قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۰۹

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۰۹ هشتادمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۲۰ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹ در گویانگ، کره جنوبی برگزار گردید.

تاریخ‌ها۲۰–۲۹ نوامبر

خلاصه مدال‌ها ویرایش

مردان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۶ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب وو جینگبیائو
  چین
۱۳۱ ک‌گ لنگ چینگ‌چیان
  چین
۱۳۰ ک‌گ Khalil El-Maaoui
  تونس
۱۲۵ ک‌گ
دو ضرب لنگ چینگ‌چیان
  چین
۱۶۲ ک‌گ وو جینگبیائو
  چین
۱۵۵ ک‌گ سرخیو آلوارز (وزنه‌بردار)
  کوبا
۱۵۴ ک‌گ
مجموع لنگ چینگ‌چیان
  چین
۲۹۲ ک‌گ وو جینگبیائو
  چین
۲۸۶ ک‌گ سرخیو آلوارز (وزنه‌بردار)
  کوبا
۲۷۴ ک‌گ
۶۲ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Ding Jianjun
  چین
۱۴۶ ک‌گ یانگ فان (وزنه‌بردار)
  چین
۱۴۴ ک‌گ اکو یولی ایراوان
  اندونزی
۱۴۰ ک‌گ
دو ضرب اکو یولی ایراوان
  اندونزی
۱۷۵ ک‌گ Yang Sheng-hsiung
  تایوان
۱۷۰ ک‌گ یانگ فان (وزنه‌بردار)
  چین
۱۷۰ ک‌گ
مجموع Ding Jianjun
  چین
۳۱۶ ک‌گ اکو یولی ایراوان
  اندونزی
۳۱۵ ک‌گ یانگ فان (وزنه‌بردار)
  چین
۳۱۴ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لیائو هوی
  چین
۱۶۰ ک‌گ Ninel Miculescu
  رومانی
۱۵۵ ک‌گ آراکل میرزویان
  ارمنستان
۱۵۴ ک‌گ
دو ضرب لیائو هوی
  چین
۱۸۶ ک‌گ Kim Sun-bae
  کرهٔ جنوبی
۱۸۱ ک‌گ تریاتنو
  اندونزی
۱۸۰ ک‌گ
مجموع لیائو هوی
  چین
۳۴۶ ک‌گ آراکل میرزویان
  ارمنستان
۳۳۴ ک‌گ تریاتنو
  اندونزی
۳۳۰ ک‌گ
۷۷ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لو شیائوجون
  چین
۱۷۴ ک‌گ
ر.ج
تیگران گوورگ مارتیروسیان
  ارمنستان
۱۷۰ ک‌گ سو داجین
  چین
۱۶۵ ک‌گ
دو ضرب سا جائه-هیوک
  کرهٔ جنوبی
۲۰۵ ک‌گ لو شیائوجون
  چین
۲۰۴ ک‌گ سو داجین
  چین
۲۰۰ ک‌گ
مجموع لو شیائوجون
  چین
۳۷۸ ک‌گ
ر.ج
تیگران گوورگ مارتیروسیان
  ارمنستان
۳۷۰ ک‌گ سو داجین
  چین
۳۶۵ ک‌گ
۸۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لو یونگ
  چین
۱۷۵ ک‌گ تیگران وارطان مارتیروسیان
  ارمنستان
۱۷۲ ک‌گ سرهی لاهون
  بلاروس
۱۷۱ ک‌گ
دو ضرب سرهی لاهون
  بلاروس
۲۰۹ ک‌گ لو یونگ
  چین
۲۰۸ ک‌گ گووریک پوغوسیان
  ارمنستان
۲۰۸ ک‌گ
مجموع لو یونگ
  چین
۳۸۳ ک‌گ سرهی لاهون
  بلاروس
۳۸۰ ک‌گ Vladimir Kuznetsov
  قزاقستان
۳۷۶ ک‌گ
۹۴ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ارتم ایوانوف (وزنه‌بردار)
  اوکراین
۱۸۰ ک‌گ کیم مین-جائه
  کرهٔ جنوبی
۱۷۸ ک‌گ Nizami Pashayev
  آذربایجان
۱۷۷ ک‌گ
دو ضرب Kim Seon-jong
  کرهٔ جنوبی
۲۱۸ ک‌گ والریو کالانچا
  رومانی
۲۱۱ ک‌گ آناتولی سیریچو
  مولدووا
۲۱۰ ک‌گ
مجموع Nizami Pashayev
  آذربایجان
۳۸۷ ک‌گ کیم مین-جائه
  کرهٔ جنوبی
۳۸۴ ک‌گ Kim Seon-jong
  کرهٔ جنوبی
۳۸۳ ک‌گ
۱۰۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب مارسین دولگا
  لهستان
۱۹۵ ک‌گ Kim Hwa-seung
  کرهٔ جنوبی
۱۸۲ ک‌گ رومان کونستانتینوف
  روسیه
۱۸۰ ک‌گ
دو ضرب مارسین دولگا
  لهستان
۲۲۶ ک‌گ رومان کونستانتینوف
  روسیه
۲۲۰ ک‌گ عهد جغیلی
  سوریه
۲۱۸ ک‌گ
مجموع مارسین دولگا
  لهستان
۴۲۱ ک‌گ رومان کونستانتینوف
  روسیه
۴۰۰ ک‌گ اولکسی توروختی
  اوکراین
۳۹۵ ک‌گ
۱۰۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ایهور شایمکو
  اوکراین
۲۰۲ ک‌گ ارتم اوداچین
  اوکراین
۲۰۰ ک‌گ آن یونگ-کوون
  کرهٔ جنوبی
۱۹۸ ک‌گ
دو ضرب آن یونگ-کوون
  کرهٔ جنوبی
۲۴۷ ک‌گ ارتم اوداچین
  اوکراین
۲۴۵ ک‌گ Andrey Kozlov
  روسیه
۲۳۱ ک‌گ
مجموع آن یونگ-کوون
  کرهٔ جنوبی
۴۴۵ ک‌گ ارتم اوداچین
  اوکراین
۴۴۵ ک‌گ ایهور شایمکو
  اوکراین
۴۲۷ ک‌گ

