ماهیچه پسواس بزرگ

(تغییرمسیر از ماهیچه مازویی بزرگ)

ماهیچهٔ پسواس بزرگ یا عضلهٔ پسواس (سوئز) ماژور (به لاتین: Psoas major) ماهیچهٔ بلندی است که در دو طرف ستون مهره‌ها قرار دارد. ماهیچهٔ پسواس بزرگ در بخش جانبی ستون فقرات قرار دارد.

Psoas major muscle
Psoas major muscle11.png
Position of psoas major (shown in red)
Anterior Hip Muscles 2.PNG
The psoas major and nearby muscles
جزئیات
ریشهزوائد عرضی of T12-L5 and the lateral aspects of the discs between them
پیوستIn the lesser trochanter of the femur
سرخرگlumbar branch of iliolumbar artery
عصب محیطیشبکه کمری via anterior branches of L1-L3 nerves
حرکتبیان حرکات در طب and rotates laterally thigh
آنتاگونیستGluteus maximus
شناسه‌ها
لاتینMusculus psoas major
TA98A04.7.02.004
TA22595
FMA18060

این ماهیچه از کنار خارجی دوازدهمین مهره پشتی و تمام مهره‌های کمری و غضروف بین مهره ای منشأ گرفته به برجستگی کوچک استخوان ران منتهی می‌شود.

محل چسبندگی این ماهیچه در انتهای فوقانی بسیار گسترده‌تر از انتهای تحتانی است. عضله از روی زوائد عرضی پنج مهره کمر و جسم مهره ای مهره دوازدهم پشتی و پنج مهره کمری و همچنین دیسک‌های بین مهره‌ای مربوطه شروع شده؛ تاره به طرف پایین و قدری خارج کشیده شده و به برجستگی کوچک استخوان ران متصل می‌شوند.[۱]

کارکرد

عصب‌گیری آن از شاخه‌های قدامی اعصاب کمری (L۱ تا L۴) می‌باشد و عمل آن فلکشن استخوان ران و روتاسیون خارجی است. برخی اوقات در مجاورت این عضله کانون عفونی (مثلاً از کلیه) ایجاد می‌شود که آنرا آبسه سوئز می‌نامند.

آسیب

اگر این عضله کوتاه شود منقبض باشد باعث کشیده شدن مهره های کمری به پایین بسوی استخوان ران میشود که به آن لوردوز میگویند یعنی قوس بیش از حد کمر . برای درمان آن باید کشش این عضله انجام شود و عضله مخالف این عضله یعنی عضله سرینی نیز تقویت شود.

نگارخانه

جستارهای وابسته

ماهیچه سوئز کوچک

منابع

  1. "آناتومی ناحیه لگن خاصره". 2020. Iust.Ac.Ir. Accessed February 22 2020. [۱].