لبنیاتی یا شیرفروشی به شغلی گفته می‌شود که از شیر دام‌ها برای تولید لبنیات مانند شیر پاستوریزه شده، پنیر، ماست، خامه استفاده می‌شود.

یک کارخانه لبنیات در استرالیا
کارگاه تولید پنیر در فرانسه

دام‌های مورد استفاده ویرایش

معمولاً از شیر گاو، گوسفند، گاومیش، بز و شتر برای تولید لبنیات استفاده می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش