ماهیچه نواری داخلی‌ترین ماهیچه ناحیه داخلی ران است. عضله‌ای سطحی و نازک است که عملکرد آن، نزدیک کردن ران و خم کردن زانو است. نام‌های دیگر این ماهیچه عبارتند از: عضله راست داخلی ران، ماهیچه نازک، و عضله گراسیلیس (Gracilis muscle).

Gracilis muscle
The gracilis and nearby muscles
Gracilis labeled at far right.
جزئیات
خاستگاه ischiopubic ramus
پیوندگاهدرشت‌نی (پنجه غازی)
سرخرگ‌هاmedial circumflex femoral artery
عصب‌دهیanterior branch of obturator nerve
حرکتبیان حرکات در طبes, medially rotates, and بیان حرکات در طب the مفصل ران,
شناسه‌ها
لاتینmusculus gracilis
MeSHD000071976
TA98A04.7.02.030
TA22635
FMA43882
ماهیچه نواری
The gracilis and nearby muscles
Gracilis labeled at center right.
جزئیات
خاستگاه ischiopubic ramus
پیوندگاهtibia (pes anserinus)
سرخرگ‌هاmedial circumflex femoral artery
عصب‌دهیanterior branch of obturator nerve
حرکتflexes, medially rotates, and adducts the مفصل ران، flexes the knee
شناسه‌ها
لاتینmusculus gracilis
MeSHD000071976
TA98A04.7.02.030
TA22635
FMA43882

ماهیچه نواری از کناره زیرین شاخه نشیمنگاهی‌شرمگاهی (ایسکیوپوبیک) و شرمگاهی (پوبیس) به ناحیه پنجه غاز درشت‌نی (تیبیا) کشیده می‌شود.

عصب: از شاخه قدامی عصب سدادی (عصب ابتوراتور) می‌باشد.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology (به انگلیسی), Mosbyl
  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 471   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.