لامینین یکی از پروتئین‌های اصلی غشای پایه است. لامینین‌ها مهم‌ترین و فعالترین بخش غشای پایه هستند که در تمایز سلولی، مهاجرت سلولی، اتصال سلولی و زنده ماندن آن‌ها نقش دارند.

Laminin Domain I
شناساگرها
نمادLaminin_I
PfamPF06008
InterProIPR009254

لامینین‌ها به صورت هتروتری‌مرهایی از سه زیرواحد آلفا، بتا و گاما هستند.[نیازمند منبع]

بازگشتارویرایش