ
مجموع Nizami Pashayev
  آذربایجان
۳۹۲٫۵ ک‌گ میلن دوبرف
  بلغارستان
۳۸۷٫۵ ک‌گ الیور کاروسو
  آلمان
۳۸۷٫۵ ک‌گ
۱۰۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ولادیمیر اسمورچکوف
  روسیه
۱۹۷٫۵ ک‌گ مارسین دولگا
  لهستان
۱۹۲٫۵ ک‌گ دنیس گوتفرید
  اوکراین
۱۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب آلان تساگائف
  بلغارستان
۲۳۲٫۵ ک‌گ بنیامین سوداش
  ترکیه
۲۳۰٫۰ ک‌گ دنیس گوتفرید
  اوکراین
۲۳۰٫۰ ک‌گ
مجموع دنیس گوتفرید
  اوکراین
۴۲۰٫۰ ک‌گ آلان تساگائف
  بلغارستان
۴۱۷٫۵ ک‌گ ولادیمیر اسمورچکوف
  روسیه
۴۱۷٫۵ ک‌گ
۱۰۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب حسین رضازاده
  ایران
۲۱۰٫۰ ک‌گ Damyan Damyanov
  بلغارستان
۲۰۵٫۰ ک‌گ ارتم اوداچین
  اوکراین
۲۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب حسین رضازاده
  ایران
۲۶۳٫۰ ک‌گ
ر.ج
Damyan Damyanov
  بلغارستان
۲۴۵٫۰ ک‌گ Paweł Najdek
  لهستان
۲۴۰٫۰ ک‌گ
مجموع حسین رضازاده
  ایران
۴۷۲٫۵ ک‌گ Damyan Damyanov
  بلغارستان
۴۵۰٫۰ ک‌گ ارتم اوداچین
  اوکراین
۴۴۰٫۰ ک‌گ

