فهرست گروه‌های اعزامی بلند مدت به ایستگاه فضایی بین‌المللی

در این جدول گروه‌های اعزامی به ایستگاه فضایی بین‌المللی و فضاپیماهای پرتاب و فرود هر فضانورد ذکر شده‌است. فضاپیماهای پرتاب و فرود هر فضانورد لزوماً یکسان نیست و نام فرمانده در هر اعزام به صورت بزرگ نوشته شده‌است. این جدول تنها گروه‌های اعزامی را معرفی می‌کند و ماموریت‌های پشتیبانی و گردشگری فضایی شامل این فهرست نمی‌شود.
برای آگاهی از جزئیات بیشتر پروازهای فضایی به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی فهرست پروازهای انسانی به ایستگاه فضایی بین‌المللی را مطالعه کنید.

مأموریت های تکمیل شده

ویرایش
گروه اعزامی نشان مأموریت نام فضانوردان پرتاب با فرود با طول ماموریت

برای هر فضانورد

(روز)

گروه اعزامی ۱
 
  ویلیام شفرد
  سرگئی کریکالف

  یوری گیدزنکو

۱۴۰٫۹۸
گروه اعزامی ۲
 
  یوری اوساچوف
  جیمز اس واس

  سوزان هلمز

۱۶۷٫۲۸
گروه اعزامی ۳
 
  فرانک ال کالبرستن جونیور
  میخائیل تیورین

  ولادیمیر دژوروف

۱۲۸٫۸۶
گروه اعزامی ۴
 
  یوری اونوفرینکو
  کارل ای والتس

  دنیل دبلیو بورش

۱۹۵٫۸۲
گروه اعزامی ۵
 
  والری کرزون
 سرگئی ترشچوف

  پگی ویتسون

۱۸۴٫۹۳
گروه اعزامی ۶
 
  کن باورساکس
  دونالد پتی

  نیکولای بودارین

۱۶۱٫۰۵
گروه اعزامی ۷
 
  یوری مالنچنکو
  اد لو
۱۸۴٫۹۳
گروه اعزامی ۸
 
  مایکل فول
  الکساندر کالری
۱۹۴٫۷۷
گروه اعزامی ۹
 
  گنادی پادالکا
  مایکل فینک
۱۸۵٫۶۶
گروه اعزامی ۱۰
 
  لیروی چیائو
  سالیژان شالیپوف
۱۹۲٫۷۹
گروه اعزامی ۱۱
 
  سرگئی کریکالف
  جان ال فیلیپس
۱۷۹٫۰۲
گروه اعزامی ۱۲
 
  ویلیام اس مک‌آرتر
  والری توکارف
۱۸۹٫۰۱
گروه اعزامی ۱۳
 
  پاول وینوگرادف
  جفری ویلیامز

  توماس رایتر

۱۸۲٫۶۵
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۱۴
گروه اعزامی ۱۴
 
  مایکل لوپز-آلریا
  میخائیل تیورین
۲۱۵٫۳۵
  توماس رایتر
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۱۴
۱۷۱٫۱۶
  سونیتا ویلیامز
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۱۵
گروه اعزامی ۱۵
 
  فیودور یورچیخین
  اولگ کوتوف
۲۱۵٫۳۵
  سونیتا ویلیامز
انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۱۴
۱۷۱٫۱۶
  کلایتون اندرسون
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۱۶
گروه اعزامی ۱۶
 
 پگی ویتسون
  یوری مالنچنکو
۱۹۱٫۸۰
  کلایتون اندرسون
انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۱۵
۱۵۱٫۷۷
  دنیل ام تنی
۱۱۹٫۹۴
  لئوپولد آیهارتس
۴۸٫۵۵
  گارت رایسمن
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۱۷
گروه اعزامی ۱۷
 
 سرگئی ولکوف
  اولگ کونوننکو
۱۹۸٫۶۸
  گارت رایسمن
انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۱۶
۹۵٫۳۷
  گرگوری چامیتوف
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۱۸
گروه اعزامی ۱۸
 
 مایکل فینک
  یوری لونچاکوف
۱۷۸٫۰۱
  گرگوری چامیتوف
انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۱۷
۱۸۳٫۰۲
  ساندرا مگنوس
۱۳۳٫۷۶
  کوئیچی واکاتا
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۱۹
گروه اعزامی ۱۹
 
