باز کردن منو اصلی

کنسول بالاترین مقام سیاسی انتخاب شده در جمهوری روم بوده‌است. هر سال دو کنسول با هم انتخاب می‌شدند تا برای یک دورهٔ یک ساله خدمت کنند. هر کنسول در برابر هم مقام خود دارای حق وتو بوده‌است. اما پس از برقراری امپراتوری روم، کنسول‌ها فقط نمایشی از رسم جمهوریت روم بودند و قدرت و نفوذ بسیار کمی داشتند و امپراتور نقش رهبر مطلق را داشت.

منابعویرایش