زنان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب وانگ مینگجوآن
  چین
۹۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
نورجان تایلان
  ترکیه
۸۷٫۵ ک‌گ ایزابلا دراگنوا
  بلغارستان
۸۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب وانگ مینگجوآن
  چین
۱۱۵٫۵ ک‌گ
ر.ج
نورجان تایلان
  ترکیه
۱۰۵٫۰ ک‌گ ایزابلا دراگنوا
  بلغارستان
۱۰۰٫۰ ک‌گ
مجموع وانگ مینگجوآن
  چین
۲۰۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
نورجان تایلان
  ترکیه
۱۹۲٫۵ ک‌گ ایزابلا دراگنوا
  بلغارستان
۱۸۲٫۵ ک‌گ
۵۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ری سونگ-هوی
  کرهٔ شمالی
۹۷٫۵ ک‌گ Li Xuejiu
  چین
۹۵٫۰ ک‌گ اودومپورن پولساک
  تایلند
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Li Xuejiu
  چین
۱۲۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
ری سونگ-هوی
  کرهٔ شمالی
۱۲۷٫۵ ک‌گ اودومپورن پولساک
  تایلند
۱۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع ری سونگ-هوی
  کرهٔ شمالی
۲۲۵٫۰ ک‌گ Li Xuejiu
  چین
۲۲۲٫۵ ک‌گ اودومپورن پولساک
  تایلند
۲۱۵٫۰ ک‌گ
۵۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Song Zhijuan
  چین
۱۰۵٫۰ ک‌گ خاریکلیا کاستریتسی
  یونان
۹۷٫۵ ک‌گ Emine Bilgin
  ترکیه
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Song Zhijuan
  چین
۱۲۵٫۰ ک‌گ وندی کامیام
  تایلند
۱۲۰٫۰ ک‌گ Maryse Turcotte
  کانادا
۱۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع Song Zhijuan
  چین
۲۳۰٫۰ ک‌گ وندی کامیام
  تایلند
۲۱۲٫۵ ک‌گ خاریکلیا کاستریتسی
  یونان
۲۱۰٫۰ ک‌گ
۶۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Liu Xia
  چین
۱۰۷٫۵ ک‌گ آناستازیا ساکیری
  یونان
۱۰۵٫۰ ک‌گ گرگانا کیریلووا
  بلغارستان
۱۰۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب آناستازیا ساکیری
  یونان
۱۳۶٫۰ ک‌گ
ر.ج
Liu Xia
  چین
۱۳۵٫۰ ک‌گ گرگانا کیریلووا
  بلغارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ
مجموع Liu Xia
  چین
۲۴۲٫۵ ک‌گ آناستازیا ساکیری
  یونان
۲۴۰٫۰ ک‌گ گرگانا کیریلووا
  بلغارستان
۲۲۵٫۰ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب والنتینا پوپووا
  روسیه
۱۱۵٫۰ ک‌گ پاوینا تونگسوک
  تایلند
۱۱۲٫۵ ک‌گ Nahla Ramadan
  مصر
۱۱۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب پاوینا تونگسوک
  تایلند
۱۴۷٫۵ ک‌گ لیو چونهونگ
  چین
۱۴۷٫۵ ک‌گ والنتینا پوپووا
  روسیه
۱۴۲٫۵ ک‌گ
مجموع پاوینا تونگسوک
  تایلند
۲۶۰٫۰ ک‌گ والنتینا پوپووا
  روسیه
۲۵۷٫۵ ک‌گ Nahla Ramadan
  مصر
۲۴۵٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب اسوتلانا خابیرووا
  روسیه
۱۱۷٫۵ ک‌گ سان روپینگ
  چین
۱۱۵٫۰ ک‌گ Ilona Dankó
  مجارستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب اسوتلانا خابیرووا
  روسیه
۱۴۵٫۰ ک‌گ سان روپینگ
  چین
۱۴۵٫۰ ک‌گ کریستینا یوانیدی
  یونان
۱۳۲٫۵ ک‌گ
مجموع اسوتلانا خابیرووا
  روسیه
۲۶۲٫۵ ک‌گ سان روپینگ
  چین
۲۶۰٫۰ ک‌گ کریستینا یوانیدی
  یونان
۲۳۵٫۰ ک‌گ
۷۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Albina Khomich
  روسیه
۱۳۲٫۵ ک‌گ آگاتا وروبل
  لهستان
۱۲۵٫۰ ک‌گ شریل هاوورث
  ایالات متحده آمریکا
۱۲۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب آگاتا وروبل
  لهستان
۱۶۲٫۵ ک‌گ تانگ گونگهونگ
  چین
۱۶۰٫۰ ک‌گ شریل هاوورث
  ایالات متحده آمریکا
۱۵۲٫۵ ک‌گ
مجموع آگاتا وروبل
  لهستان
۲۸۷٫۵ ک‌گ Albina Khomich
  روسیه
۲۸۲٫۵ ک‌گ تانگ گونگهونگ
  چین
۲۷۷٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۵۴۱۱۰
۲  بلغارستان۲۳۳۸
۳  کرهٔ شمالی۲۰۰۲
۴  روسیه۱۳۱۵
۵  تایلند۱۱۱۳
۶  اوکراین۱۰۱۲
  ایران۱۰۱۲
۸  آذربایجان۱۰۰۱
  لهستان۱۰۰۱
۱۰  یونان۰۱۲۳
۱۱  تایوان۰۱۰۱
  ترکیه۰۱۰۱
  گرجستان۰۱۰۱
۱۴  آلمان۰۰۱۱
  بلاروس۰۰۱۱
  تونس۰۰۱۱
  رومانی۰۰۱۱
  مصر۰۰۱۱
مجموع (۱۸ کشور)۱۵۱۵۱۵۴۵

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۱۷۱۲۲۳۱
۲  روسیه۷۳۲۱۲
۳  بلغارستان۴۸۹۲۱
۴  کرهٔ شمالی۴۱۱۶
۵  ایران۳۰۳۶
۶  تایلند۲۳۳۸
۷  لهستان۲۲۱۵
۸  آذربایجان۲۱۰۳
۹  یونان۱۴۳۸
۱۰  گرجستان۱۱۰۲
۱۱  اوکراین۱۰۴۵
۱۲  آلمان۱۰۱۲
۱۳  ترکیه۰۵۱۶
۱۴  تایوان۰۳۱۴
۱۵  بلاروس۰۱۲۳
۱۶  آلبانی۰۱۰۱
۱۷  رومانی۰۰۳۳
  مصر۰۰۳۳
۱۹  ایالات متحده آمریکا۰۰۲۲
  تونس۰۰۲۲
۲۱  مجارستان۰۰۱۱
  کانادا۰۰۱۱
مجموع (۲۲ کشور)۴۵۴۵۴۵۱۳۵

رده‌بندی تیمی ویرایش

کشورهای شرکت‌کننده ویرایش

۲۸۵ شرکت‌کننده از ۵۴ کشور به رقابت پرداختند.

منابع ویرایش