مالتاز (انگلیسی: Maltase) آنزیمی از گروه گلیکوزید هیدرولاز هستند که باعث تجزیه دی‌ساکارید مالتوز به دو مولکول گلوکز می‌شود. آنزیم مالتاز یک یک آلفاگلوکوزیداز است.

Alpha-glucosidase
شناساگرها
شمارهٔ ای‌سی۳٫۲٫۱٫۲۰
شمارهٔ سی‌ای‌اس۹۰۰۱-۴۲-۷
پایگاه‌های داده
اینتنزنمایش اینتنز
برندامدخل برندا
اکسپسینمایش NiceZyme
کی‌ای‌جی‌جیمدخل کی‌ای‌جی‌جی
متاسایکگذرگاه سوخت‌وساز
پریامنمایه
ساختارهای پی‌دی‌بیRCSB PDB PDBe پی‌دی‌بی‌سام

جستارهای وابستهویرایش

مالتوز

منابعویرایش