مؤیدالفضلا

مؤیدالفضلا، یکی از فرهنگ‌های فارسی که در سال ۹۲۵ هـ. ق توسط محمد لاد دهلوی در زمان اوج فرهنگ‌نویسی در هندوستان، تألیف شده‌است. این فرهنگ لغت در سه فصلِ عربی، فارسی و ترکی نوشته شده‌است.

منابعویرایش

  • فرهنگ فارسی معین، جلد اول، مقدمه
  • مریم شایگان. «نقد چاپ سنگی فرهنگ مؤیدالفضلا (فصول عربی و ترکی)». دریافت‌شده در ۳ نوامبر ۲۰۱۵.