لوسیوس کولاتینوس

سیاست‌مدار در روم باستان

لوسیوس کولاتینوس به همراه لوسیوس جونیوس بروتوس یکی از نخستین کنسول‌های جمهوری روم در سال ۵۰۹ قبل از میلاد بود. این دو کنسول انقلابی را رهبری کردند که به براندازی پادشاهی روم انجامید. جالب اینکه خود لوسیوس کولاتینوس بعداً در نتیجه نقرتی که در میان مردم بر ضد طبقه حاکم سابق ایجاد کرده بود، مجبور به استعفا از مقام خود و تبعید شد.

لوسیوس کولاتینوس

منابعویرایش