لپیدوکروسیت (به انگلیسی: Lepidocrocite) با فرمول شیمیایی FeOOH از مجموعه کانی هاست و از واژه‌های یونانی lepis بمعنای فلس و krokus بمفهوم فیبر و رشته گرفته شده‌است. محلول در HCl Fe2O۳:۸۹٫۸۶٪ H2O:۱۰٫۱۴٪ برای اولین بار در آلمان غربی کشف شد و از نظر شکل بلور: قرصی شکل، رنگ: قرمز، شفافیت: نیمه کدر- کدر(اپاک)، جلا: الماسی - نیمه فلزی، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی اکسید است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

لپیدوکروسیت
تصویری از لپیدوکروسیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از واژه‌های یونانی lepis بمعنای فلس و krokus بمفهوم فیبر و رشته گرفته شده‌است.
نام دیگر Lepidocrocite
فرمول شیمیایی FeOOH
ترکیب شیمیایی محلول در HCl Fe2O۳:۸۹٫۸۶٪ H2O:۱۰٫۱۴٪
رده بندی اکسید
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری قرصی شکل
شکل ظاهری بلوری - آگرگات رشته‌ای - شاخه‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی و شرقی، چک اسلواکی، آمریکا، مکزیک، ایتالیا
رنگ قرمز
رنگ خاکه زرد تیره -قهوه‌ای
سختی موس ۵
وزن مخصوص ۴
جلا الماسی - نیمه فلزی
شفافیت نیمه کدر- کدر(اپاک)
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز اشعه X - نوع کریستالهاگوتیت- گوتیت- لیمونیت- هماتیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش آلمان غربی

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن اشعه X - نوع کریستالهاگوتیت- گوتیت- لیمونیت- هماتیت است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات رشته‌ای - شاخه‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی و شرقی، چک اسلواکی، آمریکا، مکزیک، ایتالیا یافت می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش