ماهیچه سه‌سر بازو

ماهیچه پشت بازو
(تغییرمسیر از ماهیچه سه‌سر بازویی)

ماهیچه سه‌سر بازویی (به لاتین: triceps brachii) در پشت استخوان بازو قرار داشته و یک برجستگی را در ناحیه پشت بازو ایجاد می‌کند. این ماهیچه در حرکت مفاصل شانه و آرنج نقش دارد. عصب‌گیری سه سر بازویی از عصب رادیال[۱] (ریشه‌های C6-C7-C8) است.

ماهیچه سه‌سر بازویی
Triceps brachii
Muscles on the dorsum of the scapula, and the Triceps brachii.
جزئیات
خاستگاه long head: infraglenoid tubercle of scapula
lateral head: above the radial sulcus
medial head: below the radial sulcus
پیوندگاهolecranon process of ulna
سرخرگ‌هاdeep brachial artery (Profunda brachii)
عصب‌دهیعصب شعاعی and axillary nerve (long head)
حرکتextends forearm, long head extends shoulder
ماهیچه مخالفماهیچه دوسر بازویی
شناسه‌ها
لاتینmusculus triceps brachii
TA98A04.6.02.019
TA22471
FMA37688

مبدا و انتهای سه سر بازویی

ویرایش

همان‌طور که از نام ماهیچه سه سر بازویی مشخص است، این ماهیچه در مبدأ دارای سه سر تاندونی (وتری) است که عبارتنداز:

 • سر دراز سه سر[۲]
 • سر خارجی سه سر[۳]
 • سر داخلی سه سر[۴]

ماهیچه‌ها با یکدیگر عمل متقابل دارند مثلاً: ماهیچه سه سر بازویی وقتی منقبض می‌شود که ماهیچه دوسر منبسط شود و ساعد باز می‌شود. ماهیچه سه سر بازویی وقتی منبسط می‌شود که ماهیچه دوسر منقبض شود و ساعد بسته می‌شود (خم می‌شود)

سر دراز ماهیچه سه سر از تکمه تحت دوری[۵](اینفراگلنویید) استخوان کتف منشأ می‌گیرد ولی سرهای خارجی و داخلی ماهیچه از قسمت پشتی تنه استخوان بازو مبدأ می‌گیرند. سر داخلی از طریق سر خارجی و دراز پوشیده می‌گردد.

این ماهیچه در قسمت انتهایی، یک تاندون (وتر) مشترک دارد که به ناحیه پشتی زایده منقاری[۶] (اوله کرانون) استخوان اولنا متصل می‌گردد. چون سر دراز ماهیچه سه سر بازویی از مفصل شانه نیز عبور می‌کند، بنابراین این ماهیچه یک عضله دو مفصلی[۷] است.

عملکرد سه سر بازویی

ویرایش

عمل اصلی ماهیچه سه سر، صاف کردن (اکستانسیون) مفصل آرنج است. سر دراز این ماهیچه با مفصل شانه در ارتباط بوده و در عمل صاف کردن شانه نیز نقش دارد، به نحوی که به ماهیچه‌های پهن بزرگ[۸] (لاتیسموس دورسی) و گرد بزرگ[۹] (ترس ماژور) در عمل صاف کردن شانه (اکستانسیون شانه) کمک می‌کند.

نگارخانه

ویرایش

پانویس

ویرایش
 1. Radial nerve
 2. Long head of triceps
 3. Lateral head of triceps
 4. Medial head of triceps
 5. Infraglenoid tubercle
 6. Olecranon process
 7. Two joint muscle
 8. Latissimus dorsi muscle
 9. Teres major muscle

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
 • سرمدی، علیرضا، حاج قنبری، بهاره. بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات. چاپ اول. زمستان ۸۳.انتشارات سرمدی. شابک:۵-۶۲-۵۷۰۷-۹۶۴
 • نوربخش، سید تقی. شایسته آذر، مسعود. ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها. چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
 • اعلمی هرندی، بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم. نشر فروغ اندیشه
 • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6