زنان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب وانگ مینگجوآن
  چین
۹۳ ک‌گ نورجان تایلان
  ترکیه
۹۰ ک‌گ سیبل اوزکان
  ترکیه
۸۹ ک‌گ
دو ضرب سیبل اوزکان
  ترکیه
۱۱۷ ک‌گ نورجان تایلان
  ترکیه
۱۱۵ ک‌گ وانگ مینگجوآن
  چین
۱۱۵ ک‌گ
مجموع وانگ مینگجوآن
  چین
۲۰۸ ک‌گ سیبل اوزکان
  ترکیه
۲۰۶ ک‌گ نورجان تایلان
  ترکیه
۲۰۵ ک‌گ
۵۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب چن شیائوتینگ
  چین
۹۵ ک‌گ یون جین-هی
  کرهٔ جنوبی
۹۳ ک‌گ Svetlana Cheremshanova
  قزاقستان
۹۲ ک‌گ
دو ضرب زولفیا چینشانلو
  قزاقستان
۱۲۹ ک‌گ چن شیائوتینگ
  چین
۱۲۳ ک‌گ یون جین-هی
  کرهٔ جنوبی
۱۱۶ ک‌گ
مجموع زولفیا چینشانلو
  قزاقستان
۲۱۹ ک‌گ چن شیائوتینگ
  چین
۲۱۸ ک‌گ یون جین-هی
  کرهٔ جنوبی
۲۰۹ ک‌گ
۵۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لی شویینگ
  چین
۱۰۷ ک‌گ ناستاسیا نوویکاوا
  بلاروس
۱۰۰ ک‌گ یولیا کالینا
  اوکراین
۹۶ ک‌گ
دو ضرب لی شویینگ
  چین
۱۳۲ ک‌گ ناستاسیا نوویکاوا
  بلاروس
۱۲۵ ک‌گ یولیا کالینا
  اوکراین
۱۱۹ ک‌گ
مجموع لی شویینگ
  چین
۲۳۹ ک‌گ ناستاسیا نوویکاوا
  بلاروس
۲۲۵ ک‌گ یولیا کالینا
  اوکراین
۲۱۵ ک‌گ
۶۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Viktoria Savenko
  روسیه
۱۱۲ ک‌گ هانا باتسیوشگا
  بلاروس
۱۱۲ ک‌گ سوتلانا تزاراوکیوف
  روسیه
۱۱۱ ک‌گ
دو ضرب مایا مانزا
  قزاقستان
۱۴۱ ک‌گ سیبل شیمشک
  ترکیه
۱۳۵ ک‌گ Guo Xiyan
  چین
۱۳۵ ک‌گ
مجموع مایا مانزا
  قزاقستان
۲۴۶ ک‌گ سوتلانا تزاراوکیوف
  روسیه
۲۴۶ ک‌گ سیبل شیمشک
  ترکیه
۲۴۳ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب نازیک آودالیان
  ارمنستان
۱۱۹ ک‌گ اوکسانا سلیونکو
  روسیه
۱۱۸ ک‌گ Zhang Shaoling
  ماکائو
۱۱۲ ک‌گ
دو ضرب نازیک آودالیان
  ارمنستان
۱۴۷ ک‌گ اوکسانا سلیونکو
  روسیه
۱۴۶ ک‌گ Zhang Shaoling