  گنادی پادالکا
  مایکل بارت
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۰
  کوئیچی واکاتا
انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۱۸
گروه اعزامی ۲۰
 
  گنادی پادالکا
  مایکل بارت
انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۱۹
۱۹۸٫۷۰
  کوئیچی واکاتا
۱۴۴٫۶۲
  تیمونی کوپرا
۵۸٫۱۲
  فرانک د وینه
  رومن روماننکو

  رابرت تریسک

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۱
  نیکول استات
گروه اعزامی ۲۱
 
  فرانک د وینه
  رومن روماننکو

  رابرت تریسک

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۰
۱۸۷٫۸۶
  نیکول استات
۹۰٫۴۵
 جفری ویلیامز
  ماکسیم سورایف
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۲
گروه اعزامی ۲۲
 
 جفری ویلیامز
  ماکسیم سورایف
انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۱
۱۶۹٫۰۴
  اولگ کوتوف
  تیموتی کریمر

  سوئیچی ناگوچی

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۳
گروه اعزامی ۲۳
 
  اولگ کوتوف
  تیموتی کریمر

  سوئیچی ناگوچی

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۲
۱۶۳٫۲۳
  الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف
  میخائیل کورنینکو

  تریسی دایسن

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۴
گروه اعزامی ۲۴
 
  الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف
  میخائیل کورنینکو

  تریسی دایسن

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۳
۱۷۶٫۰۵
  داگلاس اچ. ویلوک
  شانون واکر

  فیودور یورچیخین

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۵
گروه اعزامی ۲۵
 
  داگلاس اچ. ویلوک
  شانون واکر

  فیودور یورچیخین

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۴
۱۶۳٫۳۰
  اسکات کلی
  الکساندر کالری

  اولگ شکریپوچکا

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۶
گروه اعزامی ۲۶
 
  اسکات کلی
  الکساندر کالری

  اولگ شکریپوچکا

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۵
۱۵۹٫۳۶
  دمیتری کوندراتیف
  کاترین کولمن

  پائولو ای. نسپولی

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۷
گروه اعزامی ۲۷
 
  دمیتری کوندراتیف
  کاترین کولمن

  پائولو ای. نسپولی

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۶
۱۶۰٫۱
  آندری بوریسنکو
  الکساندر ساموکوتیایف

  رونالد جی. گاران، جونیور.

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۸
گروه اعزامی ۲۸
 
  آندری بوریسنکو
  الکساندر ساموکوتیایف

  رونالد جی. گاران، جونیور.

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۷
۱۶۴٫۱
  مایکل ئی. فوسام
  سرگئی ولکوف

  ساتوشی فروکت. ا

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۲۹
گروه اعزامی ۲۹
 
  مایکل ئی. فوسام
  سرگئی ولکوف

  ساتوشی فروکت. ا

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۸
۱۶۷٫۲۶
  دنیل سی بربنک
  آنتون شکاپلروف

  آناتولی ایوانیشین

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۰
گروه اعزامی ۳۰
 
  دنیل سی بربنک
  آنتون شکاپلروف

  آناتولی ایوانیشین

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۲۹
۱۶۵٫۳۱
  اولگ کونوننکو
  دونالد پتی

  آندره کویپرس

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۱
گروه اعزامی ۳۱
 
  اولگ کونوننکو
  دونالد پتی

  آندره کویپرس

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۰
۱۹۲٫۸۳
  گنادی پادالکا
  سرگی روین

  جوزف ام. آکابا

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۲
گروه اعزامی ۳۲
 
  گنادی پادالکا
  سرگی روین

  جوزف ام. آکابا

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۱
۱۲۴٫۹۹
  سونیتا ویلیامز
  یوری مالنچنکو

  آکیهیکو هوشیده

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۳
گروه اعزامی ۳۳
 
  سونیتا ویلیامز
  یوری مالنچنکو

  آکیهیکو هوشیده

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۲
۱۲۶٫۹۷
  کوین ای. فورد
  اولگ نویتسکی

  اوگنی تارلکین

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۴
گروه اعزامی ۳۴
 
  کوین ای. فورد
  اولگ نویتسکی

  اوگنی تارلکین

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۳
۱۴۳٫۱۸
  کریس هدفیلد
  رومن روماننکو

