سلطان محمدی

(تغییرمسیر از محمدی بیگ)

سلطان محمد میرزا، فرزند یوسف بیگ، نوه اوزون حسن و برادر سلطان الوند هفتمین پادشاه اق‌قویونلو بود.

سلطان محمد
نگاره‌ای از سکه محمدی بیگ
سلطنت۱۴۹۷–۱۵۰۰
پیشینگوده احمد
جانشینسلطان مراد
زادهتبریز
درگذشته۱۵۰۰
فارس
نام کامل
سلطان محمد بن یوسف بن سلطان اوزون حسن
دودمانآق‌قویونلو
پدریوسف بیگ

سلطان محمد در سال ۹۰۲ شیراز را فتح کرد اما در جنگ از برادرش سلطان الوند شکست خورد و به حاکم فیروزکوه پناه برد‌. محمدی با نیروهایی که حاکم فیروز کوه در اختیارش گذاشته بود با برادرش الوند بیگ وارد جنگ شد و اصفهان را فتح کرد و سپس در سال ۹۰۴ تاج‌گذاری کرد.

سلطان محمد در سال ۹۰۵ با سلطان مراد وارد جنگ شد و در نهایت شکست خورد و کشته شد.[۱][۲]

  1. خواندمیر، جلد ۴، ص ۴۴۴ - ۴۴۵
  2. جهانگشای خاقان، ص ۱۶۹.