  ماکائو
۱۳۶ ک‌گ
مجموع نازیک آودالیان
  ارمنستان
۲۶۶ ک‌گ اوکسانا سلیونکو
  روسیه
۲۶۴ ک‌گ Zhang Shaoling
  ماکائو
۲۴۸ ک‌گ
۷۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب اسوتلانا پودوبدووا
  قزاقستان
۱۳۲ ک‌گ
ر.ج
کائو لی
  چین
۱۲۱ ک‌گ لیدیا والنتین
  اسپانیا
۱۱۸ ک‌گ
دو ضرب اسوتلانا پودوبدووا
  قزاقستان
۱۶۰ ک‌گ
ر.ج
کائو لی
  چین
۱۴۸ ک‌گ عبیر عبدالرحمان
  مصر
۱۴۲ ک‌گ
مجموع اسوتلانا پودوبدووا
  قزاقستان
۲۹۲ ک‌گ
ر.ج
کائو لی
  چین
۲۶۹ ک‌گ عبیر عبدالرحمان
  مصر
۲۵۲ ک‌گ
۷۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب تاتیانا کاشیرینا
  روسیه
۱۳۸ ک‌گ جانگ می ران
  کرهٔ جنوبی
۱۳۶ ک‌گ منگ سوپینگ
  چین
۱۳۱ ک‌گ
دو ضرب جانگ می ران
  کرهٔ جنوبی
۱۸۷ ک‌گ
ر.ج
تاتیانا کاشیرینا
  روسیه
۱۶۵ ک‌گ منگ سوپینگ
  چین
۱۶۵ ک‌گ
مجموع جانگ می ران
  کرهٔ جنوبی
۳۲۳ ک‌گ تاتیانا کاشیرینا
  روسیه
۳۰۳ ک‌گ منگ سوپینگ
  چین
۲۹۶ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۷۳۳۱۳
۲  قزاقستان۳۰۱۴
۳  کرهٔ جنوبی۲۱۲۵
۴  ارمنستان۱۲۰۳
۵  آذربایجان۱۰۰۱
  لهستان۱۰۰۱
۷  روسیه۰۴۰۴
۸  بلاروس۰۲۰۲
۹  اوکراین۰۱۳۴
۱۰  ترکیه۰۱۲۳
۱۱  اندونزی۰۱۱۲
۱۲  ماکائو۰۰۱۱
  مصر۰۰۱۱
  کوبا۰۰۱۱
مجموع (۱۴ کشور)۱۵۱۵۱۵۴۵

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۱۸۱۱۱۰۳۹
۲  قزاقستان۷۰۲۹
۳  کرهٔ جنوبی۶۶۴۱۶
۴  ارمنستان۳۴۲۹
۵  لهستان۳۰۰۳
۶  روسیه۲۸۳۱۳
۷  اوکراین۲۳۵۱۰
۸  بلاروس۱۵۱۷
۹  ترکیه۱۴۳۸
۱۰  اندونزی۱۱۳۵
۱۱  آذربایجان۱۰۱۲
۱۲  رومانی۰۲۰۲
۱۳  تایوان۰۱۰۱
۱۴  ماکائو۰۰۳۳
۱۵  مصر۰۰۲۲
  کوبا۰۰۲۲
۱۷  اسپانیا۰۰۱۱
  تونس۰۰۱۱
  سوریه۰۰۱۱
  مولدووا۰۰۱۱
مجموع (۲۰ کشور)۴۵۴۵۴۵۱۳۵

رده‌بندی تیمی ویرایش

کشورهای شرکت‌کننده ویرایش

۳۲۹ شرکت‌کننده از ۶۵ کشور به رقابت پرداختند.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش