باز کردن منو اصلی
ماهی خال‌خالی اسپانیایی
Screg u0.gif
ماهی خال‌خالی اسپانیایی، Scomberomorini
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: ماهیان استخوانی
رده: پرتوبالگان
زیررده: نوبالگان
بالاراسته: خاربالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تن‌ماهی‌واران
تیره: تون‌ماهیان
زیرخانواده: Scombrinae

ماهی خال‌خالی اسپانیایی (نام علمی: Scomberomorini) نام یک تبار از تیره تون‌ماهیان است.

منابعویرایش