  توماس مارش بورن

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۵
گروه اعزامی ۳۵
 
  کریس هدفیلد
  رومن روماننکو

  توماس مارش بورن

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۴
۱۴۵٫۶۴
  پاول وینوگرادف
  الکساندر میسورکین

  کریستوفر کاسیدی

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۶
گروه اعزامی ۳۶
 
  پاول وینوگرادف
  الکساندر میسورکین

  کریستوفر کاسیدی

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۵
۱۶۶٫۲۵
  فیودور یورچیخین
  کرن نایبرگ

  لوکا پارمیتانو

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۷
گروه اعزامی ۳۷
 
  فیودور یورچیخین
  کرن نایبرگ

  لوکا پارمیتانو

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۶
۱۶۶٫۲۵
  اولگ کوتوف
  سرگی ریازانسکی

  مایکل اس. هوپکینز

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۸
گروه اعزامی ۳۸
 
  اولگ کوتوف
  سرگی ریازانسکی

  مایکل اس. هوپکینز

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۷
۱۶۶٫۲۵
  کوئیچی واکاتا
  میخائیل تیورین

  ریچارد ماستراکیو

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۳۹
گروه اعزامی ۳۹
 
  کوئیچی واکاتا
  میخائیل تیورین

  ریچارد ماستراکیو

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۸
۱۸۷٫۹۱
  الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف
  اولگ آرتمیف

  استیون سوانسون

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۰
گروه اعزامی ۴۰
 
  استیون سوانسون

  الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف
  اولگ آرتمیف

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۳۹
۱۶۹٫۲۰
  گئورگی آر. ویسمن
  ماکسیم سورایف

  السکاندر گرست

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۱
گروه اعزامی ۴۱
 
  ماکسیم سورایف

  گئورگی آر. ویسمن
  السکاندر گرست

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۰
۱۶۵٫۳۳
  الکساندر ساموکوتیایف
  یلنا سرووا

  بری ئی. ویلمور

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۲
گروه اعزامی ۴۲
 
  بری ئی. ویلمور

  الکساندر ساموکوتیایف
  یلنا سرووا

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۱
۱۶۷٫۲۵
  آنتون شکاپلروف
  سامانتا کریستوفورتی

  تری دبلیو. ویرتز

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۳
گروه اعزامی ۴۳
 
  تری دبلیو. ویرتز

  آنتون شکاپلروف
  سامانتا کریستوفورتی

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۲
۱۹۹٫۷
  گنادی پادالکا
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۴
  میخائیل کورنینکو

  اسکات کلی

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۴-۴۵ و ۴۶
گروه اعزامی ۴۴
 
  گنادی پادالکا
انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۳
۱۶۹
  میخائیل کورنینکو

  اسکات کلی

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۵ و ۴۶
  اولگ کونوننکو
  کیمیا توی

  کیجل ان. لیندگرن

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۵
گروه اعزامی ۴۵
 
  اسکات کلی

  میخائیل کورنینکو

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۴
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۶
  اولگ کونوننکو
  کیمیا توی

  کیجل ان. لیندگرن

۱۴۱٫۶۶
  سرگئی ولکوف
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۶
گروه اعزامی ۴۶
 
  اسکات کلی

  میخائیل کورنینکو

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۵
۳۴۰
  سرگئی ولکوف
۱۸۱
  یوری مالنچنکو
  تیموتی پیکه

  تیمونی کوپرا

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۷
گروه اعزامی ۴۷
 
  تیمونی کوپرا

  یوری مالنچنکو
  تیموتی پیکه

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۶
۱۸۵٫۹۱
  الکسی اوچینین
  اولگ شکریپوچکا

  جفری ویلیامز

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۸
گروه اعزامی ۴۸
 
  جفری ویلیامز

  الکسی اوچینین
  اولگ شکریپوچکا

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۷
۱۷۲
  آناتولی ایوانیشین
  تاکویا اونیشی

  کاتلین روبینز

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۴۹
گروه اعزامی ۴۹
 
  آناتولی ایوانیشین
  تاکویا اونیشی

  کاتلین روبینز

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۸
۱۱۵
  روبرت اس. کیمبرو
  آندری بوریسنکو

