سلطان مراد واپسین پادشاه حکومت آق‌قویونلوها فرزند سلطان یعقوب از همسرش گوهر خاتون و نوهٔ اوزون حسن بود.

سلطان مراد
نگاره‌ای از سکه سلطان مراد
سلطنت۱۵۰۰–۱۵۰۸
پیشینمحمدی بیگ
الوند بیگ
جانشینانقراض سلسله
زاده۱۴۹۰ (۸۹۵ ق)
تبریز
درگذشته۱۵۱۸ (۹۲۴ ق)
شانلی‌اورفه
نام کامل
سلطان مراد بن سلطان یعقوب بن سلطان اوزون حسن
دودمانآق‌قویونلو
پدرسلطان یعقوب
مادرگوهر خاتون

مراد بعد از مرگ آیبه سلطان از زندان آزاد شد و شیراز را تسخیر کرد و سپس در سال ۹۰۵ ه‍.ق به اصفهان حمله کرد و به جنگ با محمدی بیگ پرداخت. محمدی بیگ کشته و اصفهان از آن مراد شد. سلطان مراد در بهار سال ۹۰۶ ه‍.ق در حدود قزوین و ابهر با الوند بیگ به جنگ پرداخت که حاصل این جنگ صلحی بود با این شرط که عراق عجم و فارس به سلطان مراد و آذربایجان و دیار بکر به الوند بیگ داده شود.

سلطان مراد در ۲۴ ذی‌الحجه ۹۰۸ ه‍.ق (۲۰ ژوئن ۱۵۰۳ م) در نزدیکی همدان با شاه اسماعیل یکم صفوی به جنگ پرداخت که چون شکست خورد به شیراز گریخت. از آن جا نیز به دزفول و بغداد به نزد باریک بیگ پُرناک رفت و پنج سال و نیم در آنجا حکومت کرد. در ۹۱۴ ه‍.ق که از توجه لشکریان قزلباش به جانب عراق هراسان شده بود، همراه باریک بیگ که فرمانروای بی چون و چرای آن دیار بود به قرامان روم رفت.

سرانجام مراد در ۹۲۴ ه‍.ق (۱۵۱۸ م) به دست دورمیش بیگ شاملو در دیاربکر کشته شد و سرش به نزد شاه اسماعیل یکم فرستاده شد. با مرگ سلطان مراد حکومت آق‌قویونلوها به پایان رسید.

  • خواندمیر، غیاث‌الدین، تاریخ حبیب السیر، جلد ۳، صفحه ۴۶۵–۴۶۶، به اهتمام محمد دبیرسیاقی، ۱۳۶۲ خورشیدی
  • روملو، حسن، احسن التواریخ، صفحه ۳۴–۳۸–۴۰، به اهتمام عبدالحسین نوایی، ۱۳۴۶ خورشیدی
  • قزوینی، یحیی، لب التواریخ، صفحه ۲۳۱، به اهتمام محمدباقر نیرومند، ۱۳۶۳ خورشیدی
  • خلاصۀ تاریخ جامع ایران، جلد دهم، قراقویونلو، حوری‌وش احمدی دستگردی