ماهیچه آرنجی

یکی از ماهیچه های دست انسان

ماهیچه آرَنجی (انگلیسی: Anconeus muscle) ماهیچه‌ای است در بخش پسین مفصل آرنج. کارکرد آن باز کردن مفصل آرنج است. این عضله در واقع ادامه ماهیچه سه‌سر بازویی بوده و در سطح پشتی مفصل آرنج در بالاترین قسمت ساعد قرار گرفته‌است. این ماهیچه هم مانند ماهیچه سه‌سر، آرنج را باز می‌کند. سر ثابت آن سطح پسین برجستگی خارجی استخوان بازو، و سر متحرک آن سطح خارجی زائده آرنجی و سطح پسین استخوان زند زیرین است.

ماهیچه آرنجی
Back of right upper extremity. (Anconeus labeled at bottom center.)
Posterior surface of the forearm. Superficial muscles. (Anconeus visible at center right.)
جزئیات
خاستگاه lateral epicondyle of the استخوان بازو proximally
پیوندگاهlateral surface of the olecranon process and the بیان جهات در آناتومی proximal part of the posterior زند زیرین
سرخرگ‌هاdeep brachial artery, recurrent interosseous artery
عصب‌دهیعصب شعاعی (C7, C8, and T1)
حرکتIt is partly blended in with the ماهیچه سه‌سر بازویی، which it assists in بیان حرکات در طب of the ساعد. It also stabilizes the elbow during بیان حرکات در طب و بیان حرکات در طب and pulls sack out of the elbow joint capsule during extension to prevent impingement.
شناسه‌ها
لاتینMusculus anconeus,
musculus anconaeus
TA98A04.6.02.023
TA22510
FMA37704

خاستگاه آن سطح پسین اپیکوندیل خارجی بازو و پایانگاه آن سطح خارجی زائده آرنجی استخوان زند زیرین است. عصب‌گیری آن از شاخهٔ اصلی ماهیچهٔ سه‌سر بازویی از عصب رادیال می‌باشد.

کارکرد آن کمک به ماهیچه سه‌سر بازویی در اکستانسیون مفصل آرنج است.

منابع

ویرایش