ماهیچه نزدیک‌کننده کوچک

ماهیچه نزدیک‌کننده کوچک (انگلیسی: Adductor minimus muscle) یک ماهیچه اسکلتی تخت و کوچک در ران پای انسان است که بخش بالایی کنارین ماهیچه نزدیک‌کننده بزرگ را تشکیل می‌دهد. ماهیچه نزدیک‌کننده کوچک قسمت اول ماهیچه نزدیک‌کننده بزرگ یعنی بخشی است که از شاخه زیرین شرمگاهی منشأ می‌گیرد.

ماهیچه نزدیک‌کننده کوچک
جزئیات
خاستگاه Inferior ramus
پیوندگاهLinea aspera of the استخوان ران
سرخرگ‌هاObturator artery and the medial circumflex femoral artery of the سرخرگ رانی.
عصب‌دهیعصب سدادی و عصب درشت نیی
حرکتبیان حرکات در طب and lateral rotation of ران
شناسه‌ها
لاتینMusculus adductor minimus
TA98A04.7.02.029
TA22632
FMA43885

منابع

ویرایش