  سرگئی رژیکوف

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۰
گروه اعزامی ۵۰
 
  روبرت اس. کیمبرو
  آندری بوریسنکو

  سرگئی رژیکوف

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۴۹
۱۷۳
  پگی ویتسون
  اولگ نویتسکی

  توماس پسکی

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۱
گروه اعزامی ۵۱
 
  پگی ویتسون
انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۰
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۲
  اولگ نویتسکی

  توماس پسکی

۱۹۶٫۷۲
  فیودور یورچیخین

  جک دی. فیشر

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۲
گروه اعزامی ۵۲
 
  فیودور یورچیخین

  جک دی. فیشر

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۱
۱۳۵٫۳
  پگی ویتسون
۲۸۹٫۱
  رونالدوف برسنیک
  پائولو ای. نسپولی

  سرگی ریازانسکی

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۳
گروه اعزامی ۵۳
 
  رونالدوف برسنیک
  پائولو ای. نسپولی

  سرگی ریازانسکی

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۲
۱۳۹
  الکساندر میسورکین
  مارک تی. دانده هی

  جوزف ام. آکابا

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۴
گروه اعزامی ۵۴
 
  الکساندر میسورکین
  مارک تی. دانده هی

  جوزف ام. آکابا

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۳
۱۶۸
  آنتون شکاپلروف
  اسکات دی. تینگل

  نوریشیگه کانای

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۵
گروه اعزامی ۵۵
 
  آنتون شکاپلروف
  اسکات دی. تینگل

  نوریشیگه کانای

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۴
۱۶۸
  اندرو جی. فیوستل
  اولگ آرتمیف

  ریچارد آر. آرنولد

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۶
گروه اعزامی ۵۶
 
  اندرو جی. فیوستل
  اولگ آرتمیف

  ریچارد آر. آرنولد

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۵
۱۹۶
  السکاندر گرست
  سرگئی پروکوپیف

  سرنا ام. آنیون

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۷
گروه اعزامی ۵۷
 
  السکاندر گرست
  سرگئی پروکوپیف

  سرنا ام. آنیون

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۶
۱۹۷
  اولگ کونوننکو
  دیوید سنت-ژاک

  آن مک‌کلین

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۸
گروه اعزامی ۵۸
 
  اولگ کونوننکو
  دیوید سنت-ژاک

  آن مک‌کلین

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۷
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۵۹
گروه اعزامی ۵۹
 
  اولگ کونوننکو
  دیوید سنت-ژاک

  آن مک‌کلین

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۸
۲۰۳
  الکسی اوچینین

  نیک هگ

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۶۰
  کریستیانا هاموک
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۶۰ و ۶۱
گروه اعزامی ۶۰
 
  الکسی اوچینین

  نیک هگ

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۵۹
۲۰۲
  کریستیانا هاموک
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۶۱
  الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف
  لوکا پارمیتانو

  اندرو آر. مورگان

گروه اعزامی ۶۱
 
  لوکا پارمیتانو

  الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۶۰
۲۰۰
  کریستیانا هاموک
۳۲۸
  اندرو آر. مورگان
انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۶۲
  اولگ شکریپوچکا

  جسیکا میر

مأموریت های فعال

ویرایش
گروه اعزامی نشان مأموریت اسامی فضانوردان پرتاب با فرود با طول ماموریت

برای هر فضانورد

(روز)

گروه اعزامی ۶۲
 
  اولگ شکریپوچکا

  جسیکا میر

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۶۱
  اندرو آر. مورگان
  آناتولی ایوانیشین
  ایوان واگنر

  کریستوفر کاسیدی

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۶۳

مأموریت های برنامه‌ریزی شده آتی

ویرایش
گروه اعزامی نشان مأموریت اسامی فضانوردان پرتاب با فرود با طول ماموریت

برای هر فضانورد

(روز)

گروه اعزامی ۶۳
 
  کریستوفر کاسیدی

  آناتولی ایوانیشین
  ایوان واگنر

انتقال‌‌ از گروه‌ اعزامی‌ ۶۲
  نیکولای تیکونوف
  آندری بابکین

  استیون بوون

انتقال‌‌ به‌ گروه‌ اعزامی‌ ۶۴

منابع

ویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of International Space Station expeditions». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی.

جستارهای وابسته

ویرایش