شبکه کمری

شبکه کمری از اجتماع شاخه‌های جلویی (قدامی) اعصاب کمری L۱-L۲-L۳ و قسمتی از عصب نخاعی کمری L۴ تشکیل می گردد.

شبکه کمری
Lumbar plexus.svg
Plan of lumbar plexus.
Gray823.png
The lumbar plexus and its branches.
جزئیات
ازT12, L1-L4
شناسه‌ها
لاتینplexus lumbalis
TA98A14.2.07.002
TA26517
FMA5908

ریشه‌های عصبی که از سوراخهای بین پنج مهره اول کمری خارج می‌شوند همراه با ریشه عصبی که از بین مهره دوازدهم سینه‌ای و مهره اول کمری خارج می‌شود بعد از خروج از ستون مهره یک شبکه عصبی را درست می‌کنند که به آن شبکه عصبی کمری Lumbar plexus میگویند. این ریشه‌های عصبی به یکدیگر متصل شده و بعد از تبادل رشته‌های عصبی مجدداً از هم جدا شده و اعصاب جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهند. عصب رانی (فمورال) [۱] و عصب سدادی (ابتوراتور) [۲] دو عصب محیطی مهم اندام تحتانی هستند که از شبکه کمری جدا می‌شوند.

اعصاب شبکه کمریویرایش

به‌طور خلاصه شاخه‌های شبکه کمری عبارتنداز:

شاخه‌های ماهیچه‌ایویرایش

شاخه‌هایی که از شبکه کمری جدا می‌شوند، به ماهیچه‌های زیر می روند:

نحوه تشکیل شبکه کمریویرایش

 • هر یک ازشاخه‌های جلویی L۱ و L۲ خود به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم می گردد.
  • شاخه فوقانی L۱ (گاهی همراه با دریافت شاخه کوچکی از T۱۲ )، عصب ایلیو-اینگوینال و عصب ایلیوهیپوگاستریگ را ایجاد می‌کند.
 • شاخه تحتانی L۲ و شاخه‌های جلویی (قدامی) L۳ و L۴ به دو شاخه جلویی و پشتی (خلفی) تقسیم می‌شوند.
  • اجتماع شاخه‌های جلویی (L۲-L۳-L۴)، عصب سدادی را به وجود می‌آورد.
  • اجتماع شاخه‌های پشتی (L۲-L۳-L۴)، عصب رانی را به وجود می‌آورد.
  • اجتماع قسمتی از شاخه‌های پشتی L۲ و L۳، عصب پوستی رانی خارجی را به وجود می‌آورد.

پانویسویرایش

 1. Femoral nerve
 2. Obturator nerve
 3. Lateral femoral cutaneous nerve
 4. Accessory obturator nerve

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 • الهی، بهرام. آناتومی اندام فوقانی، تحتانی و مفاصل. چاپ پنجم. انتشارات جیحون.
 • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6